MENY STÄNG
Ny studie: Sov inte för lite - och inte heller för mycket!

Ny studie: Sov inte för lite – och inte heller för mycket!

Är du en av dem som tror att mycket sömn och extra sömn stärker dig? Det är dags att tänka till. Ny forskning visar att de som sover mer än 8 timmar per natt ökar riskerna för sjukdomar och att en dålig sömnkvalitet överlag också kan var kopplad till en högre risk för sjukdomar  och dödlighet.

Vi har flera gånger förut talat om hur viktigt det är att sova tillräckligt mycket och hur för lite sömn kan påverka din hälsa. Vad som är desto mindre vanligt är att tala om dem som sover för mycket. Ja, för det finns faktiskt något som heter så och ny forskning tyder på att få för mycket sömn kan vara lika illa som för lite – om inte värre. 

Varje år orsakar hjärt-och kärlsjukdomar över 787 000 dödsfall i USA men att sömnkvalitet skulle ha ett finger med i spelet talar man sällan om, trots att flertalet studier pekar på dess samband. I Sverige brukar man inom sjukvården tala om att en vuxen person behöver mellan 6-9 timmars sömn men att sömnbehovet är olika hos olika personer. The National Sleep Foundation rekommenderar 7-9 timmar sömn per natt för personer mellan 18-64 år och 7-8 timmar för personer över 65 år. Men en studie gjord vid Keele University tillsammans med University of Manchester, University of Leeds och University of East Anglia intresserade sig för att ta reda på om det var mer skadligt att sova under eller bortom den rekommenderade sovtiden på 7-8 timmar. De ville också utreda om dessa avvikelser innebar större risk för dödlighet och hjärt- och kärlsjukdomar.

Metod och resultat

Deras sömnstudie baserades på insamlad data på över tre miljoner människor och 74 studier som undersökte sambandet mellan sömnvaraktighet och sömnkvalitet samt risken för dödlighet och hjärt- och kärlsjukdomar.
Resultaten i studien visade att deltagare som sovit 10 timmar varje natt 49% större risk för hjärt- och kärlsjukdomar, 56 % hade större risk för stroke och 30% hade en större risk för att avlida tidigare än de som sov mindre på en löpande basis. Därtill visade studien att dålig sömnkvalitet var förknippat med en 44% ökning av hjärt- och kärlsjukdomar. 
Men sömn påverkar alla samt att mängden och kvaliteten på den är komplex, menar en av studiens ledande forskare Dr. Chun Shing Kwok. Vidare talar han om att det finns kulturella, sociala, psykologiska, beteendemässiga, patofysiologiska och miljömässiga skäl som påverkar vår sömn, såsom behovet av att ta hand om ett barn eller en familjemedlem, oregelbunden arbetstid eller en fysisk eller psykisk sjukdom. Men oavsett situation menar Chun Shing Kwk att deras upptäckt är viktig för den allmänna folkhälsan eftersom den bevisar att mer sömn än den rekommenderade kan betyda ökade hälsorisker.  Han menar också att sjukhus och kliniker därmed bör ta större hänsyn till att undersöka sömnens varaktighet och sömnkvalitetet och om det föreligger några överdrivna sömnmönster, det vill säga över 8 timmar.  Läs mer om studien som publicerats HÄR.

Fler studier

Också en studie gjord vid Seoul National University College of Medicine kom fram till att för mycket sömn kan vara skadligt. I studien analyserades data under 9 år från 133 608 olika kvinnor och män i åldrarna 40-69 år från Korea.
Män och kvinnor placerades i tre olika grupper. En grupp bestående av dem som sov mindre än 6 timmar per natt, en med dem som sov mellan 68 timmar och en tredje med dem som sov mer än 10 timmar per natt. I studien kunde de sedan konstatera att dem som sov för lite befann sig i riskzonen för metabola syndrom. Detta är ett samlingsnamn för saker som ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar och ger symptom så som bukfetma, insulinresistens, för mycket fetmolekyler i blodet och högt blodtryck. Detta kan i sig leda till diabetes typ 2 men ökar också risken för diverse sjukdomar. Läs mer om denna studie HÄR.

Kan Learning to Sleep hjälpa dig?

Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning