Storbritannien: Kraftig ökning av unga inlagda på sjukhus för sömnstörningar

clint-mckoy-sD1clZsVhE4-unsplash

Sömnstörningar bland unga ökar kraftigt världen över och experter kallar bristen på sömn för en dold folkhälsokris. Nu visar nya siffror från Storbritannien att tusentals barn och ungdomar läggs in på sjukhus för sömnstörningar. Ett problem som nästan fördubblats på sju år i landet.


Utöver vår hjärnans utveckling styr, bland annat, sömnen vårt minne, immunsystem, koncentration, humör och mycket mer. Men med den ökade sömnlösheten bland barn och ungdomar kallar många experter det för den “dolda folkhälsokatastrofen”. Ett problem som kopplas samman med en stigande fetma bland barn och ungdomar, överdrivet användande av sociala medier vid läggdags och en ökad mental hälsokris bland dem. 

Sömnstörningar och inläggningar ökar

Mätningar från NHS Digital, vilket är den nationella informations- och teknikpartnern till hälso- och sjukvårdssystemet i Storbritannien, visar att sömnstörningar bland barn och ungdomar under 16 år har ökat från 6,549 under år 2012-2013 till 9 451 under år 2017-2018 och till 11 313 under år 2018-2019. I jämförelse ökade antalet sömnbesvär för alla åldrar mellan år 2012-2013 och år 2018-2019 ”endast” från 29 511 till 30 098.

Mätningarna om de ökade inläggningarna av barn och ungdomar avsåg sömnförhållanden som var tillräckligt allvarliga för inläggning. Detta innebar alltså att de var under vård på sjukhuset och tilldelades en säng, även om de kanske inte sov över. Men de hade alltså inte endast ett sedvanligt läkarbesök för sina problem. Antalet ungdomar som lades in på grund av sömnproblem nådde under år 2012-2013 siffran 5675 och ökade år 2016-2017 till 7 577. 

Sömnapné i toppen bland sömnstörningar

De flesta av inläggningarna var på grund av sömnapné.  Obstruktiv sömnapné, den huvudsakliga orsaken till sömnapné, är en potentiellt allvarlig störning som stoppar andningen upprepade gånger under sömnen. Detta sker när halsmusklerna slappnar av och således stoppar luftvägarna. Om obstruktiv sömnapné inte behandlas kan det öka risken för att utveckla högt blodtryck, stroke eller hjärtattack. Sömnapné har många olika möjliga orsaker. Hos vuxna är den vanligaste orsaken till obstruktiv sömnapné övervikt och fetma.


sömnstörningar bland unga ökar

Varför ökar inläggningarna?

Vicki Dawson, grundare av Children’s Sleep Charity, rapporterar att organisationen översvämmas med förfrågningar från familjer som söker hjälp. Children’s Sleep Charity är den enda gratistjänst med specialister som ger stöd till familjer kopplat till barns sömn. Dawson säger att de har svårt att möta efterfrågan på grund av mycket begränsade resurser. Dawson och andra experter inom ordet pekar på ett antal faktorer som har ett samband med ökningen: 

…Barnfetma

Andningsproblem vid sömn är tätt kopplat till fetma och det är allmänt känt att det finns ett problem med barnfetma i Storbritannien. Vad som däremot inte är erkänt är det faktum att dålig sömnkvalitet kan vara en drivkraft för fetman. Sömnkvaliteten påverkar nämligen frisättningen av hormoner, hormoner som hanterar vår aptit och hunger. 

Forskning visar faktiskt att dålig sömn skapar en obalans i våra hungerhormoner, ghrelin och leptin. Höga nivåer av ghrelin betyder nämligen att vi sannolikt äter oftare och låga nivåer av leptin gör att vi har svårt att känna mättnad. På grund av förändringar i våra nervvägar i hjärnan när vi är trötta är det också mer troligt att vi fattar sämre matval, så som mer socker-, fet och salt mat. Något som blir en ond cirkel. 

…Skärmtid

Också skärmaktivitet spelar en stor roll och Dawson menar att det finns en verklig brist på förståelse kring effekterna som skärmar kan ha på sömnen. En del forskning tyder, till exempel, på att ljuset från skärmarna kan undertrycka sömnhormonet melatonin. Rachael Taylor, grundaren av Sleep Sanctuary, instämmer kring att ökningen av inläggningar, bland annat, kan bero på explosionen och beroendet av teknik bland barn och ungdomar. Det blå ljuset som släpps ut från våra telefoner-, surfplattor-, datorer- och TV-skärmar stör nämligen den naturliga melatoninproduktionen, vilket hämmar sömnen. Hon menar också att hon ser alltfler barn som skickas till sängs med en skärm för att hjälpa dem att somna, när det i själva verket stör deras sömn och försvårar att somna.

…Mental ohälsa

Ett annat område där de ser en betydande ökning är barns mentala hälsoproblem. Ett ämne där det, återigen, finns en stark koppling mellan ångest och sömnbrist. 

Faktum är att idag diagnostiseras många människor med ångest kring sin sömn. Ett intressant område då ångest ofta påverkar sömnen och att själva ångesten ger sig i uttryck och alltså leder till sömnproblem.

Något Taylor skriver under. Hon menar nämligen att ångest kan vara kärnan i ett antal sömnsvårigheter och sömnstörningar. Något som delvis kunde tillskrivas det ökande trycket och förväntningarna på våra unga. En överbelastning av sociala medier och skapandet av en dygnet-runt-kultur, menar hon. Tidigare i år fann en undersökning från Childwise att mer än hälften av alla barn i undersökningen sov med sin mobiltelefon bredvid sin säng.


sömnstörningar bland unga ökar

Vad kan jag som förälder göra?

Forskning visar att små justeringar i vårt vardagliga liv kan göra stor skillnad och få betydande konsekvenser för ditt barns funktion under dagtid. Här kommer några tips som kan hjälpa dig på vägen;

– Distraktionsmoment

En bra tumregel för att försöka skapa en bättre sovrutin kan vara att inte använda teknik en timme innan läggdags. Låt istället ditt barn lägga tiden på att, till exempel, läsa en bok, skriva eller någon annan lågkognitiv aktivitet som kommer gynna deras trötthet. Tänk på att denna tumregel borde gälla alla i familjen för att det ska fungera bäst.

– Utomhusaktivitet 

Försök att få ditt barn att lägga ner skärmen och vistas utomhus något under dagen. Kanske en promenad, lite träning eller annan aktivitet. Det naturliga ljuset gör nämligen mirakel för vår naturliga sömncykel.

– Rutiner

Försök att vidhålla en stående tid för läggdags. Försök även att hålla helgerna reglerade för bästa resultat.

– Mat och dryck

Tänk på vad ditt barn stoppar i sig och i särklass om kvällen. Studier visar att vi tenderar att äta mer och obetänksamt när vi spenderar tid framför skärmar. Det kan till exempel vara lätt att det slinker ner mycket socker eller koffein vilket alltså inte främjar vår sömn.

– Tänk på sovrumsmiljön

Gör det ombonat och inbjudande, tänk på färger, textilier och ljus. Allt detta kan nämligen påverka och förbättra din sömn. 


sömnstörningar bland unga ökar

Relaterade inlägg:

Så påverkar skärmtiden ditt barns sömn

Sömnstörningar bland unga ökar 

Brittiska skolbarn erbjuds sömnundervisning

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.