Världens största sömnstudie: Lika sömn för alla

Världens största sömnstudie: Lika sömn för alla

Trodde du också att allas sömnbehov såg olika ut? Det stämmer inte om man ska tro resultaten från världens största sömnstudie som visat att personer som i genomsnitt sover 7-8 timmar per natt presterar bättre kognitivt än de som sov mindre eller mer än detta. 

Att vi människor är olika och unika står klart och likaså att vårt behov av till exempel mat, dryck och socialt nätverkande kan skilja sig åt från person till person. Att vårt behov av sömn också skulle falla in under kategorin individuellt är det många som tror men nu visar en ny och därtill världens största sömnstudie att detta inte stämmer utan alla människor behöver samma mängd sömn. Men visst kan det vara lätt att tro att vissa behöver sova mer och andra mindre för att må som bäst, att faktorer som ålder, livsstil, yrke och ämnesomsättning spelar en roll för att bestämma hur mycket sömn en viss person behöver men enligt en den nya online-studien, publicerad i tidningen Sleep, så stämmer inte detta. Studien är den största av sitt slag och undersökte sömnvanorna hos mer än 10 000 personer världen över. Resultatet tydde på att mängden sömn en vuxen behöver faktiskt inte är individuell utan istället universal och lika för alla. Närmre bestämt menar man här att alla vuxna behöver sova 7-8 timmar per natt – inte mer och inte mindre- för fungera som bäst mentalt och kognitivt. Avviker man från dessa timmar äventyras vår kognitiva förmåga, såsom att kunna lösa problem eller se komplexa mönster. 

Så gick studien till

Flera studier kring människans sömnbehov har tidigare utförts men denna klassas idag som världens största med ett tydlig tåla tt ta reda på hur det ser ut världen över. Studiens ledande författare, Conor Wild, som är forskningsassistent vid Brain and Mind Institute vid University of Western Ontario, beskrev hur forskningsgruppen, ledd av neurologen Adrian Owe, rekryterade tusentals människor till online-studien bland annat genom marknadsföring via sociala medier och radiointervjuer. Något som resulterade i att mer än 40 000 personer från 150 olika länder anmälde sig till studien, varav man sedan eliminerade två tredjedelar av dem på grund av tekniska problem, ofullständiga frågeformulär eller människor med alltför stora sömnproblem. De över 10 000 vuxna personer som sedermera blev utvalda till studien fyllde i ett detaljerat frågeformulär om deras bakgrund, medicinska historia och sömnmönster. Hur längre de sov i genomsnitt, hur ofta deras sömn blev avbruten och hur konsekventa deras nätter är var bara några av frågorna som formuläret inkluderade. När deras sömnvanor registrerats utförde deltagarna 12 kognitiva test med bland annat pussel-liknande uppgifter som utvärderade deras rumsminne, verbala minne och korttidsminne. Likaså undersöktes deras förmåga till deduktiva resonemang, deras uppmärksamhet, planering och uttryck. 
Resultaten var häpnadsväckande för forskarna där hälften av studiens deltagare visade sig sova 6,3 timmar per natt i genomsnitt. Något som var förknippat med nedsatt förmåga att lösa problem samt föra ett resonemang och allmän skraphet. De som rutinmässigt sov 6 timmar eller mindre per natt misslyckades på frågor som rörde rumsminne eller grammatiska resonemang. Denna del av deltagarna lämnade också fler ofullständiga uppgifter än de som fick en hel natts sömn. 
Förvånansvärt nog påverkade inte sömnberövningen, det vill säga en eller två nätter med liten eller ingen sömn alls, förmågan att resonera eller deras talbegåvning, trots att det påverkade deras korttidsminne. Detta resultat kan på sitt sätt fungera lugnande med tanke på att många yrkesverksamma, såsom sjukhuspersonal och piloter, alla måste fatta viktiga beslut under ett sådant här typ av sömnschema.

Lika sömn för alla

Studien visar att om du regelbundet sover för lite så verkar det vara mycket mer skadligt än om du har en eller två nätter av dålig sömn. Studien visade också att om du sover 4 timmar eller mindre under en längre period uppgav deltagarna svar som motsvarade att addera nästan nio år på sin verkliga ålder. En annan överraskande upptäckt var att sömnen påverkade alla vuxna på samma sätt och mängden sömn i samband med högfunktionellt, kognitivt beteende vara likadant för alla , det vill säga 7-8 timmar, oavsett ålder. Dessutom var försämringen i samband med för lite eller för mycket sömn inte beroende av deltagarnas ålder. Forskarna fann att den optimala mängden sömn för att hålla sin hjärna på topp, är 7-8 timmar varje natt. De fann också att personer som sovit mer än detta presterade lika dåligt som dem som sovit för lite.
Det positiva är dock att forskarna menar att en enda natt med god sömn också kan förändra allt och till och med reparera en del av skadan som sömnbrist orsakat. Deltagare i studien som sov mer än vad dom brukar natten innan studien utfördes klarade, till exempel, fler av de kognitiva testen samt presterade med bättre resultat.

Relaterade inlägg:

Hemligheten bakom vår minnesbildning

Sov inte för lite – och inte heller för mycket 

Offrar du sömnen för att få mer gjort? Du lurar bara dig själv

Sömnbrist – vilka sjukdomar kan det leda till?

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem 


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning