Sömnbristens prislapp

Sömnbristens prislapp
rawpixel-570908-unsplash

Hör sömnbrist och produktivitetsförlust ihop? För vad betyder egentligen sömnbrist för individen och företaget? Och hur mycket kostar egentligen sömnbrist?


Visste du att mer än en tredjedel av alla amerikanska vuxna lider av sömnbrist? Detta stod klart efter forskning gjord vid Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och man kallar nu detta för ett folkhälsoproblem i landet. Men detta är inte ett problem som är unikt för Amerika. Utan antalet personer som inte sover tillräckligt blir bara fler och fler och sömnbristen klassas idag som ett globalt hälsoproblem – och ett dyrt sådant. 


Sömnbrist produktivitetsförlust

Sömnbrist är vanligt

Sömnen är viktig för hälsan, produktiviteten och välbefinnandet. Brist på sömn har också visat sig vara förknippad med en rad sjukdomar samt att arbetsmarknaden tar skada. Likaså leder det till produktivitetsförlust.

Antalet personer som sover mindre än de rekommenderade timmarna ökar dock världen över, i särklass i världens i-länder. Hela 30% av världens arbetande människor klagar dagligen på sömnbrist och tillståndet har idag  blivit en accepterad faktor och en del av livet. Detta menar Dr. David Hillman som studerar sömnbrist och är klinisk professor vid University of Western Australia. Man talar gärna om sömn som något överdrivet och något som ofta inte är prioriterat i arbetsmiljöer.

Själva sömnbristen är kopplat till livsstilsfaktorer, relaterade till ett modernt dygnet-runt-samhälle. Man talar om psykosocial stress, alkoholkonsumtion, rökning, brist på fysisk aktivitet och överdriven användning av elektronik.

Den ekonomiska förlusten

Det finns ytterligare en sida av myntet, nämligen det som gäller hur det påverkar samhället. Man talar här om de ekonomiska konsekvenserna av sömnbrist. Faktum är att forskare vid RAND Corporation i USA i en studie fann att sömnbrist står för flera miljarder kronor i ekonomisk förlust bland världens industriländer. Vidare kostar i USA kronisk sömnlöshet varje år 400 miljarder dollar, vilket resulterar i 1,23 miljoner förlorade arbetsdagar. Strax därefter finner man Japan som förlorar så mycket som 138 miljarder dollar årligen på grund av sömnlöshet bland anställda. Något som också utgör en stor del av deras totala ekonomi. Tyskland upp till 60 miljarder dollar och Storbritannien upp till 50 miljarder dollar. De lägsta ekonomiska förlusterna fann man i Kanada som mätte upp till 21,4 miljarder dollar.


Sömnbrist produktivitetsförlust

Sömnbrist bland anställda och företaget leder till en dyr produktivitetsförlust

Hos en person som lider av sömnbrist sänks produktiviteten i snitt med 12% vilket blir intressant om man räknar om det till förlorade ekonomiska värden. Detta betyder att för ett företag med 100 anställda och med personalkostnader på 50 000 kronor per anställd och månad ger det ett tapp på ca 120 000 kronor i månaden. Sömnbrist är alltså ett stort problem som kan innebära stora kostnader. Dr. Hillman menar att om man lyfter ämnet så kan man inte endast lindra människors lidande utan också mildra kostnaderna det innebär.

Studie i sömnbrist och produktivitetsförlust

I en nyligen utförd amerikansk studie utvärderade man huruvida personer med sömnproblem upplevde produktivitetsförlust vs. dem som inte hade några problem med sin sömn. I studien använde man data från Sleep and Health Activity, Diet, Environment and Socialization (SHADES). Studien inkluderade 1007 vuxna personer mellan åldern 22-60 år. Själva arbetsproduktiviteten blev utvärderat med det validerade WBAP-verktyget, vilket innefattar faktorer som bedömer hälsa, oro, depression och ångest samt ekonomisk stress. Deltagarna rapporterade sedan hur mycket sömn de vanligtvis får på natten, såväl på vardagar som arbetsdagar. Andra utvärderingsverktyg omfattade sömnlöshetsindex och Epworth Sleepiness Scale där resultaten justerades för ålder, kön, etnicitet, utbildning, inkomst och arbetstid.

Sömnbrist och produktivitetsförlust – Resultat från studien

Resultatet i studien var tydligt och man fastslog att sömnproblem var synonymt med minskad produktivitet. Vidare var insomni den typ av sömnproblem som visade sig ha störst inverkan på arbetsproduktiviteten. De personer som led av måttligt svår insomni upplevde mer än dubbelt så mycket produktivitetsförlust. Närmare bestämt 107% mer, jämfört med de personer som inte led av någon insomni alls. Också andra former av sömnproblem blev intressant. Exempelvis visade de med en lindrigare form av insomni en produktivitetsförlust på 58%. De som led av trötthet under dagarna visade 50%. Även de personer som snarkade regelbundet och visade tecken på sömnapné visade en produktivitetsförlust på mellan 19-34% mer än dem som inte snarkar.


Sömnbrist produktivitetsförlust

Sömnbrist leder till produktivitetsförlust : Så borde arbetsplatsen istället se på sömn

Eftersom arbetskraften idag blir mer och mer konkurrenskraftig måste man starta med att arbetsgivare erkänner att de anställda lider av sömnbrist. Likaså att det faktiskt är ett hot mot produktiviteten på företaget.

Anställda som är utvilade är mer effektiva, friska och känner mer meningsfullhet i yrket. Otillräcklig sömn påverkar också en arbetares säkerhet. Forskare har kopplat en rad olyckor till detta, däribland den omtalade explosionen av rymdfärjan Challenger. Något som alltså visat sig skett på grund av mänskliga fel orsakat av sömnbrist. Dr. Hillman menar därför att fler människor bör bli utbildade kring vikten av sömn och sömnhygien. Och detta är något som borde ske från tidig ålder eftersom dåliga sovvanor oftast inleds vid ungdomsåren. Man måste, helt enkelt, ändra synen på sömn och förstå att den är nödvändig för en god hälsa. Därtill att ett företag fungerar bra när cheferna är medvetna om hur deras anställda mår.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Undervärdera inte sömnen

Att offra sömnen för att få mer saker gjorda fungerar inte och trots att många företagsledare fortfarande tror att mängden tid en anställd lägger på ett uppdrag motsvarar dess produktivitet så är det inte sant. Att övervärdera en anställd som undervärderar sömnen är inte klokt. Och det kan bli kostsamt för företaget, menar Matthew Walker som är professor i neurovetenskap och psykologi vid University of California, Berkeley. Han talar också om studier utförda vid Center of Human Sleep Science vid UC Berkeley. Dessa har visat att mindre sömn förutsäger både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift. Med andra ord är trötta anställda inte produktiva anställda samt att de genererar färre och mindre konkreta lösningar på ett problem. 


Gör intresseanmälan idag!

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig helt kostnadsfritt.


Relaterade inlägg:

Din karriär och framgång gynnas av god sömn

Bli en bättre chef genom att sova mer

Så påverkar sömnen din prestation på jobbet

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.