Nya upptäckter kring sömnbristens negativa effekter

Nya upptäckter kring sömnbristens negativa effekter

En ny studie stödjer bevisen för att sömnbrist har en betydande effekt på vår dagliga funktion. Men studien visar också nya upptäckter kring sömnbristens negativa effekter – och att dem kan ha underskattats.

Alla vet förmodligen hur det känns efter en sömnlös natt och vet att man inte presterar på topp. Och det är inte så konstigt. För sömn har en betydande effekt för vår dagliga funktion och är nyckeln till att upprätthålla god fysisk och kognitiv hälsa. Våra kroppar vet detta instinktivt och flertalet studier har också kunnat bevisa det många gånger. Nyligen genomförde Michigan State University’s Sleep & Learning Lab en av de största sömnstudierna i ämnet hittills. Studien avslöjar att sömnbrist påverkar oss mycket mer än vad tidigare teorier har antytt.

Studier kring hjärnaktivitet och sömn

Hjärnaktivitet kopplad till uppmärksamhet har visat sig försvinna när människor bortprioriterat sin sömn. Efter en god natts sömn samarbetar den mindre aktiva hjärnhalvan med talamus. Dess övergripande funktion är samordnandet av aktivitet mellan hjärnans olika områden. Talamus hanterar framförallt våra sinnesintryck och fungerar som relä för information som skickas mellan olika delar av hjärnan. Detta innebär, i princip, att vi har möjligheten att ”zona ut” när vi, till exempel, är uttråkade. Men när människor som lider av sömnbrist ”zonar ut” innebär det också att de kan uppleva nedsatt sensorisk behandling. Deras ”utzoning” eller frikoppling från omvärlden ligger alltså på en helt annan nivå än hos den som sover bra.

Största studien i sitt slag

Studien från Michigan State University’s Sleep & Learning Lab blev nyligen publicerad iJournal of Experimental Psychology. Och forskningen är inte endast en av de största studierna utförda i ämnet, utan också den första som bedömer hur sömnbrist påverkar ordning – eller förmågan att genomföra en serie komplexa steg utan att tappa fokus, trots potentiella avbrott. Studien bygger på tidigare forskning från MSU:s sömnforskare för att fastställa kvantiteten kring effekten sömnbrist har på en persons förmåga att följa en viss procedur och samtidigt vidhålla uppmärksamhet.

Så gick studien till

Forskarna i studien rekryterade 138 deltagare som delades upp i två grupper. 77 personer stannade på laboratoriet över natten och sov inte alls. De återstående 61 deltagarna sov hemma. Kvällen innan fick deltagarna två uppgifter. Den första mätte deras reaktionstid på en viss stimulans och den andra utvärderade deras förmåga att hålla ordningen – det vill säga hur väl de kunde följa de specifika stegen i en komplex process även med upprepade avbrott. Morgonen därpå fick varje deltagare upprepa dessa uppgifter för att jämföra deras prestationer med föregående kväll. …Fördubblar risken att begå fel

Föga förvånande fann forskarna att de deltagare som hade upplevt sömnbrist kämpade betydligt mer med ordningen och fokus än dem med god sömn. Studien visade även att sömnbrist fördubblar chansen att begå fel och tredubblar antalet fall med brist i uppmärksamhet. Något studieförfattaren och tillika professorn i psykologi samt chefen för Michigan State University’s Sleep & Learning Lab Kimberly Fenn själv tycker är häpnadsväckande. Hon varnar för att personer med sömnberoende måste vara försiktiga med absolut allt de gör och helt enkelt inte lita på att de inte kommer att göra kostsamma fel. Till exempel bakom ratten i bilen, vilket kan få tragiska konsekvenser. 

…Felfrekvensen ökade med 30%

Efter att ha avbrutits fanns det en 15% felfrekvens på kvällen hos den sömnberövade gruppen och felfrekvensen ökade till cirka 30% följande morgon. De vilade deltagarnas morgonresultat liknade däremot resultaten från kvällen innan. Detta konstaterande, hävdar forskarna, bör fungera som en varning för människor som lider av sömnbrist att inte underskatta den effekt det kan ha på deras dagliga liv. Det finns vissa uppgifter som människor kan utföra på autopilot som kanske inte påverkas av brist på sömn. Men sömnbrist orsakar utbredda underskott i alla livets aspekter, betonar Fenn.

Sömnbrist påverkar högre kognitiv funktion 

Fenn och medförfattaren Michelle Stepan, MSU-doktorand och Erik Altmann, professor i psykologi hoppas att resultaten ska kunna hjälpa människor. Genom att påvisa effekterna av sömnbrist på kognitiv funktion hoppas de att människor kommer att erkänna hur betydligt deras förmågor påverkas och hindras vid sömnbrist. För även om det kanske inte överraskar att brist på sömn minskar en persons förmåga att fokusera, konstaterar forskarna att deras senaste studie visar att sömnbrist faktiskt påverkar högre kognitiv funktion, vilket stör stor återkallelse av minnet.

…Riskfyllda uppdrag

Resultatet i studien slår också hål på myten av att uppmärksamhet skulle vara den enda kognitiva funktionen som påverkas av sömnbrist, menar författaren Michelle Stepan. En del sömnberövade människor skulle kanske klara av att hålla sig samman under vissa rutinmässiga uppgifter men resultaten tyder på att det är mycket mer riskfyllt att utföra en aktivitet som kräver en mer komplicerad procedur när man är trött. Till exempel är det mycket mer riskfyllt för en läkare att utföra och fullfölja en medicinsk procedur om denne lider av sömnbrist, fortsätter Stepan. 


Vill du ha hjälp med dina sömnproblem?

Oavsett grad av sömnproblem är det alltid klokt att känna till konsekvenserna av dem. Kanske ger det dig mer motivation att fortsätta arbeta med dem eller rentav motivationen att söka professionell hjälp för att bli kvitt dem? Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.Relaterade blogginlägg:

Vad kan hända i hjärnan vid sömnbrist?

Ny studie: Hur påverkar sömnbrist vår känslomässiga uppfattning?

Så farligt är det att köra bil när du är trött


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning