Ny studie: Risken för hjärtinfarkt kan spåras till sömnens varaktighet

Ny studie: Risken för hjärtinfarkt kan spåras till sömnens varaktighet

Visste du att dålig sömn skadar ditt hjärta? Risken för hjärtinfarkt kan spåras till hur sömnens varaktighet ser ut, menar ny forskning.


Sömn och din hälsa

Långvarig sömnbrist påverkar inte bara vårt välmående utan kan också öka risken för en rad sjukdomar. Sömnen är, bland annat, en bidragande faktor till att reglera blodsocker, blodtryck och dina inflammationsnivåer i kroppen. Detta kopplas tätt samman med hjärt-och kärlsjukdomar. Eftersom du under sömnen återställer och reparerar celler påverkar det även din förmåga att läka och reparera dina blodkärl. I förlängningen också ditt hjärta. Flertalet forskningsstudier visar att människor som lider av sömnbrist i högre risk också drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Detta oavsett vikt, ålder, motion eller rökning. Utan långa och djupa viloperioder aktiveras vissa kemikalier och hormoner. Dessa hindrar kroppen att uppnå längre stunder då hjärtfrekvensen och blodtrycket sänks och störningarna rubbar våra biologiska processer. Sömnbrist gör också att våra cellers förmåga att ta upp glukos blir sämre. Därav stannar det istället kvar i blodet. Detta är något som på längre sikt kan skada dina artärer och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Omvänt betyder detta att rätt mängd sömn istället skyddar ditt hjärta. Och detta visade också en ny forskningsstudie som fastslog att sömnens varaktighet kan påverka en persons eventuella risk för hjärtinfarkt – oavsett andra riskfaktorer, inklusive genetiska sådana.

Vad är en hjärtinfarkt?

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av de här sjukdomarna. En stor del beror på akut kranskärlssjukdom, alltså instabil kärlkramp och hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som, helt eller delvis, täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Den del av hjärtat som skulle ha tagit emot blodet från det tilltäppta kranskärlet får syrebrist och hjärtmuskeln skadas. Vid en hjärtinfarkt kan hjärtat skadas så att det inte klarar att arbeta lika bra som innan. Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. Ju tidigare du får vård, desto större är möjligheten att begränsa hjärtinfarktens utveckling.

Vanliga symptom vid en hjärtinfarkt

  • Stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna
  • Obehagskänsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna
  • Illamående
  • Andnöd
  • Kallsvettning
  • Rädsla och ångest
  • Värk i ryggen
  • Hjärtklappning och yrsel
  • Influensaliknande besvär samtidigt med bröstsmärtor

Så gick studien till

Det var ett forskarteam från USA och Storbritannien som analyserade sömnvanorna och tillika medicinska journalerna hos 461 347 personer i åldrarna 40–69 år, bosatta i Storbritannien. Uppgifterna, som kom från UK Biobank, inkluderade självuppskattade rapporter om hur många timmar deltagarna vanligtvis sov per natt samt hälsorapporter som omfattade 7 år tillbaka i tiden. Uppgifterna inkluderade även resultat av tester för riskgener hos deltagarna.

Studiens resultat

Forskarnas analys avslöjade att de som sov mindre än 6 timmar per natt hade 20% högre risk för en första hjärtinfarkt jämfört med de som sov 6–9 timmar per natt. De som däremot sov mer än 9 timmar per natt hade en 34% högre risk för en första hjärtinfarkt. Forskarna fann också att genom att hålla sömnens varaktighet till 6-9 timmar per natt så kan risken för en första hjärtinfarkt minska med 18% hos de personer med ett högt genetiskt anlagd för att utveckla hjärtsjukdomar. Vidare fann forskarna att risken för hjärtinfarkt ökade desto längre personernas sedvanliga nattsömn avvek från de 6-9 timmarna. De personer som, till exempel, sov 5 timmar per natt hade en 52% högre risk för en första hjärtinfarkt än de som sov 7–8 timmar per natt. De personer som sov 10 timmar per natt hade dubbla risken.

Celine Vetter, Ph.D., som är ledare för studien och biträdande professor i integrativ fysiologi vid University of Colorado i Boulder, menar att denna studie ger några av de starkaste bevisen på att sömnens varaktighet är en nyckelfaktor när det gäller hjärthälsa.


”Precis som träning och att äta hälsosamt kan minska din risk för hjärtsjukdom, så kan sömn också det.”
-Celine Vetter


Sömnen är en oberoende riskfaktor

Det är sedan länge känt och flertalet studier har styrkt länken mellan sömnvanor och hjärthälsa. Däremot har merparten av dessa fynd kommit från observationsstudier. Det vill säga studier som endast kan bekräfta länkar mellan sömn och hjärthälsa men som inte kan fastställa riktningen för orsak och effekt. Och eftersom det finns många faktorer som påverkar såväl vår sömn som hjärthälsa är det inte lätt att avgöra om dålig sömn leder till dålig hjärthälsa eller om dålig hjärthälsa leder till dålig sömn.

Vetter och hennes kollegor menar dock att genom att använda data från ett större antal individer samt kombinera det med genetisk forskning och utesluta dussintals potentiella bidragande faktorer mötte dem denna utmaning på bästa sätt. Sammantaget justerade de resultaten för att eliminera den potentiella effekten av 30 faktorer som kan påverka både hjärthälsa och sömn. Dessa faktorer inkluderar fysisk aktivitet, mental hälsa, inkomst, utbildning, rökning och kroppssammansättning. Forskarnas resultat visade att sömnens varaktighet var en oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt.

Analys av ärftlighetens betydelse

Kroppens förmåga att ta hand om blodfetter och att omsätta sockerämnen i blodet är ofta ärftlig. Kolesterolvärdet beror mycket på ärftlighet men även på kosten. Det finns vissa familjer där många har kraftigt förhöjda kolesterolvärden med en ökad risk för hjärtinfarkt, så kallad hyperkolesterolemi. I denna studie tittade man närmare på detta med metoden Mendelian randomization (MR) för att bekräfta att kort sömn var en oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt. Denna MR-analys visade att individer med genvarianter som gjorde dem mottagliga för kort sömn hade en högre risk för hjärtinfarkt. Genom att undersöka genetiska anlag kan MR bestämma om en observationsförbindelse mellan en riskfaktor och en sjukdom är förenlig med en tillfällig effekt. Något som gav forskarteamet ännu mer förtroende för att det finns ett orsakssamband där – att det är sömnens varaktighet och inte något annat som påverkar hjärthälsan, menar Vetter.


Relaterade blogginlägg:

Sömnbrist – Vilka sjukdomar kan det leda till?

Ny studie: Därför är mindre än 7 timmars sömn kopplat till hjärtproblem

Den livsviktiga återhämtningen


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning