MENY STÄNG
Offrar du sömnen för att få mer gjort? - Du lurar bara dig själv - Ett inlägg av Learning to Sleep

Offrar du sömnen för att få mer gjort? – Du lurar bara dig själv

Att en dålig natts sömn känns och kan påverka din dag kan vi nog alla skriva under. Men frågan är bara hur det kan påverka din eller dina anställdas arbetsinsats och produktivitet. Och hur viktig är, egentligen, din sömn för arbetsplatsens generella hälsa? Resultaten från en ny amerikansk studie visar att flera olika typer av problem relaterade till sömn också har en koppling till minskad arbetsproduktivitet.

Att vi alla kan uppleva att vår prestationsförmåga och arbetsproduktivitet då och då tryter är helt normalt och kan, till exempel, härstamma i höga krav, konkurrens, stress eller kanske andra personliga problem. Men att det kan ha ett samband med att du sover dåligt kanske kommer som en överraskning. För sömnen är viktigare än vad somliga tror. Den reglerar inte bara vår koncentrations- och reaktionsförmåga samt vårt minne utan en brist på sömn påverkar hela hjärnans prefrontala cortex. Det vill säga det område som ansvarar för vår innovationsförmåga, vår kreativitet och vår självkontroll. Redan år 1999 gjorde en studie klart att 24 timmar utan sömn märkbart försämrade vår förmåga att tänka flexibelt samt vår förmåga att göra ändringar i redan planerade upplägg. Men vad få kanske tänker på är hur sömnen också kan vara en avgörande faktor för hur väl man presterar eller hur produktiv man är på sin arbetsplats. I en ny amerikansk studie utvärderade man just detta och närmare bestämt huruvida personer med sömnproblem upplevde produktivitetsförlust vs. dem som inte hade några problem med sin sömn.

En studie i arbetsproduktivitet

I studien användes data från Sleep and Health Activity, Diet, Environment and Socialization (SHADES). Studien inkluderade 1007 vuxna personer mellan åldern 22-60 år. Själva arbetsproduktiviteten utvärderades med det validerade WBAP-verktyget, vilket innefattar faktorer som bedömer hälsa, oro, depression och ångest samt ekonomisk stress. Deltagarna rapporterade sedan hur mycket sömn de vanligtvis får på natten, såväl på vardagar som arbetsdagar. Andra utvärderingsverktyg omfattade sömnlöshetsindex och Epworth Sleepiness Scale där resultaten justerades för ålder, kön, etnicitet, utbildning, inkomst och arbetstid.
Resultatet i studien var tydligt och man kunde fastslå att sömnproblem var synonymt med minskad produktivitet. Vidare var insomni den typ av sömnproblem som visade sig ha störst inverkan på arbetsproduktiviteten. De personer som led av måttligt svår insomni upplevde mer än dubbelt så mycket produktivitetsförlust, närmare bestämt 107% mer, jämfört med de personer som inte led av någon insomni alls. Också andra former av sömnproblem blev intressant där exempelvis de med en lindrigare form av insomni visade en produktivitetsförlust på 58% och de som led av trötthet under dagarna visade 50%. Även de personer som snarkade regelbundet och visade tecken på sömnapné visade en produktivitetsförlust på mellan 19-34% mer än dem som inte snarkar.

Offra aldrig din sömn

Vi lever i ett högpresterande samhälle där du förväntas hinna med allt och lite till. Kraven är stora, kanske från dig själv eller från din arbetsplats. I takt med detta sover ofta människor mindre i hopp om att vara mer produktiva, men så är inte fallet. För man ska inte glömma att sömn är en av de grundläggande komponenterna för våra känslor, handlingar och vårt beteende. Om man lider av sömnproblem och dem blir långvariga kan det leda till svårigheter att sköta sitt arbete, liksom att leva ett fungerande och tillfredsställande, socialt liv. Kanske har du svårt att bibehålla fokus under ett möte, kanske tar det längre tid för dig att slutföra en uppgift eller kanske har du svårt att bidra med nya och kreativa idéer? Just detta är vanliga fenomen hos den som sover för lite.
Enligt denna studie visade också resultaten att när man jämförde de personer som regelbundet sov 7-8 timmar per natt med de som endast sov 5-6 timmar så var det dem sistnämnda som också hade en produktivitetsförlust på 19%. För de personer som sov mindre än 5 timmar per natt steg produktivitetsförlusten till 29%.
Att offra sömnen för att få mer saker gjorda fungerar alltså inte. Och trots att många företagsledare fortfarande tror att mängden tid en anställd lägger på ett uppdrag motsvarar dess produktivitet så är det inte sant. Att övervärdera en anställd som undervärderar sin sömn är inte klokt och kan bli kostsamt för företaget, menar Matthew Walker som är professor i neurovetenskap och psykologi vid University of California, Berkeley. Han talar också om studier utförda vid Center of Human Sleep Science vid UC Berkely som visat att mindre sömn förutsäger både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift. Med andra ord är trötta anställda oproduktiva anställda samt att de genererar färre och mindre konkreta lösningar på ett problem. 

Uppmuntra god sömn

Mindre sömn motsvarar alltså inte ökad produktivitet. Utan hur man än vrider och vänder på det är istället mindre sömn förknippat med en generellt sett lägre produktivitet. Så uttrycket ”sova kan man göra i graven” eller att sömn är bortkastad tid är helt fel. Sömn ska prioriteras ur alla aspekter tänkbara. Det är klokt investerad tid som inte endast kommer gynna din hälsa och välmående utan också göra att du kan prestera och uppnå dina mål bättre och snabbare. Och som företagsledare kommer det betyda att om dina anställda sover bra så kommer de, statistiskt sett, också prestera bättre och företaget kommer växa. Tänk därför på att våga prioritera din sömn eller rentav uppmuntra det. Vare sig om du är anställd eller företagsledare. För är du eller dina anställda utvilade kommer ni också arbeta mer effektivt, inspirera mer och ge bättre stöd och hjälpa varandra framåt.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning