Sömnbrist ökar känslan av skam och pinsamheter

Ny studie: Sömnbrist ökar känslan av skam och pinsamheter
ian-dooley-281846-unsplash

Ser du ofta tillbaka på minnen med skam över något du sagt eller gjort? Visste du att dina sovvanor kan ha ett finger med i spelet?


Sömnbrist och kopplingen till skam och pinsamheter

Alla kan vi säkert minnas situationer eller händelser då vi känt skam och som vi gärna vill glömma. Det flesta av oss kan också, efter en tid, gå vidare från det och inte låta det påverka en mer. Men att just kunna gå vidare från en sådan situation har visat sig svårare för personer som lider av sömnbrist. För sömnbristen gör att dessa personer har svårt att släppa situationen då de upplevde skam. Och sömnbristen gör till och med att skammen blir upphöjd när de blir påminda om situationen.

Detta visade en ny studie utförd vid Nederländernas institut för neurovetenskap i Amsterdam. Genom att använda MR-scanning undersökte också forskarna hjärnans aktivitet hos personer med- och utan sömnbrist. De kunde då se hur skillnaderna i hjärnan såg ut bland människor med- och utan sömnbrist kopplat till ämnet.


skam

En studie om sömn och vår emotionella kontroll

I denna studie samlade forskarna en deltagargrupp som alla genomgick MR-scanningar. Scanningar alltmedan de blev utsatta för och återupplevde pinsamma upplevelser från årtionden tillbaka. Likväl som pinsamma upplevelser från endast en vecka tillbaka. Mätningarna kunde då tydligt klargöra att; När deltagarna som inte led av sömnbrist återupplevde gamla, pinsamma minnen var; Hjärnkretsarna som de aktiverade var markant annorlunda än dem som blev aktiverade när de återupplevde ett minne från en vecka tillbaka.

När deltagarna med sömnlöshet däremot återupplevde gamla, pinsamma minnen; Aktiverade hjärnkretsarna de överlappade kretsarna som var aktiva när de återupplevde nya, pinsamma minnen.

Gördelvindlingen och skam…

Dessa, så kallade, överlappningarna uppträdde speciellt i den främre gördelvindlingen (Anterior cingulate cortex) i hjärnan. Främre gördelvindlingen blir informerad av den bakre gördelvindlingen avseende vad som händer i individens tankevärld och omgivning. Samt om de grundläggande biologiska tillstånden och behoven. Den har även kopplingar till thalamus och entorinala barken. Området har en nyckelfunktion för att styra uppmärksamheten mot sådant som ter sig särskilt relevant. Eller värt närmare inspektion, tankeverksamhet eller åtgärd.

Främre gördelvindlingen spelar även en viktig roll i belönings-baserad inlärning. Detta genom att använda information om vad som ger belöningar, och vad som inte ger belöningar, till grund för beslutsfattande. Dorsal anterior cigulate cortex, eller dorsala främre gördelvindlingen, har en primär roll i emotionella processer. Den är aktiv inom en mängd kognitiva funktioner såsom konflikthantering, bedömning av förväntat värde, registrering av negativ överraskning och felbedömning.


skam

Människans uppfattning av smärta delas upp i separata neurala system. Främre gördelvindlingen är central för den emotionella uppfattningen av smärta. Medan andra områden som posterior insulära kortex är essentiella för de somatosensoriska komponenterna av smärta. Den främre gördelvindlingen är central för den affektiva responsen av fysisk smärta. Och är involverad i upptäckt och tolkning av social smärta såsom hot, avvisning, exkludering, förlust och negativ utvärdering av andra. Den främre gördelvindlingen är särskilt aktiv då individen tänker negativa tankar om sig själv. I försök med möss har man sett att stimulering av främre gördelvindlingen ger upphov till ångest och depressionsliknande tillstånd.


skam

En studie med hjälp av karaoke

Resultaten i studien som rörde att deltagarna återupplevde nya minnen härstammade ur en tidigare studie. En studie där forskarna undersökte känslomässigt lidande hos människor med- och utan sömnbrist. Detta alltmedan de påmindes om att uppträda med en karaoke-sång ensam.

Forskarna hade, helt enkelt, bjudit in deltagarna till att sjunga, utan musikaliskt ackompanjemang, med hörlurar på. Något som hindrade dem från att höra sig själva. Något som också gjorde det svårt för dem att hitta rätt tonläge under sången. Cirka en vecka senare, precis innan de genomgick MR-scanningar, lyssnade sedan deltagarna, liksom några av forskarna, på den inspelade solosången av deras karaoke-framträdande. Och vid den första uppspelningen rapporterade alla deltagare att de kände skam och osäkerhet. Men efter en natt med god sömn, kände de som sov bra att det inte påverkade dem lika mycket. Samt att de inte kände samma skam. De som inte sov bra utan led av sömnbrist kände dock inte samma sak. Utan deras känslomässiga nöd var ännu mer markant efter en natt med störd sömn.

Hjärnans kopplingar påverkar vår känslohantering och känsla av skam

Resultat från studien tyder på att Gördelvindlingen (ACC) har en viktig roll när det gäller sömnbrist och insomni. För tidigare, när forskare letat efter orsaker till sömnbrist har dem tenderat att fokusera på de delar av hjärnan som kontrollerar sömn. Denna forskningsgrupp menar dock att; Personer som lider av sömnbrist eller insomni har gener i sin ACC som inte aktiveras korrekt under REM-sömnen (rapid-eye-movement). Något som hindrar hjärnan från att koppla bort emotionella kretsar från gamla, plågsamma eller pinsamma minnen.

Forskning kring hjärnan visar att endast de som sover väl drar nytta av det goda sömnen gör för oss när det kommer till den emotionella hanteringen och påverkan. Rick Wassing som ledde studien menar att; Hos personer med sömnbrist hjälper inte sömnen att lindra känslomässig nöd så som sömnen kan göra. Utan i själva verket gör deras sömnlösa nätter att situationen, till och med, upplevs värre.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömnRelaterade inlägg:

6 anledningar till varför sömn är bra för din mentala hälsa

Ny studie: Hur påverkar sömn vår känslomässiga uppfattning?

Hjärnaktiviteten vid sömnförlust liknar ångest


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömningLämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.