Skola i Kumla inför sömn på schemat

Sömnen har stor inverkan på barn och ungas mentala och fysiska hälsa, såväl som deras lärande. Nu går Örebro län i täten för ett nytt sömnprojekt. En skola i Kumla inför sömn på schemat!


Vikten av sömn för barn och unga

Studier visar att ett barns tre första år är helt avgörande för deras framtida utveckling. Hjärnan utvecklas nämligen i snabb hastighet och sömnen har en avgörande roll. För utöver vår hjärnans utveckling styr sömnen vårt minne, immunsystem, koncentration, humör och mycket mer. 

Tonåringar behöver i själva verket cirka 9 timmar sömn per natt. Att sova för lite får därför negativa konsekvenser, enligt forskning från Stressforskningsinstitutet i Stockholm. På kort sikt handlar det om trötthet, irritation och sänkt funktionsförmåga. På längre sikt ökar risken för diabetes, utbrändhet och depression.

Studie: Sömnen i tidig ålder påverkar framtida beteenden

En studie på Harvard Medical School år 2017 undersökte sömn i åldrarna 3-7 år. Studien visade att för lite sömn i denna ålder kan skapa problem. Man talar om uppmärksamhet, känslomässig kontroll och jämlikhet senare i barndomen. Barnens koncentration påverkas också djupt. Barn som lider av sömnbrist kommer därför att få det svårare att ta in och bearbeta information samt lösa problem. 

Studie: Sömnbristens konsekvenser

Forskning har också undersökt vikten av sömnens varaktighet. Om ett barn förlorar endast en timmes sömn per natt, över en längre period, sker en återgång i utvecklingen av kognitiva förmågor. Professor Russell Viner, ordförande för Royal College of Pediatrics and Child Health, menar att det finns allt fler bevis som visar att sömnbrist nämligen har stor inverkan på barns mentala och fysiska hälsa, såväl som för deras lärande. 

En dold folkhälsokris

Mätningar från NHS Digital visar att sömnstörningar bland barn och ungdomar under 17 år faktiskt har ökat. Från 6,520 under år 2012-2013 till 9 429 under år 2018. Trots att det sjönk totalt för alla åldrar från 29 511 till 29 184 under samma period. 

Rachael Taylor är grundare av Sleep Sanctuary. Hon menar att sömnproblem är ett stort problem och att det är en dold folkhälsokris. Idag diagnostiseras många med ångest kring sin sömn. Detta är ett område de tittar mycket på då ångest ofta påverkar sömnen. Och att själva ångesten ger sig i uttryck och alltså leder till sömnproblem.

Ökat teknikanvändande skapar sömnproblem 

Många forskare menar att teknikanvändandet bland barn och unga skapat en epidemi av sömnstörningar. Dessa kan, i sin tur, bidra till olika slags hälsoproblem. Så som fetma, depression, ångest, hyperaktivitet, ökad aptit, humörsvängningar, sämre reaktionsförmåga och försämrat minne.

Skola i Örebro län inför sömn på schemat

Tidigare i år kunde vi läsa om hur barn och ungdomar i Storbritannien erbjuds sömnundervisning i skolan. Och nu är det Sveriges tur. Enligt en undersökning utförd av Region Örebro län konstaterades att cirka 40 % av alla tjejer i årskurs 9 i Kumla sover mindre än 6 timmar per natt. Något som gett upphov till att Vialundsskolan i Kumla nu inför sömn på schemat. Nu ska eleverna få hjälp att ändra sina vanor. Kommunens skolpsykolog, Emma Cronberg menar att det ett stort problem som de märker är att barn inte hinner sova. Och det är extra illa för barn och unga som, bland annat, behöver sömnen för inlärning i skolan. Vialundsskolan tar sömn på allvar eftersom dålig sömn kan påverka elevernas skolresultat negativt och dessutom leda till skolk. 

Sömnprojektet i Kumla

Sömnprojektet på Vialundsskolan i Kumla är ett samarbete mellan skolans elevhälsoteam och sömnforskaren Serena Bauducco vid Örebro universitet. Den framtagna modellen anammades sedan under våren av klass 7C. Detta sömnprojekt och modell handlar om både undervisning i skolämnena ”biologi” samt ”idrott och hälsa”. Men framförallt handlar det om att hjälpa eleverna att planera sin fritid så att också sömnen får en plats. Elever beskriver tips om att, till exempel, skapa lugn på kvällen och läsa en bok eller ta ett bad. Också mobilanvändandet har ståt i fokus där elever rapporterar att de stängt av den och sover mycket bättre – och mer.Relaterade blogginlägg:

Sömnstörningar bland unga ökar

Så påverkar skärmtiden ditt barns sömn

Brittiska skolbarn erbjuds sömnundervisning


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning