Sömnbrist – vilka sjukdomar kan det leda till?

sömnbrist
Sömnbrist och sjukdomar Photo: Ken Treloar, Unsplash.com

Sömnbrist är inte bra för hälsan – det känner du säkert till. Men vet du varför det är farligt och vilka sjukdomarna är som det kan leda till?


I dagens högpresterande och minutiöst schemalagda samhälle kan sömn kännas som en lyxvara. Men i själva verket är det en nödvändighet och något som alla borde prioritera. För sömnen är avgörande för hälsan och det övergripande välbefinnandet. Sömnen återställer kroppen, reparerar celler och laddar hjärnan. 

Sömnbrist är vanligt men inget att skryta om

Att sova för lite är vanligt. Och även om vi successivt ser en trend som säger att sömn är viktigt. Att det är något värt att satsa på och vara stolt över så har vi en bit kvar. Att skryta om hur lite man sovit. Hur man kanske prioriterar jobbet före sömnen är fortfarande vanligt och inger en viss respekt. Att skryta om hur mycket man sovit kan däremot fortfarande anses tabu och något som endast en latmask gör. Men hur kommer det sig att ingen ifrågasätter att ett spädbarn sover sig igenom större delen av dygnet? ”-För det ska dem!” Ja, precis så är det men uppfattningen om hur vårt sömnbehov ser ut när vi blir äldre tenderar att försvinna.


sömnbrist

Sömnrekommendationer

Det må, förvisso, finnas studier som visar att sömnbehovet är individuellt och ändras i takt med åldern. Men sömnexperter rekommenderar en frisk, vuxen person att sova 7-9 timmars sömn per natt. Man har också kunnat klargöra att mindre än 5 timmars sömn inte är bra – faktiskt rentav skadligt. Otillräcklig sömn har inte endast kopplats till bilkrascher, dålig arbetsprestation och humörsvängningar. Det är även kopplat till ökad risk för hjärt- & kärlsjukdomar, diabetes, fetma, psykisk ohälsa, cancer och Alzheimers. Nu är det dags att förstå varför, för hur ser kopplingen till sömn egentligen ut?


Sjukdomar sömnbrist är kopplade till

– Immunsystemet

Medan du sover producerar ditt immunsystem skyddande och infektionshämmande ämnen i kroppen, såsom cytokiner. Denna delen av cytokiner är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler i din kropp. Samt att bidra till immunsystemet. De fungerar, i korta drag, som en sköld som hjälper dig att bekämpa olika virus och bakterier. De hjälper dig även att sova vilket ger immunsystemet mer energi och kraft att fortsätta försvarar sig mot sjukdomar.

Sömn är alltså oerhört kraftfullt. Kanske känner du till exempel igen dig i att bara vilja sova när du fått influensa? Att sova sig frisk är en instinkt och en effektiv sådan. När du blir sjuk stimulerar immunsystemet aktivt sömnsystemet. Då kräver kroppen mer sömn för att bygga upp ett starkt försvar mot sjukdomarna. Endast en natt av dålig eller för lite sömn gör att motståndskraften för sjukdomar blir avsevärt påverkade. Så, om du är trött är det alltså mer sannolikt att du exempelvis blir förkyld. Men, som du säkert förstår, betyder detta att dörren för andra sjukdomar också öppnas lättare.


sömnbrist

– Cancer

Studier visar att brist på sömn påverkar immuncellerna i kroppen som dagligen finns där för att bekämpa främmande och farliga element, däribland cancerceller. Dessa immunceller skyddar dig och punkterar det maligna med ett protein. Därav vill du såklart ha en stor uppsättning av dem i din kropp. Men detta är tyvärr något som sömnbrist sätter stopp för.

En studie utförd av Dr.  Michael Irwin på University of California, Los Angeles visar att efter endast en natt utan tillräcklig sömn (4-5 timmar) minskar dessa immuncellerna med hela 70 %. När man studerat vanliga sjukdomar och epidemier har man också kunnat klargöra att vår dygnsrytm, är vital för vår hälsa. Så pass viktig att rapporter visat att nattskiftsarbetare, som alltså inte förhåller sig till den cirkadiska tiden, har ökad risk för att utveckla olika former utav cancersorter. År 2007 klassificerade till och med World Health Organization (WHO) nattskift som sannolikt cancerframkallande av just den anledningen.

– Alzheimers sjukdom

Sömnen är en återställare. Ett hjälpmedel för vår förmåga att skapa nya minnen och vår förmåga att lära oss nya saker. Om du sovit lite under din vuxna levnadstid finns det tyvärr forskning som visar att din risk för att utveckla Alzheimers sjukdom ökar.

Att sammanfatta orsakerna till detta är något komplext. Kort sagt skulle man kunna säga att det handlar om att toxinproteinet amyloid. Något som lagras i hjärnan hos dem som lider av sjukdomen. Detta är ett protein som i sin tur dödar de omgivande cellerna. Det kan ses som en typ av avlagring på hjärnan. En avlagring som en tillräckligt lång och god natts sömn effektivt rengör men som här alltså uteblivit.

Vad som då sker vid Alzheimers sjukdom blir som en ond cirkel. Sömnbristen hos personen i fråga skapar avlagringar i hjärnan, och då i särklass i den region som styr vår djupsömn. Regionen blir sedan attackerad och mer och mer nedbruten. Förlusten av djupsömnen som uppstår gör sedermera att förmågan att under natten försöka eliminera dessa attacker från hjärnan blir försämrad. Och ju mer amyloid som bildas desto mindre djupsömn lämnas du med. Som sagt, en ond cirkel.


sömnbrist

– Fetma och Diabetes typ-2

Övervikt och fetma ökar idag dramatiskt runt om i världen. Man räknar att drygt 100 miljoner människor är i behov av medicinsik hjälp mot sin övervikt eller fetma. WHO har också konstaterat att infektionssjukdomar som under flera decennier skördat flest dödsoffer globalt sett nu istället ersatts av sjukdomar relaterade till fetma. Så, vilken roll har sömnen i allt detta? Jo, sömn påverkar nämligen nivåerna av hormonerna leptin och ghrelin i kroppen. Det vill säga de hormoner som har som uppgift att kontrollera mättnad och hungerskänslor.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Leptinet berättar för hjärnan när du ätit tillräckligt och du känner dig mätt. Lider du dock av sömnbrist blir denna signal rubbad. Leptinet minskar och istället höjs ghrelinet, vilket är hormonet som stimulerar aptiten. Så, eftersom leptinet inte kan utföra sitt jobb och ghrenlinet ökat leder det till att du, helt enkelt, äter mer. Studier visar också att suget efter energirik mat, så som fet mat och mycket socker ökar i samband med att sömnen (och hormonerna) blir rubbade.

Sömnbrist under en längre tid gör också att produktionen av stresshormonet kortisol ökar och detta påverkar bland annat lagring av bukfett. Om du inte sover som du ska blir din kropp uppmanad att automatiskt släppa ut högre nivåer utav insulin efter att du har ätit. Insulinet kontrollerar din blodsockernivå och högre insulinnivåer främjar även fettlagring men framförallt ökar det risken för typ 2-diabetes. Faktum är att redan efter en natts dålig sömn kan kroppen indikera att den har insulinresistens, det vill säga ett första tecken på typ 2-diabetes. Även det är något att fundera kring.


sjukdomar sömn

– Hjärt- och kärlsjukdomar

En bra kost och regelbunden motion i all ära. Men glöm inte att sömn är väldigt viktigt för ett hälsosamt hjärta. Glöm inte heller att sömnen påverkar ditt kardiovaskulära system. Likaså att sömnen styr processerna som håller hjärtat och blodkärlen sunda. Allt hör samman och om du läst ovan är det inte svårt att förstå att sömnen är bidragande faktor till att reglera blodsocker, blodtryck och dina inflammationsnivåer i kroppen. Eftersom du under sömnen återställer och reparerar celler påverkar det även din förmåga att läka och reparera dina blodkärl och i förlängningen ditt hjärta.

Flertalet forskningsstudier visar att människor som lider av sömnbrist i högre risk också drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och detta oavsett vikt, ålder, motion eller rökning. Utan långa och djupa viloperioder aktiveras vissa kemikalier och hormoner som hindrar kroppen att uppnå längre stunder då hjärtfrekvensen och blodtrycket sänks och störningarna rubbar våra biologiska processer. För lite sömn gör också att våra cellers förmåga att ta upp glukos blir sämre och därav stannar det istället kvar i blodet. Detta är något som på längre sikt kan skada dina artärer och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar.


psykisk ohälsa

– Psykisk ohälsa

”Sov på saken – det kommer kännas bättre imorgon” har du kanske hört? Ja, det ligger något väldigt klokt i just det där eftersom sömnen har en god effekt på vår mentala hälsa. Depression är idag en av de vanligaste psykiska sjukdomarna men vad få människor vet är att depression och sömnproblem ofta går hand i hand. Somliga med depression sover mer än normalt, det vill säga mer än 9 timmar, och lider av hypersomnia. I den andra änden av spektrat finner vi dem som lider av sömnbrist och forskningen tyder på att dessa personerna löper 10 gånger så stor risk att drabbas av klinisk depression. Varför? Jo, eftersom hjärnan inte återhämtar sig och bearbetar intrycken från dagen blir vårt humör påverkat efterföljande dag och i förlängningen i största allmänhet.

Studier i sömnbrist av Matthew Walker

Hjärnforskaren och sömnspecialisten Matthew Walker utförde scanningar på hjärnan i en studie med människor som led av sömnbrist. Han konstaterade då att det skett en förstärkning om 60 % på amygdalan i deras hjärnor. Amygdalan är den bilaterala strukturen i hjärnan som utgör en del av limbiska systemet och som har en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk. Den styr alltså uppkomsten av såväl positiva som negativa känslor hos dig och styr således eventuell ilska och raseriutbrott.

I studier har man kunnat se en koppling mellan sömnbrist och aggression och mobbing bland barn, en koppling mellan sömnbrist och självmordstankar bland ungdomar och att det även är associerat med återfall bland missbrukare. Och medan det inom psykiatrin ofta heter att psykiska störningar orsakar sömnstörningar så menar Walker att det kan gå på andra hållet också och man har kunnat se att sömnrestriktion kan förbättra hälsan hos, till exempel, de med bipolär sjukdom.


Relaterade inlägg:

Lider du av återkommande sömnproblem?

Den livsviktiga återhämtningen

Orsaker till sömnproblem i perioder

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.