MENY STÄNG
Sova på saken, ett inlägg från Learning to Sleep

Vikten av att “sova på saken”

Har du någon gång funderat på vad sömnen gör för ditt minne eller vad uttrycket ”sov på saken” egentligen kommer ifrån?
I detta inlägg kan du läsa mer om det samt varför sömnen e-f-t-e-r vi lärt oss något nytt är minst lika viktig som sömnen i-n-n-a-n vi ska lära oss något nytt.

Uttrycket ”att sova på saken” är knappast något nytt och förmodligen något vi alla hört eller någon gång använt oss utav – men vad betyder det egentligen?
I korta drag kan man säga att det är ett uttryck för det faktum att hjärnan arbetar fram en lösning på ett problem medan du sover eller att det bästa sättet för dig att minnas något du precis lärt dig är just att sova på saken.
För över 10 år sedan rapporterade tidsskriften New Scentist om en studie som visade att personer som sover en stund är dubbelt så bra på att lösa problem än de som är vakna hela tiden. Att ordentlig sömn leder till en snabbare insikt eller lösning när vi väl vaknar. Idag har forskningen kommit ännu längre och det är dags att bryta ner vad som verkligen sker.

Sömnens betydelse för vårt minne

Låt oss börja med att förstå varför sömnen är så viktig för vårt minne. Ja, för faktum är att sömnen faktiskt är helt avgörande för det eftersom det är under vår sömn som det sker en bearbetning av allt vi lärt oss och en process för att sortera och lagra minnena och intrycken. Om du då skapat några nya minnen under dagen hjälper alltså din nattsömn följaktligen dig att stärka dessa samt att den hjälper dig att länka samman olika minnen till en helhet. Av denna anledningen är det inte helt ovanligt att det finns personer som lägger sig med ett problem och sedan vaknar med en lösning. Det som alltså skett är att sömnen hjälpt hjärnan och minnena och under processen kommit på nya idéer eller lösningar.

Så påverkar sömnbristen ditt minne

Men man kan nu ställa sig frågan vad som händer om vi vänder på steken. För hur påverkar egentligen sömnbrist din förmåga att lära dig nya saker och ditt minne?
Forskare finansierade av amerikanska National Institutes of Health (NIH) har undersökt det komplexa förhållandet mellan sömn och minne närmre och sömnforskaren Dr. Matthew Walker vid University of California, Berkeley understryker vikten av hur ordentligt med sömn innan vi ska lära oss något nytt är. Detta hjälper nämligen hjärnan att förbereda sig för en nybildning av minnen. Likaså är ordentligt med sömn efter det att du lärt dig nya saker viktigt eftersom det är då som den nya informationen bearbetas och cementeras i hjärnans arkitektur. God sömn gör, helt enkelt, att du är mindre benägen att glömma det du precis lärt dig.

Vad sker under sömnen och i vaket tillstånd?

Medan du sover går din hjärna igenom olika sömnstadier, däribland en lättare form av sömn som sker vid insomning, vidare till djupsömn då din kropp är i sin djupaste medvetandenivå och hjärnans återhämtning är i full gång. Därifrån tas du till REM-sömnen, ett stadie där dagens händelser bearbetas och lagras i ditt minne och då du drömmer som allra mest. Cyklerna upprepas sedan cirka var 90:e minut under din sömn.
Stadierna utanför REM-sömnen har enligt studien visat sig vara bra för den del av hjärnan som förbereds för nytt lärande nästkommande dag och om du inte får ordentligt med sömn kan din förmåga att lära dig nya saker minska med upp till 40%. Walker menar att du kan, med andra ord, inte tro att du kan vara uppe hela natten och sedan fortfarande ha förmågan att lära dig effektivt kommande dag. Denna brist på sömn påverkar nämligen hippocampus, vilket är den del av hjärnan som är nyckeln till att kunna skapa nya minnen – såväl långtid- som korttidsminnen.
I vaket tillstånd bearbetar du ideligen nya intryck och minnen men däremot så kommer du under dagens gång glömma många av dessa. Detta menar sömnexperten Dr. Robert Stickgold vid Harvard Medical School beror på att våra minnen är väldigt sköra och ömtåliga i den stund de just formas. Medan det under sömnen snarare kan beskrivas som en priviligerad tid då hjärnan går igenom dina senaste minnen och sorterar vad som ska bort och vad som ska behållas. I detta skede beslutas alltså vilka minnen som bör stärkas. Att inte prioritera sin sömn är aldrig bra men att dessutom inte göra det i samband med lägen då du ska lära dig något nytt, är extra dumdristigt. Och förmodligen är detta ett scenario du själv känner igen och som du kan erkänna dig skyldig till. Du vet hur det känns. För precis som Stockgold understryker så är sömnen vi får efter vi lärt oss något nytt minst lika viktig som sömnen vi får natten innan vi ska lära oss något nytt.
Studien visar att det är under vår djupsömn som våra minnen verkar bli mer stabila medan REM-sömnen är viktig för hur våra minnen sedan länkas samman. Uttrycket ”att sova på saken” blir här intressant igen eftersom hur våra minnen länkas samman ibland sker på ett oväntat sätt och man kan därav se kopplingen till fenomenet att vakna med, till exempel, en lösning man kanske aldrig hade kommit fram till annars. REM-sömnen hjälper dig även att bearbeta och bryta ner känslomässiga minnen, vilket alltså kan hjälpa dig att sedan minska hur mycket dessa känslor tar ifrån dig i vaket tillstånd, hur dess intensitet påverkar dig.

Ålder kan förändra våra sömnmönster

Men i takt med att vi åldras kan våra sömnmönster förändras och på grund av detta så har man kunnat se att redan innan 40 års ålder så har vår förmåga att stärka våra djupa minnen redan börjat försämras. En studie Walker gjorde tillsammans med andra sömnkollegor visade att vuxna över 60 års ålder hade en 70% förlust av djupsömn om man jämförde med unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Det vill säga, äldre människor hade alltså svårare att minnas saker nästkommande dag, en minnesförlust som man följaktligen kunde koppla samman med att de får just mindre djupsömn i takt med förändrade sömnmönster. Denna upptäckt är nu något de arbetar vidare med i hopp om att hitta nya sätt att möjliggöra bättre djupsömn även bland äldre. Och genom att återställa sömnen kan det vara möjligt att förbättra minnet även hos äldre människor, menar Walker.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning