Sömnstörningar bland unga ökar

Sömnstörningar bland unga ökar

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att sömnstörningar bland unga ökar där alltfler mellan 15-24 år har diagnosticerats i den öppna specialiserade vården. Statistiken visar även att det nu är unga tjejer som toppar listan bland dem som vårdas för det, något som tidigare dominerats av män. 

Att sömnstörningar ökar världen över kommer allt oftare på tapeten och vad det beror på likaså. Många forskarna har sett en tydlig koppling till det teknikanvändande som idag råder och menar att det är anledningen till att sömnstörningar bland unga ökar så kraftigt. För visst är teknikrevolutionen fantastisk på många sätt och vis och hjälper, utbildar och stimulerar oss men man ska också vara aktsam och vara medveten om dess nackdelar. För det är inte en slump att alltfler uppsöker läkare för sina sömnproblem och att skolor larmar om brist på uppmärksamhet och trötta elever i klassrummet. 

Så mycket vanligare har sömnstörningar blivit bland unga

Antal patienter per 100 000 invånare som drabbats av sömnstörningar (diagnoser i öppen specialiserad vård)

(År: Män 15-24 år Kvinnor 15-24 år)

2002: 25,32 12,18

2003: 27,07 15,05

2004: 28,44 19,45

2005: 30,22 24,72

2006: 33,44 24,22

2007: 40,87 23,36

2008: 45,66 34,51

2009: 51,58 40,44

2010: 73,04 55,76

2011: 92,74 74,24

2012: 103,62 87,64

2013: 121,07 108,89

2014: 141,66 128,34

2015: 132,86 133,64

2016: 133,3 150,37

2017: 142,43 158,09

Källa: Socialstyrelsen

Teknikanvändande – en bov till varför sömnstörningar bland unga ökar

Hjärnan utvecklas i en snabb hastighet och ett barns tre första år är helt avgörande för deras framtida utveckling. i detta skede spelar sömnen en avgörande roll. För utöver vår hjärnans utveckling styr sömnen vårt minne, immunsystem, koncentration, humör och mycket mer. Sedan år 2009 har användandet av smartphones och surfplattor ökat lavinartat och för många är det idag en oumbärlig del av vardagen. Barn är uppkopplade från tidig ålder, lär sig swipe:a på enheterna innan de lär sig prata och många tonåringar spenderar större delen av sin vakna tid med dem. Många föräldrar inkomponerar även digitala medier vid läggdags och bland ungdomar är det inte ovanligt att chatta, spela spel eller titta sociala medier innan det är dags att sova och långt in på natten.
Många forskare menar nu att teknikanvändandet bland våra barn, och särskilt tonåringar, har skapat en epidemi av sömnstörningar. Dessa kan, i sin tur, bidra till olika slags hälsoproblem så som fetma, depression, ångest, hyperaktivitet, ökad aptit, humörsvängningar, sämre reaktionsförmåga och försämrat minne. En studie som utfördes av en barnläkare från Harvard Medical School under år 2017 visade också att barn som inte får tillräckligt med sömn i åldrarna 3-7 år är benägna att få mer problem med uppmärksamhet, känslomässig kontroll och jämlikhet senare i barndomen. Sömnbrist har alltså en direkt inverkan på vår förmåga att lära. Koncentrationen påverkas djupt och barn som lider av sömnbrist kommer därför att få det svårare att ta in och bearbeta information samt lösa problem. Forskning visar även att om ett barn bara förlorar en timmes sömn per natt, över en längre period, så sker det en återgång i utvecklingen av våra kognitiva förmågor.

Koppla ner innan läggdags

Ljus från elektroniska enheter kan störa kroppens naturliga cirkadiska rytm, öka stresshormonet kortisol och därmed öka vår vakenhet och således undertrycka frisättningen av hormonet melatonin, vilket är det som gör oss trötta och som alltså är väldigt viktigt för att reglera vår sömncykel.
Rädslan av att missa något om man inte har koll och uppdaterar sina sociala medier är vanligt. Men att engagera hjärnan med spännande eller provocerande intryck före läggdags kan utlösa känslomässiga och hormonella svar i kroppen, så som adrenalin. Detta kan sedan göra att man känner sig uppe i varv och har svårt att somna. Också lyckoämnet dopamin utsöndras när vi utsätter oss för till exempel sociala medier. I jakten på ”likes” spelar dopaminet en stor roll eftersom det är det som är nyckelspelaren i hjärnans belöningssystem och som bland annat reglerar glädje, entusiasm, uppmärksamhet, motivation och glädje. En sådan kick sätter alltså igång kroppen och föreställ dig då vad som egentligen sker när du avslutar din dag i sängen genom att gå igenom sociala medier och tar del av aviseringar, kommentarer och like:s. Att man sedan har svårt att somna är kanske inte så konstigt? 
Sömnexperter pekar också ut just sociala medier som en potentiell anledning till varför tjejer toppar statistiken hos Socialstyrelsen, eftersom man tror att tjejer spenderar mer tid på sociala medier. För v
ad som sker i kroppen när vi engagerar oss med elektronik och sociala medier innan läggdags är egentligen enkelt och det som sker i hjärnan kemiskt och något som sker vare sig vi vill eller inte. Det är helt enkelt så att allt som väcker din uppmärksamhet kan skada din sömn. Både för att det kan ge dig ett stresspåslag i form av adrenalin och för att belöningssystemet dopamin kan utsöndras. Vilken det må vara så göra dem båda dig pigg och är anledningen till att du kanske ligger där och vrider och vänder dig sen. 

Läs gärna mer om hur elektronik påverkar barns sömn HÄR


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning