Ny studie: Sömnproblem kanske går i arv

jude-beck-5E_y0GrEzoU-unsplash

Är verkligen sömnproblem självförvållat eller är det kanske ärftligt? En ny nordisk studie som tittat på sömnvanorna hos föräldrar och deras barn menar nu att sömnproblem kanske går i arv. 


Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning upplever att de sover dåligt. En siffra som är fördubblad sedan 1980-talets Sverige. Av hela världens befolkning räknas närmre 30% lida av sömnproblem av något slag och problemet tycks endast öka. Frågorna kring varför är många men nu visar en ny omfattande nordisk studie att barn till föräldrar med sömnproblem löper högre risk att själva också drabbas. För sömnproblem går kanske i arv.

Vi måste lära oss mer om sömnproblem

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sleep Medicine, är ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge, Island och Estland. Ett samarbete som ämnar att ta reda på mer om sömnproblem. Eftersom det idag är så pass vanligt såg Eva Lindberg, professor vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien, det som ett måste att lära sig mer. Och detta i ett försök att komma åt orsaker till dem. Man vet sedan tidigare att hälso- och livsstilsfaktorer så som ålder, kost och träning påverkar vår sömn och därför fanns nu intresset att titta närmre på hur de ärftliga faktorerna också påverkar. 

Så gick studien till

I studien samlades omkring 6000 män och kvinnor samt lika många av deras barn som vara myndiga. Studien fokuserade sedan på att samla in data gällande vanliga sömnproblem så som att ha svårt att somna, orolig sömn eller högljudda snarkningar.

Studien kunde sedan visa ett tämligen stort samband både vad gäller sömnstörningar samt hur mycket man sover per natt. Man kunde, till exempel, konstatera att bland de föräldrar som sov mindre än sex timmar per natt var det också betydligt vanligare att deras barn gjorde samma sak.


Sömnproblem kanske går i arv

Ny infallsvinkel kring sömnvanor och genetik

I tidigare studier kring sömnvanor och genetik har man främst tittat och jämfört den mellan tvillingar. Denna studie är därför unik i sitt slag att man undersöker två generationers koppling till varandra. Studien är också omfattande och forskarteamet hoppas därför att den ska kunna hjälpa personer med sömnproblem. För att förebygga sömnproblem är det ju nämligen viktigt att få en klarare bild över vilka som drabbas, menar Lindberg. 

Vårda alltid din sömn för att undvika sömnproblem

Oavsett vad arv och genetik än säger om dig och dina förutsättningar för en god natts sömn är det alltid bra att vårda den. Alla går vi igenom faser i livet då sömnen drabbas eller vi har svårt att sova. Att då tänka på att ha goda sömnvanor, att vara medveten om sin sömn gör att du lättare kan hjälpa dig själv de gånger den krånglar. Arbeta med din sömn och var nyfiken kring din sömn. Glöm bara inte att om du inte får rätt på den ska du aldrig vara rädd för att fråga efter hjälp. Vad din sömnstörning beror på kan nämligen härledas till en rad olika ting och ibland kan du behöva professionell hjälp för att förstå varför just dina sömnproblem uppstått.

Här är några enkla steg för att skapa förändring kring din sömn. Steg som gör att du sover bättre och mår bättre!


Vi kan hjälpa dig  

Om du vet att du lider av sömnproblem så ta gärna kontakt med oss på Learning to Sleep. Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt. Denna typ av behandling är dessutom en långsiktig lösning på problemet. Kontakta oss för mer information kring hur KBT fungerar och hur Learning to Sleep kan hjälpa dig. Om du däremot misstänker att det föreligger medicinska problem ska du alltid kontakta din vårdcentral för mer hjälp.Relaterade inlägg:

Sömbehandling online – Som fungerar i din vardag

Sömnmönster kan vara genetiskt

Sover du dåligt? Detta är KBT-knepen som kan hjälpa dig

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning
Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.