TEDx Talks: Param Dedhia - Sleep: The Secret to Living the Best 1/3 of Your Life!

TEDx Talks: Param Dedhia – Sleep: The Secret to Living the Best 1/3 of Your Life!

God sömn är hemligheten till ett hälsosamt liv och att sova lite är inte längre ett hedersmärke. Dr. Param Dedhia ser sömn som den stora anknytningen till en god hälsa och i sitt intressanta TEDx Talks talar han om vikten av att ta tillbaka natten och hur vi kan få ut det mesta av varje dag och varje natt – och hur det hela hör ihop.


Vetenskapen har, gång på gång, visat fördelarna med sömn och upplyst oss kring denna dolda del av våra liv där sömn omvandlar våra kroppar och lyfter upp våra sinnen. Men vi ser på sömn på fel sätt och det dödar oss, menar Dr. Param Dedhia under sitt besök på Tedx Talks med sin presentation ”Sleep: The Secret to Living the Best 1/3 of Your Life!”

Dr. Param Dedhia är en passionerad och väldigt nyfiken läkare med ett övergripande mål att hjälpa människor att leva så hälsosamt som möjligt. En passion som växte under hans 10-årig akademiska karriär på det privat amerikanska universitetet Johns Hopkins i Baltimore, Maryland. Denna passion och nyfikenhet utvecklades sedan ytterligare när han övergick till att bli läkare och chef för sömnmedicin på Canyon Ranch. Dedhias passion och nyfikenhet startade långt innan hans medicinska karriär. Hans bakgrund med en pappa som var kemist, en mamma som var holistiskt intresserad och en bror som var aktiv inom idrott gjorde nämligen att Dedhia lärde sig att titta på världen ur ett annat perspektiv. En uppväxt som skapade nyfikenhet och som sedermera inspirerade honom att leta efter samband mellan saker och ting som inte var uppenbara för honom själv.
När han som ung läkare inom internmedicin skulle lära sig om hälsa genom att studera hjärta, hjärna och åldrande var det hans egna erfarenhet som ung, då han gick ner mycket i vikt, som i slutändan ledde honom till att också specialisera sig inom fetma. Han såg initialt näring och motion som grunden till att vara frisk och han visste att det var till hjälp – men han visste också att det fanns mer. Det han inte förstod då var att det skulle leda honom till att lära sig om sömn och sedan bli en integrerad sömnläkare. Under sina år som läkare lärde han sig konsten av att sätta diagnos. Han såg människor som “sjuka” eller “inte sjuka” men personligen och professionellt blev det uppenbart för honom att “inte sjuk” inte automatiskt likställde individerna med att vara friska. När han nu delar med sig kring sina insikter om sömn vill han i inte endast att man tar ett steg ifrån den sjukdom det kan innebära utan också att man fokuserar på hur vi kan leva så hälsosamt som möjligt.


Sömnbrist gör oss inte mer produktiva, utan det betyder endast att vi är trötta under vår dags viktigaste timmar.


Sömn i tidens tempo

Vi lever i ett högpresterande samhälle där du förväntas hinna med allt och lite till. Kraven är stora, kanske från dig själv eller från din arbetsplats. I takt med detta sover ofta människor mindre i hopp om att vara mer produktiva, men så är inte fallet. För man ska inte glömma att sömn är en av de grundläggande komponenterna för våra känslor, handlingar och vårt beteende. Om man lider av sömnproblem och dem blir långvariga kan det leda till svårigheter att sköta sitt arbete, liksom att leva ett fungerande och tillfredsställande, socialt liv. Kanske har du svårt att bibehålla fokus under ett möte, kanske tar det längre tid för dig att slutföra en uppgift eller kanske har du svårt att bidra med nya och kreativa idéer? Just detta är vanliga fenomen hos den som sover för lite. Enligt en studie där man jämförde de personer som regelbundet sov 7-8 timmar per natt med de som endast sov 5-6 timmar så var det dem sistnämnda som också hade en produktivitetsförlust på 19%. För de personer som sov mindre än 5 timmar per natt steg produktivitetsförlusten till 29%. Att offra sömnen för att få mer saker gjorda fungerar alltså inte. Och trots att många företagsledare fortfarande tror att mängden tid en anställd lägger på ett uppdrag motsvarar dess produktivitet så är det inte sant. Att övervärdera en anställd som undervärderar sin sömn är inte klokt och kan bli kostsamt för företaget, menar Matthew Walker som är professor i neurovetenskap och psykologi vid University of California, Berkeley. Han talar också om studier utförda vid Center of Human Sleep Science vid UC Berkely som visat att mindre sömn förutsäger både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift. Med andra ord är trötta anställda oproduktiva anställda samt att de genererar färre och mindre konkreta lösningar på ett problem.

Sleep: The Secret to Living the Best 1/3 of Your Life!

Men sömn är, trots allt, ett relativt nytt ämne att tala om och förr i tiden lärde sig inte ens läkarna vikten utav den. Och läkaryrket är i sig ett yrke som ofta betyder alldeles för få timmars sömn. Dedhia beskriver hur han lurade sig själv att tro att han var produktiv när han försummade sin sömn – men han hade fel. För sömnbrist gör oss inte mer produktiva, utan det betyder endast att vi är trötta under vår dags viktigaste timmar. Och att en dålig natts sömn kan påverka ens dag kan nog vi alla skriva under. Så pass att man inom forskning kunnat konstatera att det leder till misstag och fel. Dedhia ställer sig därför frågan hur många misstag och fel som det är okej för en doktor att göra?…
Vidare talar han i sitt Tedx Talks “Sleep: The Secret to Living the Best 1/3 of Your Life!” om denna form av accepterad sömnbrist och hur den skadar vår kropp och vår hälsa. Han kopplar samman såväl kroppens fysiska som emotionella svar på sömnbrist och hur sömn också läker allt. Han uppmanar oss till att ta tillbaka natten och se på sömnen i ett nytt ljus än vad vi tidigare gjort. För god sömn gör oss inte endast pigga och friska utan den reglerar också vår koncentrations- och reaktionsförmåga samt vårt minne, vår innovationsförmåga, vår förmåga att lösa problem, vår kreativitet och vår självkontroll. Den gynnar våra emotionella svar och våra relationer. Dedhia djupdyker också i vikten av kvalitativ sömn och att det inte endast handlar om att sova rätt antal timmar. Han talar därtill om faktorer kring sömn som många kanske inte känner till och han gör det på ett finurligt sätt som får dig att tänka till. Han vill få oss att förstå mer kring sömn, hur den kan kopplas samman med vår hälsa och välmående, vikten av den och varför du bör prioritera den.


Relaterade blogginlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Offrar du sömnen för att få mer gjort? – Du lurar bara dig själv

Vad vet du om din biologiska klocka?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning