MENY STÄNG
Sover inte ditt barn hela natten? Lugn, du är inte ensam.

Sover inte ditt barn hela natten? Lugn, du är inte ensam

Många föräldrar känner sig ofta dåliga om deras barn inte sover bra och kan känna press kring att få sitt barn att sova hela natten. Men hur vanligt är det egentligen att ett barn sover en hel natt? Inte så vanligt, enligt en ny kanadensisk studie.

Som förälder matas du ofta med vad som är rätt och fel och vad som förväntas av dig och ditt barn. Sömn är ett återkommande tema och att känna press kring att få ditt barn att somna och att sova hela natten är vanligt. Sömn spelar ju en grundläggande roll för ett barns utveckling och de studier som visat att sömnbrist hos ett barn är förknippat med både fysiska och psykiska problem skrämmer. Men för de flesta föräldrar är den tid då man ska få sitt barn att sova en hel natt ett stort problem. En del hävdar att efter 6 månaders ålder ska barnen sova bättre och hela nätter, andra pratar om att detta, i alla fall, bör skett vid ett års ålder. Men är du en av alla dem som faktiskt inte fått det att fungera? Lugn, det är fullt normalt, visar en ny studie.

”Om jag fick berätta en sak för föräldrar så skulle det vara att oroa dig inte om ditt barn inte sover hela natten vid sex månaders ålder”

– Marie-Hélène Pennestri, ledare för studien

Att sova hela natten vid 6 månaders ålder eller kring 1 års ålder brukar i västvärlden anses som standard. Otaligt många sökningar görs på detta på nätet och föräldrar provar många olika metoder för att få just sitt barn att sova bättre. Men en del barn sover sig igenom nätterna redan efter någon månad och kan somna om själva när de vaknar till. Andra barn behöver hjälp att somna om, även när de har blivit lite äldre. Det är lätt att jämföra sig med andra och visst blir det inte lättare när din vän har fått det att fungera och inte du men tänk på att alla barn är olika. Vad som fungerar för din väns barn behöver alltså inte fungera för dig. Att få så små barn att sova 8 timmar i följd är svårt och värt att tänka på är, till och börja med att, enligt 1177.se är en hel natts sömn för ett barn i 1-års åldern ungefär fem timmar i sträck, alltså inte åtta timmar. Och även om det finns många studier som visar att många spädbarn faktiskt sover hela natten, finns det lika många som inte gör det.
Visst, vid 6 månaders ålder klarar en del barn att sova större delen av en natt – från midnatt fram till klockan fem på morgonen ungefär men många barn under 1 år fortsätter att vakna flera gånger varje natt, och vill inte vara ensamma när det är dags att sova eller när de vaknar på natten.

Ett barns sömncykler 

Under sömnen går vi igenom fyra olika steg som avlöser varandra, detta kallas en sömncykel och denna upprepas flera gånger varje natt. 

  • Fas 1: Dåsighet. Barnet somnar, vilket brukar ta från någon minut upp till 20 minuter. Nu är sömnen som ytligast och barnet är lättväckt.
  • Fas 2: Lätt sömn. Hjärnan blir mindre aktiv och musklerna slappnar av. Hjärtat slår långsammare och kroppstemperaturen sjunker lite.
  • Fas 3: Djup sömn. Kan komma redan efter några minuter och gör barnet svårväckt. Den djupa sömnen är särskilt viktig för att kroppen ska kunna producera tillväxthormon.
  • Fas 4: Drömsömn, även kallad REM-sömn. REM är en förkortning av rapid eye movement, som betyder snabba ögonrörelser.

Ett barns sömn skiljer sig från vuxna eftersom de har kortare sömncykler och mycket större andel REM-sömn. Under första levnadsåret kan en sömncykel hos ett barn pågå mellan 45-60 minuter för att så småningom utökas till 90 minuter. När en sömncykel övergår till en annan är det lätt att man vaknar till, i särklass vad det gäller barn. Ibland består uppvaknandet utav endast ett par sekunders dålighet och barnet kan somna om av sig själv och föräldern märker det inte ens, men vanligt är att barnet vaknar till och då behöver hjälp av sina föräldrar för att somna om. 

En studie i oavbruten sömn för spädbarn, utveckling och mammors humör

Marie-Hélène Pennestri är sömnforskare och ledare till studien där man utforskar hur vanligt oavbruten sömn bland spädbarn egentligen är och hur korrelationen av oavbruten sömn, utveckling och mammornas humör ser ut. Själva idén till den fick hon efter att själv ha blivit mamma då hon beskriver det som att hon då insåg att sagan inte var precis som hon hade fått lära sig i skolan. Studien utfördes vid McGill University Department of Educational and Counseling Psychology i Kanada genom att man samlade en testgrupp om 388 mödrar med spädbarn upp till 6 månaders ålder och stämde sedan av med dem ytterligare en gång när barnen var runt 1 års ålder och sedan vid 3 års ålder. I studien undersökte man sedan hur många timmar i följd som barnet sov utan att vakna under natten. 
Vid 6 månaders ålder sov 38% av barnen, vilka alla hade normala utvecklingsmönster, inte mer än 6 timmar i sträck per natt och mer än 57% sov inte heller 8 timmar i sträck. 
Vid 1 års ålder sov 28% av barnen fortfarande inte 6 timmar i sträck per natt och 43% sov inte heller 8 timmar i sträck ännu.
Pennestri och hennes kollegor rapporter att de tydligt såg en oro bland föräldrarna att få sitt barn att sova hela natten och vissa mödrar hade också rapporterat att de kände sig spända och deprimerade när de försökte få sitt barn att sova hela natten.
Och medan läkare ofta oroar sig för att nyblivna föräldrars sömnbrist ger dem upphov till depression menade Pennestri och hennes kollegor att de inte fann någon koppling mellan hur länge ens barn sov på natten och själva sinnesstämningen hos mamman. Och de fann heller ingen koppling till att detta skulle påverka en hälsosam utveckling hos barnet. Något uppföljningen vid 3 års ålder också klargjorde. Barnens tänkande, språk och motoriska färdigheter skadades inte. Det fanns alltså inga skillnader i utveckling hos barnen som sov hela natten som små i jämförelse med dem som inte gjorde det.
En faktor som dock påverkade huruvida barnen vaknade eller ej var amning och studien kunde fastslå att de barn som ammade var mer benägna att vakna minst en gång under natten. Föreningen med detta var närvarande vid 6 och 8-månaders ålder samt mätt utifrån kriterierna för såväl 6- som 8-timmar. Det står inte klart varför det är på detta vis och teamet menar att mer forskning behövs. Studier har dock visat att amning har många fördelar, däribland lägre risker för luftvägsinfektioner, gastroenterit och astma. Och även om det ur ren näringsmässig synpunkt inte är nödvändigt efter 6-månaders ålder, om barnet ökar i vikt som det ska, så tillför det trygghet för det växande barnet. Pennestri menade att resultatet kan ha och göra med att ammande mödrar har en tendens att vakna oftare, vilket nu är hennes nästa område att utforska. För hon menar att det kanske har och göra med mammans förväntningar mer än något annat. Enligt studien, är också pojkar mer benägna att ha problem med att sova en hel natt än flickor.

Stressa inte fram sömnen

Att fler kvalitativa studier och forskning behövs kring detta ämne är förmodligen en underdrift. För kanske hade fler föräldrar inte känt sig otillräckliga om de bara visste att det inte är ovanligt att ens barn inte sover sig igenom en hel natt under sitt första år. Kanske hade de inte skuldbelagt sig själv så mycket eller lagt ner tid och energi på något som dränerar dem. Att förstå att vi alla är individuella är viktigt och även om många barn kanske sover jättebra från start så är det inget fel om inte ditt barn gör det. Det är okej om ditt barn är annorlunda. Och många av oss funderar mer på vilka tekniker vi kan finslipa eller inköp av prylar som kan hjälpa, istället för att luta oss mot att det kanske är en utvecklingsfas barnet går igenom, en övergångsfas, fullt normal och förväntad för var dem befinner sig. Att sova är en hel natt är, helt enkelt, en utvecklingsprocess, som att gå eller prata – det är inte enkelt, menar Pennestri.
Pennestri säger att resultaten i studien tyder på att föräldrar kan dra nytta av mer utbildning om den normala utvecklingen av – och den stora variationen som finns i spädbarns sömn- och vakenhetscykler. Detta istället för att bara fokusera på de metoder och åtgärder man kan göra för att få sitt barn att sova och särskilt för dem som känner sig stressade över metoder som, till exempel, att vänta ut sitt barn och låta det gråta. Pennestri förstår föräldrars oro med att försöka få sitt barn att sova men hoppas att hennes studie kan ge en uns av frid under den svåra tid det kan innebära, mycket genom att låta dem veta att de inte är ensamma. 

Relaterade blogginlägg:

10 tips till en trött småbarnsförälder 

6 tips att få ditt barn att sova bättre 

Din sömn under barnets första levnadsår 


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning