MENY STÄNG
Ny studie: Risken för cancer är högre bland kvinnor med sömnapné

Ny studie: Risken för cancer är högre bland kvinnor med sömnapné

Visste du att det finns en koppling mellan sömnapné och cancer? Nu visar ny forskning att risken för cancer är högre bland kvinnor med diagnostiserad sömnapné.


Studien presenterades i European Respiratory Journal där man analyserat data från 20 000 vuxna med diagnostierad sömnapné. Uppgifterna kom från European Sleep Apnea Database (ESADA), som har medicinska register och besöksregister på vuxna från 33 olika center i Europa.
Forskningen visade att kvinnor med en allvarlig form av sömnapné är mer benägna att få en cancerdiagnos (cirka 2% av deltagarna hade en cancerdiagnos i sin medicinska historia). Det internationella forskarteamet påpekar också att även om resultaten inte visar att sömnapné orsakar cancer verkar det finnas en tydlig länk bland kvinnor.
Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer eller att båda tillstånden har liknande riskfaktorer, så som övervikt, menar Ludger Grote, adjungerad professor och överläkare i sömnmedicin vid Göteborgs universitet i Sverige. Han tillägger, å andra sidan, att det är mindre troligt att cancer leder till sömnapné.

Obstruktiv sömnapné

Obstruktiv sömnapné är ett tillstånd där en person upplever korta och upprepade andningsuppehåll när dem sover. Tillståndet beror oftast på att tungan faller bakåt i svalget och täpper till luftströmmen.Vanligtvis är andningsupphållen vid obstruktiv sömnapné 20-30 sekunder långa, men ibland kan de pågå i upp till en minut eller längre. För att räknas som en apné ska ett andningsupphåll vara minst tio sekunder långt. Har du andningsuppehåll när du sover är det också vanligt att du snarkar. Snarkningarna behöver inte alltid vara högljudda, utan kan också vara tystare. När du har återkommande andningsupphåll under sömnen störs du också av flera, korta uppvaknanden. Det finns en ovanligare form av sömnapné som beror på att hjärnan under korta stunder inte skickar andningssignaler till lungorna. Det kallas central sömnapné och kan inträffa efter en stroke eller hjärtsvikt, men är annars mycket ovanligt.

Vad händer i kroppen?

Obstruktiv sömnapné kan orsaka störd, fragmenterad sömn och leda till syrebrist. Kombinationen av lågt syre och sömnstörningar kan ge upphov till högt blodtryck, hjärtsjukdomar, minnesproblem och humörstörningar. Framgångsrik svensk forskning har visat att det finns flera komponenter som gör att sömnapné innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Vid varje andningsuppehåll reagerar kroppen med stress som aktiverar det autonoma nervsystemet och frisätter stresshormon. Puls och blodtryck ökar och undertrycket som skapas i bröstkorgen gör att hjärtat får tyngre att arbeta. Samtidigt uppstår en syresänkning i blodet. Normalt sett ska blodtrycket ligga lågt när kroppen är i vila och hjärt-kärlsystemet går på sparlåga. Hos sömnapnoiker störs den naturliga dygnsrytmen av de upprepade andningsuppehållen, kroppen stressas och blodtrycket stiger. På sikt blir det höga blodtrycket bestående, vilket är en riskfaktor för hjärtinfarkt, stroke och död. Senare forskning har också visat att sömnapné skadar blodkärlens inre beklädnad – endotelet – vilket leder till en tidig åderförfettningsprocess.

Sömnapné för män och kvinnor

Problem med sömnapné är dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor. Minst 4 procent av männen och 2 procent av kvinnorna lider av sjukdomen sömnapnésyndrom. Att ha sömnapné utan dagsymtom är betydligt vanligare än så. Det har 24 procent av alla män och 9 procent av alla kvinnor. En ny svensk befolkningsstudie visar emellertid att så stor andel som 50 procent av kvinnor mellan 20 och 70 år har sömnapné. Sjukdomen förekommer i synnerhet vid övervikt och förhöjt blodtryck. Enligt National Sleep Foundation (NSF) drabbar obstruktiv sömnapné 5–20% av alla vuxna i USA.
Deras uppskattning kommer från studier som använde formella tester och bedömningar. NSF tror dock att den faktiska andelen människor i USA med sömnapné troligtvis är större.

Kopplingen till cancer

Forskare har sedan tidigare presenterat flera teorier för en eventuell koppling mellan sömnapné och cancer. En av dessa betonar att de två tillstånden delar gemensamma nämnare i dess riskfaktorer, så som ålder och fetma. En annan teori är att hypoxi – ett tillstånd där kroppen inte får tillräckligt med syre – och sömnfragmentering, som båda förekommer i sömnapné också kan förklara kopplingen till cancer. Denna typ av koppling kan involvera olika förändringar i utvecklingen av blodkärl, immunfunktion och tumörers vävnadsmiljö.

Kopplingen till kvinnor

Fram tills nu har mycket få studier undersökt om biologiskt kön gör en skillnad i sambandet mellan just sömnapné och cancer. I studieresultat fann Dr. Grote och hans kollegor att det fanns ett samband mellan äldre ålder och högre risk för cancer. Men när de justerade resultaten från analysen för att ta ut det potentiella påverkan av ålder, kön, BMI, alkoholintag och rökning, fann de en möjlig koppling mellan nattlig hypoxi och högre nivåer av cancer.

Dessutom avslöjade analysen att kopplingen mellan nattlig hypoxi och högre cancernivåer var starkare hos kvinnor och svagare bland män. Resultaten tyder på att risken för cancer är två till tre gånger högre hos kvinnor med allvarliga symtom på sömnapné. Dr. Grote säger att tidigare forskning har tenderat att fokusera på kopplingen mellan obstruktiv sömnapné och malignt melanom. Med detta nya resultat kan bröstcancer eller livmoderhalscancer bli ett nytt område att undersöka, menar han. Vidare menar han att det kanske är en kombination av kvinnliga könshormoner och stress som härrör från nattlig hypoxi i obstruktiv sömnapné som också utlöser starten av cancer eller minskar kroppens immunförsvar. Det är omöjligt att säga säkert vad som orsakar det underliggande sambandet mellan sömnapné och cancer, men indikationen innebär att vi måste studera det mer djupgående, fortsätter han.


Relaterade blogginlägg:

Hjälp dig själv eller din partner att sluta snarka

5 sömnproblem som kan påverka sömnkvaliteten

Sleep Tech-trenden fortsätter under år 2019


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning