Så påverkar sömnen din prestation på jobbet

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash

Att en dålig natts sömn påverkar ens dag kan vi nog alla skriva under. Men har du någonsin ställt dig frågan hur sömnen påverkar din prestation på jobbet?


Att din prestation och arbetsproduktivitet då och då tryter är helt normalt. Kanske beror det på höga krav du eller din chef ställer på dig, konkurrens på jobbet, en stressig miljö eller andra personliga problem. Men att försämrad prestation och arbetsproduktivitet kan ha ett samband med din sömn kanske kommer som en överraskning. 


prestation

Därför är sömnen viktig

Sömnen är essentiell för människan och kanske rentav mycket viktigare än vad vissa tror. Sömn är nämligen en av de grundläggande komponenterna för våra känslor, handlingar och vårt beteende. Den reglerar inte bara vår koncentrations- och reaktionsförmåga samt vårt minne utan en brist på sömn påverkar hela hjärnans prefrontala cortex. Det vill säga det område som ansvarar för vår innovationsförmåga, vår kreativitet och vår självkontroll. 

Sömn och din prestation 

Sömnen kan vara en avgörande faktor för prestation och hur väl man presterar eller hur produktiv man är på sitt jobb. Din förmåga att tänka flexibelt samt förmågan att göra ändringar i redan planerade upplägg försämras vid dålig sömn. Flertalet studier har också visat att sömnproblem är synonymt med minskad arbetsproduktivitet. Likaså att mindre sömn förutsäger både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift.


prestation

Sover du dåligt? Testa din sömn

Om man lider av sömnproblem och dem blir långvariga kan det leda till svårigheter att sköta sitt arbete, liksom att leva ett fungerande och tillfredsställande, socialt liv. Om du inte prioriterar din sömn och är trött på jobbet kommer du också bli mer oproduktiv samt att du kommer generera färre och mindre konkreta lösningar på ett problem.

– Tecken på för lite sömn

Kanske har du svårt att bibehålla fokus under ett möte, kanske tar det längre tid för dig att slutföra en uppgift eller kanske har du svårt att bidra med nya och kreativa idéer? Just detta är vanliga fenomen hos den som sover för lite. Är du orolig? Testa din sömn med vårt enkla sömntest nedan. 

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Prioritera din sömn

Att prioritera sin sömn är alltid smart. Det gynnar inte endast din hälsa och välmående utan kommer också göra att du kan prestera och uppnå dina mål bättre och snabbare – både på och utanför jobbet.


prestation


Relaterade inlägg:


Offrar du sömnen för att få mer gjort? – Du lurar bara dig själv

Sömnbristens prislapp

Förebygg jobbstress – 7 tips till dig som anställd eller chef!

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.