Ny studie: Överdriven sömn kan öka risken för stroke

hush-naidoo-yo01Z-9HQAw-unsplash

För lite sömn är inte bra men hur farligt är egentligen för mycket sömn? En ny studie visar nu att tupplurar och överdriven sömn kan öka risken för stroke med 85%.


Listan över traditionella riskfaktorer till stroke är lång och inkluderar allt från livsstil, kost, motion, rökning eller annan underliggande sjukdom. Men på senare tid har alltfler forskare börjat utforska sömnens varaktighet som en annan potentiell riskfaktor vid stroke. En del studier har kunnat påvisa att såväl för mycket som för lite sömn kan öka risken för kardiovaskulära sjukdomar. I en nyligen publicerad studie grävde man djupare kring kopplingen mellan tupplurar under dagen, överdriven sömn och risk för stroke. 

Stroke, en folksjukdom

Stroke är en av de ledande orsakerna till dödsfall och funktionshinder världen över. Varje år drabbas cirka 28 000 svenskar av stroke och cirka 7000 dör av den. Stroke är ett samlingsnam på tillståndet med plötsliga symptom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det berörda området. Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke. Syrebristen kan också vara en följd av en hjärnblödning. Det vill säga en bristning i något kärl inne i hjärnan – hemorragisk stroke, eller på hjärnans yta – subaraknoidalblödning. 

Risker med att sova för lite

Sömn återställer och reparerar våra celler och detta påverkar också vår förmåga att läka och reparera blodkärl. Något som i förlängningen handlar om hjärtat. Flertalet forskningsstudier visar att människor som lider av sömnbrist i högre risk också drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Detta oavsett vikt, ålder, motion eller rökning. Utan långa och djupa viloperioder aktiveras vissa kemikalier och hormoner. Det hindrar kroppen att uppnå längre stunder då hjärtfrekvensen och blodtrycket sänks och störningarna rubbar våra biologiska processer. Sömnbrist gör också att våra cellers förmåga att ta upp glukos blir sämre. Därav stannar det istället kvar i blodet. Detta är något som på längre sikt kan skada dina artärer och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Omvänt betyder detta att rätt mängd sömn istället skyddar ditt hjärta. 

En tidigare studie i överdriven sömn

Men är det var mer skadligt att sova under eller bortom den rekommenderade sovtiden? En studie vid Keele University, University of Manchester, University of Leeds och University of East Anglia tog reda på detta. De ville också utreda om dessa avvikelser innebar större risk för dödlighet och hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnstudien baserades på insamlad data på över tre miljoner människor. Därtill 74 studier som undersökte sambandet mellan sömnvaraktighet och sömnkvalitet samt risken för dödlighet och hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten visade att deltagare som sovit 10 timmar varje natt hade 49% större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 56 % hade större risk för stroke. 30% hade större risk för att avlida tidigare än de som sov mindre på en löpande basis. Därtill visade studien att dålig sömnkvalitet var förknippat med en 44% ökning av hjärt- och kärlsjukdomar. 


överdriven sömn

Överdriven sömn och kopplingen till stroke

Det var Dr. Xiaomin Zhang, från Huazhong University of Science and Technology, i Wuhan, Kina, som ledde studien och är dess författare. Dr. Zhang och hans team samlade information från 31 750 personer i Kina. Ingen av deltagarna – i genomsnitt 62 år – hade en historia av stroke eller något annat allvarligt hälsotillstånd vid studiens inledning. Deltagarna svarade på frågor om deras sömnmönster och tupplurar och forskarna följde var och en i genomsnitt 6 år. Studien visade att 8% av deltagarna var vana att ta tupplurar som varade längre än 90 minuter. 24% rapporterade även att de sov i minst 9 timmar per natt.

…Ökad risk

Under studiens förlopp skedde 1557 strokeanfall bland deltagarna. De som sov i 9 timmar eller mer per natt var 23% mer benägna att drabbas av stroke. Detta till skillnad från de som regelbundet sov bara 7–8 timmar per natt.  Deltagare som sov mindre än 7 timmar eller 8–9 timmar hade ingen högre risk för stroke. Jämfört med de som sov 7–8 timmar. De som sov mer än 9 timmar per natt samt tog en tupplur under dagen på över 90 minuter hade en 85% större risk att drabbas av stroke. Detta i kontrast till dem som sov enligt rekommendationerna och tog tupplurar med måtta.

…Vikten av sömnkvalitet

Slutligen tycktes sömnkvalitet även ha ett finger med i spelet. Deltagare som rapporterade dålig sömnkvalitet visade sig vara 29% mer benägna att drabbas av en stroke. Detta jämfört med de vars sömnkvalitet enligt uppgift var bra. Ett resultat som kvarstod och vara utmärkande även efter justeringen av potentiella orsaksfaktorer såsom hypertoni, diabetes och rökning.
“Resultaten belyser vikten av måttliga tupplurar och sömnvaraktighet. Men också vikten av att behålla en god sömnkvalitet, särskilt i medelåldern och bland äldre vuxna.”


-Dr Xiaomin Zhang


Studiens begränsningar

Forskarna erkänner vissa begränsningar i sitt arbete, liksom det faktum att mer forskning är nödvändig. Studien är observativ och ett orsakssamband kan alltså inte bevisas. Underliggande sömnstörningar är heller inte utrönta, vilket kan ha påverkat studieresultaten. Därtill är självrapporterande data inte lika tillförlitliga som data registrerade av forskare som observerar deltagarnas sömn. Slutligen avsåg studien äldre, friska kinesiska vuxna och inte andra populationer. Så mer forskning behövs. Detta för att vidare förstå hur tupplurar och överdriven sömn kan vara kopplat till ökad risk för stroke, menar Dr. Zhang. Tidigare studier har dock påvisat att tupplurar och överdriven sömn har ogynnsamma förändringar för kolesterolnivån samt en ökning för midjemått. Vilket båda är riskfaktorer för stroke, förklarar Dr. Zhang. Dessutom kan långa tupplurar och överdriven sömn antyda på en övergripande inaktiv livsstil. Något som, i sig, också är relaterad till ökad risk för stroke, fortsätter Dr. Zhang. Vill du ha hjälp med dina sömnproblem?

Oavsett grad av sömnproblem är det alltid klokt att känna till konsekvenserna av dem. Kanske ger det dig mer motivation att fortsätta arbeta med dem eller rentav motivationen att söka professionell hjälp för att bli kvitt dem? Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade inlägg:

Vad kan hända i hjärnan vid sömnbrist?

Ny studie: Risken för hjärtinfarkt kan spåras till sömnens varakighet

Ny studie: Sov inte för lite – och inte heller för mycket!


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning
Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.