Ny studie: Vi går igenom 4 sömnstadier, eller? Här är nya forskningen som utmanar vårt sätt att se på sömn

Ny studie: Vi går igenom 4 sömnstadier, eller? Här är nya forskningen som utmanar vårt sätt att se på sömn

Trodde du också att vår sömn består av fyra sömnstadier? Riktigt så enkelt kanske det faktiskt inte är för nu visar en ny studie att det istället finns hela 19 identifierbara hjärnaktiviteter som vi går igenom under vår sömn.

Den moderna förståelsen kring sömn och dess sömnstadier delas ofta in i fyra grundläggande faser. Man talar om insomning och bas-sömn, då man går från vakenhet till sömn och kroppen börjar slappna av och hjärnaktiviteten minskar. Vidare till djupsömn då kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen sjunker och då vår verkliga återhämtning inleds och drömmarna kan ta vid. Avslutningsvis talar man om REM-sömn (Rapid Eye Movement) som är det stadie så dagens händelser bearbetas och lagras i vårt minne. I detta stadie drömmer man som mest och det infaller även nära det att vi vaknar. Gott så, men nu presenteras en ny studie utförd på Center for Music in the Brain på Aarhus University där man gått på djupet kring vad som egentligen sker under vår sömn och som visar hur mycket mer som sker än vad vi tidigare förstått.

Nutidens mest detaljerade studie kring sömnstadier

Den danska studien publicerades i tidskriften Nature Communications och är en av de mest detaljerade undersökningar kring sömnstadier som hittills utförts där man granskat storskalig hjärnaktiviteten hos ett antal sovande människor. Den moderna förståelsen kring sömn och dess fyra stadier är baserad på en EEG-mätning, vilket är en förkortning av elektroencefalografi och betyder att man avläser aktiviteten i hjärnans nervceller, men den underliggande hjärndynamiken förblir otydlig i dessa avläsningar. Denna studie syftade därför till att bege sig bortom den nuvarande beskrivningen av sömn för att karakterisera den spatiotemporala komplexiteten i hela hjärnan och tydligare se kopplingarna och övergångarna under sömnen. Detta gjorde man genom att avläsa hela hjärnans aktivitet genom att använda fMRT (Funktionell magnetresonanstomografi), vilket är en röntgenologisk metod där man mäter den hemodynamiska responsen vid en neurologisk aktivitet. Angus Stevner som är en av studiens forskare menar att de traditionella uppdelningarna av sömnen bygger på historiska konventioner, där många dateras tillbaka till 1930-talet. Han menar att deras studie nu visar en mer exakt och detaljerad beskrivning av sömn med högre antal hjärnmönster som förändrar sina kommunikationsmönster och dynamiska egenskaper under sömnens gång.

Så gick studien till

För att få den mest opartiska uppskattningen av hur hela hjärnaktiviteten och hur dess kopplingar och övergångar ser ut under sömnen använde forskarna en data-driven, så kallad, dold Markov modell (HMM) samtidigt som man mätte EEG och fMRT. Studien inleddes således genom att undersöka 57 friska personer i en fMRT-scanner, där varje person ombads att ligga i scannern i 52 minuter med stängda ögon. Samtidigt avlästes varje person med EEG, vilket gjorde det möjligt för forskarna att jämföra traditionella resultat av hjärnaktivitet vid sömn med resultaten från fMRT. Denna dolda Markov modell underlättade upptäckten av den dynamiska koreografin mellan hjärnans olika nätverk i sömncykeln och man kunde se att resultaten mellan de två inte nödvändigtvis stämde överens med varandra eller den traditionella synen av vår sömncykel. Istället kunde forskarna se 19 olika återkommande övergångar mellan olika hjärnfaser när de personerna sov. Det vill säga 19 identifierbara hjärnaktiviteter som vi går igenom under vår sömn som man tidigare inte talat om.
Kartläggningen av hjärnans hela tillstånd och mönster med traditionell EEG-mätning avslöjade ett antal övertygande korrelationer. Vakenhet, andra stadiet i REM (NREM 2) och tredje stadiet i REM (NREM 3) kunde alla representeras av specifika mönster i hela hjärnan. Däremot minskade utbredningen av olika fMRT-spårade hjärntillstånd när personerna kom in i djupare sömnfaser, där två olika fMRT-hjärnmönster korrelerade med NREM2-sömn och endast en med NREM3-sömn. NREM1-sömnen som identifierades av EEG-mätningen och som är den tidigaste och minst tydligt definierade sömnfasen, korrelerade emellertid inte konsekvent med fMRT-hjärnmönstren. Forskarnas slutsats kring detta är att NREM 1 faktiskt är ett mycket mer komplext sömnstadie än vad man tidigare trott och att detta stadie, som är en underlig mix av vakenhet och sömn, verkade omfatta ett stort antal av de 19 olika hjärnaktiviteter och tillstånd som identifierades i fMRT-datan.

Vad resultaten kan göra för framtiden

Det står klart att denna studie försöker gå vidare från den, något, förenklade bilden som hittills kännetecknat vår förståelse av hjärnaktiviteten under sömnen. Och forskarteamet menar att resultaten av deras studie ger en mer modern beskrivning av människors sömn, där man kan se hjärnans komplexa nätverksaktiviteter. De menar också att det här bara är början på fördjupningen kring hur exakt en mänsklig hjärna övergår genom olika sömnfaser. Ytterligare arbete från dem är nu inriktat på att utforska hjärnans aktivitet bland personer som lider av sömnstörningar samt att dyka djupare in i hjärnaktivitetsmönstren bakom olika tillstånd av medvetande, såsom de som påverkas av psykedeliska droger eller anestesi (narkos). Stevner menar att deras resultat kan förändra hur vi förstår sömn och inte minst hur vi ser på sömnstörningar så som sömnlöshet. Det ger en ny och potentiellt revolutionär förståelse för hjärnaktivitet under sömnen vilket kan leda till nya former av behandling av sömnproblem.

Relaterade blogginlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Hjärnaktiviteten vid sömnförlust liknar ångest

Sömnbrist – vilka sjukdomar kan det leda till?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning