Alkohol och sömn

Så påverkar alkohol din sömn

Blir du trött av alkohol? Tar du gärna en sängfösare innan läggdags? Eller har du kanske funderat på varför du sover sämre när du druckit? I detta inlägg berättar vi mer om vad som händer i kroppen när du druckit alkohol och hur dess förhållande till din sömn ser ut.

Det är inte ovanligt att tycka att alkohol har en lugnande effekt som gör det lättare att somna och kanske är det därför som det är ett av de vanligaste medel människor tar till innan läggdags. Idag lider många människor utav såväl tillfälliga som långvariga sömnproblem men kanske har de inte förstått att det kan finnas ett samband med deras alkoholintag. För trots att de där glasen eller sängfösaren kan kännas bra för stunden och att du upplever att du blir lugnare och blir mer sömnig så är förhållandet mellan ditt alkoholintag och din sömn mycket mer komplicerat än så. Kort sagt så är inte alkohol och sömn en bra kombination och det är i särklass inget bra sömnmedel. Nu är det dags att förstå varför.

De olika sömnstadierna

Man brukar tala om att en frisk, vuxen persons sömn är uppdelad i två kategorier: NREM (Non-Rapid Eye Movement) vilken i sin tur är fördelad i fyra olika stadier och sedan REM-sömnen (Rapid Eye Movement). Själva cykeln upprepas 4-5 gånger på natt och REM-sömnen är initialt kort.

1. Insomning
Du går från vakenhet till sömn och kroppen börjar slappna av.

2. Bas-sömn
Kroppen blir ännu mer avslappnad och vi får minskad hjärnaktivitet.

3. Djupsömn
Nu börjar återhämtningen på riktigt och du kan börja drömma. I detta skede är vi mer svårväckta än tidigare stadier.

4. Djupsömnen fortsätter
Din kropp är nu i sin djupaste medvetandenivå och hjärnans återhämtning är i full gång. Kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen sjunker ytterligare och djupsömnen fortsätter. Nu är du som mest svårväckt.

5. REM-sömn
I detta stadie bearbetas dagens händelser och lagras i ditt minne. Det är även nu du drömmer som mest och stadiet infaller nära det att du vaknar, därav minns du oftast dina drömmar just då.

Så påverkas dina sömnstadier av alkohol

När du dricker alkohol agerar det som ett stimuli som skickar signaler och endorfiner till din hjärna. Därför är det vanligt att du först känner dig mer munter och pratglad samt att ditt självförtroende ökar men därefter vänder det. När ruset efter ett tag lägger sig övergår det istället till att alkoholen ger en sövande effekt. Och just detta är förmodligen anledningen till att många just vänder sig till alkohol för självhjälp vid sömnproblem. Men flera år av studier och forskning visar varför detta inte är en bra idé. De kvällar du har druckit alkohol ändras nämligen sömnstadiernas dynamik och ordinarie sätt att navigera vilket gör att;

  • Du somnar snabbare
  • Din mängd djupsömn ökar
  • Din REM-sömn minskar

”Men det låter inte så dumt!” kanske du tänker nu? Låt oss bryta ner detta ytterligare. För visst, det kan låta som en bra idé att få mer djupsömn men man ska inte glömma att våra sömncykler är biologiskt drivna och finkalibrerade för att tillgodose just din kropps behov under din nattliga vila. Detta betyder att förändringar i denna naturliga sömnstruktur kan påverka din hälsa och ditt välbefinnande. Så, alkohol må minska din insomningstid och öka din mängd djupsömn under första halvan av natten men detta kompenseras dock av ökade sömnstörningar under resterande del av natten. Det vill säga, alkoholens omedelbara och kortsiktiga påverkan minskar tiden det tar för dig att somna och ju mer du dricker desto mer påverkas din djupsömn. Och kanske har du hört talas om att djupsömnen är viktig? Ja, så pass viktig att den bevisat faktiskt är essentiell för kroppens återhämtning vad gäller bland annat hormonproduktionen, cellreparation, förstärkning av immunförsvaret, hjärnan, minnet och inlärningsförmågan. Utan tillräcklig djupsömn påverkas alltså ditt liv och vardag. Detsamma gäller din REM-sömn.

Detta händer i kropp och knopp

Alkohol har en snabb effekt då det går rakt in i ditt blod och når hjärnan inom ett par minuter men dess effekter är dock kortlivade eftersom din lever och dina njurar omedelbart tar itu med det. Om du då dricker inför läggdags betyder detta dels att din kropp är i full gång under en period den borde få vila eller lägga fokus på annan reperation samt att fenomenet att vakna mitt i natten är vanligt. Förklaringen till varför man lätt vaknar mitt i natten efter några glas är flera. Bland annat har ditt hjärta arbetat mot alkoholen från den stund du intagit den och när den väl lämnat ditt blod och den sövande effekten försvunnit vaknar du av den onormala pulsen det skapat. Vidare kan man förklara det som att alkohol också rubbar din normala produktion av substanser i hjärnan. Vad detta mer ingående kan betyda är att eftersom alkohol har en lugnande effekt så kan de signalsubstanser som styr din sömncykel påverkas negativt. Detta gäller i särklass de två huvudämnena Glutamat och GABA. Glutamat reglerar din vakenhet och är viktigt för ditt minne och inlärning medan GABA hämmar de neuroner som håller dig vaken samt agerar ångestdämpande och muskelavslappnande. De två signalsubstanserna återfinns i centrala nervsystemet, arbetar i samklang med varandra och är en viktig del för hjärnan. Därtill skapar alkohol en obalans bland de substanser som har som uppgift att göra dig trött när du har varit vaken länge och som sedan ska avta när du har fått tillräckligt med sömn. Man talar här om adenosin. När du druckit alkohol sker en onaturlig ökning av den sömnframkallande signalsubstansen i hjärnan, vilket möjliggör den snabba insomningstiden. Men produktionen sjunker däremot lika fort, vilket gör att du är mer benägen att vakna mitt i natten – innan du fått den sömn och vila som du, i själva verket, behöver. I korta drag skadas alltså din sömncykel. Effekterna av detta blir, som du säkert förstår, inte bara trötthet som följd utan eftersom signalsubstanserna sätts i obalans så riskerar även du och ditt välmående att göra detsamma.

Att dricka eller att inte dricka

Så, är lösningen att sluta dricka helt? Det är givetvis ett alternativ men det är ett beslut var och en ska ta. Även om din sömn alltid påverkas av alkohol så är det inga problem och det blir inte en sömntjuv om du dricker då och då och i måttliga mängder. Om du däremot vet med dig att du kan vara en av dem som just tar ett glas innan läggdags bara för att kunna somna så är det dags att tänka till. Alkohol ska aldrig användas som behandling vid sömnproblem. Det stör din normala sömncykel och kommer ge dig långvariga problem om du inte slutar. Om du är ute efter en god natts sömn finns det många andra och mycket bättre metoder och hjälp att få. Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning