Oro

Oro är en naturlig del av livet och något alla känner. Kanske står du inför många förändringar eller har svårt att bryta tankemönster?


Det är helt normalt att känna oro då och då. Oro är naturligt och något alla människor känner. Hur mycket man oroar sig skiljer sig däremot från person till person. Hur mycket själva oron påverkar en är också individuellt. Men för många är oro är en jobbig känsla som kan vara svår att bli av med och som, till och med, kan leda till andra besvär. 

Vanliga symtom vid oro

  • Hög puls, hjärtklappning
  • Magont, orolig mage
  • Huvudvärk, yrsel
  • Nervositet, ängslighet
  • Svårt att bryta tankemönster och se lösningar på problem

oro

Oro kan vara positivt

Att känna oro vid förändringar är väldigt vanligt och något som till och med kan verka positivt för dig. I oron kan du, till exempel, finna motivationen att förändra något eller kanske finna nya sätt att tänka och lösa uppgifter på. Oro är också kroppens naturliga sätt att hjälpa dig att undvika faror. Likaså gör den dig mentalt redo inför utmanande uppgifter eller situationer där du ska prestera. 


Orsaker till oro:

Omvärlden

Oro kring hur världen ser ut och kriser och hot vi står inför oroar många. Det inkluderar, bland annat, naturkatastrofer, pandemier, sjukdomar, miljöhotet och krig. 

Framtidstankar

Det vi inte kan styra tenderar att oroa oss därför är tankar kring framtiden vanlig källa till oro. Det kan handla om problem på jobbet eller skolan eller ekonomiska problem. Också sådant kopplat till hälsa leder ofta till oro. Rädslor kring att något ska drabba en själv eller våra närstående. 


oro

Livsförändringar

I perioder av nya situationer och när det generellt sett händer mycket nytt blir många ofta oroliga. Kanske står du inför en livsförändring? Förlorat någon du älskar, nytt jobb eller befinner du dig i tonåren och tankar av vem du är börjar ta vid alltmer. Allt detta är vanligt och normalt något som ger upphov till oro. 

Enskilda händelser

Också sådant som du varit utsatt för vid en enskild händelse kan sätta spår i dig och manifestera sig som oro längre fram. Det kan, bland annat, handla om en situation du blivit riktigt skrämd eller rädd, när du varit med om ett brott eller olycka. 


oro

Att må bättre

I regel försvinner känslan av oro av sig själv och det är alltså oftast något du själv kan hantera. Men ibland går inte oron över och tar gärna över större delen av din tankeverksamhet och påverkar din vardag. Det är då dags att göra något åt saken. 

  • Hitta en person eller personer som du känner att du kan prata med och som du kan öppna upp dig inför
  • Information kan både hjälpa och stjälpa oro. Försök förstå vad som hjälper dig och vad som stjälper dig. Därefter kan det vara en god idé att begränsa ditt användare av sociala medier och nyhetsappar samt stänga av notiser.

oro

  • Gör något som får dig på andra tankar. Fundera på aktiviteter som gör dig glad eller sådant som du vanligtvis mår bra av och gör det. Ta en promenad, läs en bok, ring en vän, titta på en film, meditera. 
  • Prioritera att ha bra rutiner i ditt liv. Ät varierat och vid regelbundna tider. Sov också vid regelbundna tider. Sömnen styr nämligen vår förmåga att bearbeta och hantera våra känslor. För lite sömn påverkar alltså kognitiva funktioner, våra känslor och vårt omdöme.

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Om du mår väldigt dåligt

Du kan också behöva prata med någon och få professionell hjälp. Om din oro är så stark att du har svårt att fungera i vardagen eller om du mår mycket dåligt så kontakta din vårdcentral. Om du mår mycket dåligt så kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112. 


Känslor av nedstämdhet

Sömn och ångest hör ihop

6 steg till en bättre sömn

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning