Sömnproblem och mental hälsa under pandemin

Kopplingen mellan sömnproblem och mental hälsa under pandemin har undersökts mycket sedan den utbröt, nu senast i en ny svensk studie.


Sedan coronapandemin utbröt har flera, såväl internationella som nationella, forskningsstudier kopplat till sömnproblem och mental hälsa under pandemin blivit utförda. Faktorer som isolering, brist på socialt umgänge, rädslor, osäkerhet och stress är nämligen alla sådana som kan sätta käppar i hjulet för sömnen och för hur väl du mår. Därav har det också funnits ett intresse att undersöka saken närmare. Senast ut är Hälsohögskolan i Jönköping. De presenterar en ny studie kring sömnproblem under covid-19-pandemin och hur det påverkar den mentala hälsan.

Professor Amir Pakpour och professor Anders Broström, på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) har tillsammans med en grupp internationella forskare publicerat två forskningspapper om sömnproblem under pandemin.


Sömnproblem och mental hälsa under pandemin

Sömnproblem och mental hälsa

Enligt forskning finns det fyra indikatorer förknippade med psykisk ohälsa: Depression, ångest, stress och sömnproblem. En god natts sömn är enligt studier däremot inte enbart viktigt för det fysiska välbefinnandet utan också det mentala välbefinnandet. Utan sömn kan den mentala hälsan bli försämrad och därav blir sömnproblem ett stort problem för sjukvården. Amir Pakpour som är professor i kliniska vetenskaper på Hälsohögskolan vid JU och medförfattare till studierna är intresserad av hur sömnproblem kan vara en bidragande faktor.

– Ur mitt perspektiv är depression och ångest två aspekter som är allmänt kända inom forskningen. Sömnproblem i samband med psykisk ohälsa är inte lika känt. Sömnproblem har traditionellt förknippats med ångest, och i mindre grad depression, men ångest kan leda till depression och det är därför viktigt att titta på sömn, säger han.

Tydlig ökning av sömnproblem under pandemin

Nivåerna av depression, ångest och sömnlöshet har ökat dramatiskt sedan covid-19-pandemins början.

Med syfte att undersöka hur pandemin har påverkat deras sömn delade man in deltagarna i studierna i tre olika grupper; Allmänheten, vårdgivare och covid-19-patienter. Resultaten visade att i toppen av sömnproblemen var covid-19-patienterna vilka låg på 57 %. Därefter kom vårdgivarna på 31 %. Vilket dock är en ökning med en tredjedel jämfört med nivåerna innan pandemin. I gruppen för allmänheten var det 18 % som upplevde sömnproblem.


Sömnproblem och mental hälsa under pandemin

Sömnproblem under pandemin skiljde sig för män och kvinnor

I studien tittade man även ur ett genusperspektiv på hur sömnproblem under pandemin påverkat kvinnor och män. Studien visade då att något färre kvinnor (24%) har sömnproblem än män (27%). En intressant upptäckt då kvinnor normalt ses som mer utsatta för psykisk ohälsa. Dock är det också känt att män inte diskuterar sin mentala hälsa lika lätt som kvinnor. Att uppmärksamma sömnproblem hos män och vidta lämpliga åtgärder kan förhindra framtida psykiska problem, menar därför forskarna.

– Inga empiriska studier har hittills fokuserat på sömnproblem och skillnader mellan könen under Covid-19. Att titta på könsskillnader är viktigt eftersom tidigare forskning har visat att män och kvinnor har olika processer i hjärnfunktioner. För framtida interventionsstudier inom sömnproblem och psykisk hälsa är det viktigt att tänka på att inte en typ av åtgärd passar alla. Vi måste anpassa både innehållet i interventionen och hur vi presenterar det för båda könen, säger medförfattare Anders Broström, professor i hälso- och vårdvetenskap vid Hälsohögskolan, JU.


Sömnproblem och mental hälsa under pandemin

Sömnproblem och mental hälsa under pandemin – mer att vänta efter…

Att alla effekter av pandemin kopplat till människors mentala hälsa ännu inte är kända är båda forskarna överens om. De menar också att det kommer dröja även efter pandemin är över tills man vet mer.

– Vi ser bara toppen av isberget. Människor har upplevt enorm ångest under pandemin – trauma av sjukhusvistelser, stressen i vårdarbete, förlusten av jobb och inkomst, social distansering och så vidare. Sådan ångest kan orsaka verklig depression, som kan börja även efter att pandemin är över. Vi oroar oss för de kommande åren när det gäller allmän mental hälsa i befolkningen, säger Amir Pakpour, professor i kliniska vetenskaper på Hälsohögskolan vid JU.

I och med resultatet i sina studier och den effekt pandemin fått förespråkar Anders Broström ett nytt tänk kring behandling.

– Det skulle behövas en mer skräddarsydd KBT-behandling i och med covid-19, det finns andra saker som kan ha betydelse här. Sömn är väldigt viktigt för vår hälsa, det här kan även ha långsiktiga effekter på andra hälsoproblem, säger Anders Broström till svt.


Gör intresseanmälan idag!

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig helt kostnadsfritt.

Relaterade inlägg:

Ökade sömnproblem under pandemin

Internationell undersökning – Hur sover du under coronapandemin?

Har du svårt att sova under coronakrisen?

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning