Ny studie: Nyblivna föräldrar kan lida av sömnbrist i upp till 6 år

Ny studie: Nyblivna föräldrar kan lida av sömnbrist i upp till 6 år

Att sömnen blir lidande när man får barn är allmänt känt men nu visar en ny studie att det inte slutar när ditt barn lyckas sova en hel natt utan en förälders sömnbrist kan pågå i upptill sex år.

En stor tysk studie som samlat in data mellan år 2008-2015 ville undersöka vilka förändringar som sker gällande såväl mammor som pappors känsla av tillfredställande sömn och deras sömnvaraktighet från innan, under och efter en graviditet och ändå fram till 6 år efter födseln.
Under årliga intervjuer blev 2541 kvinnor och 2118 män ombedda att bedöma och rapportera kring sin sömnvaraktighet och sömntillfredsställelse på en skala mellan 0-10 från det att deras första barn föddes, till sitt andra och sedermera tredje barn. De ombads också svara på hur många timmar de sover under en genomsnittlig arbetsveckodag och en genomsnittlig helgdag.
Studiens tillvägagångssätt och metod gjorde att studien fick data över en lång tid och som alltså gav den longitudinell statistik för analys. Vidare använde man så kallade Fixed effect modeller för att analysera testgruppens förändringar i sömn i samband med barnafödsel, vilket inom statistik är en modell där parametrarna är fasta eller icke-slumpmässiga kvantiteter.

Mindre sömn för mammor och pappor

Kanske föga förvånande kunde studien konstatera att tillfredsställelsen kring sömnen och dess varaktighet sjönk kraftigt bland kvinnorna efter barnets födsel. Och nyblivna mammors sömnkvalitet minskade därtill med 1,53 på bedömningsskalan. De rapporterade också att de fick 41 minuters mindre sömn efter födelsen av sitt första barn och 39 och 44 minuters mindre sömn efter födelsen av deras andra respektive tredje barn. Man kunde också se att amning var kopplat till en liten minskning av sömntillfredsställelse och varaktighet hos mammorna. Och trots att resultaten inte var lika tydliga så kunde studien även konstatera att papporna sov mindre och de rapporterade minskningar i sömnvaraktighet på 14, 9 och 12 minuter efter födelsen av deras första, andra och tredje barn.
När forskarna sedan analyserade resultaten vidare kunde man konstatera att själva sömnbristen nådde en topp tre månaderna efter barnets födsel där mammorna var mest drabbade. Mellan graviditetens tredje trimester och de första tre månaderna efter barnets födsel hamnade mammorna på 1,81 på bedömningsskalan och papporna på 0,37. Sömnvaraktigheten var 87 minuter kortare hos mammorna och 27 minuter kortare hos papporna. Vidare såg man inget eller väldigt litet samband till åldern på föräldern, inkomst, delat eller ensamstående föräldraskap och förbättrad sömn.

Det tar 6 år att återfå en normal sömnnivå

Man kunde fastslå att det skedde sömnstörningar för både mamman och pappan vid första barnet, om än mer för mammorna och att detta höll i sig 4-6 år efter första barnets födsel. I kontrast till detta kunde man se att när mamman födde sitt andra barn återgick sömnnivåerna till den nivå det var på innan den graviditeten och nästan studsade direkt tillbaka när det tredje barnet föddes. Detta förklaras dock som att själva sömnkvaliteten var sämre till att börja med på grund av effekterna av det första barnet. Sakari Lemola som är medförfattaren och professor i psykologi vid University of Warwick menar att ens baslinje, helt enkelt, är lägre då.
I studien tenderade föräldrarna att få mer sömn efter det att barnet passerat tre månader men det longitudinella resultatet visade också att mellan 4-6 år efter första barnets födsel hade vare sig mammorna eller papporna riktigt kunnat återgå till en normal nivå. Även här låg mammornas resultat i topp för sämre sömnkvalitet med en bedömning på 0,95 lägre på skalan än hur den såg ut innan barnets födsel och med 22 minuters mindre sömn i genomsnitt. Pappornas bedömning låg på 0,64 på skalan och deras sömnvaraktighet minskade med 14 minuter. Konklusionen av dessa resultat blev följaktligen att eftersom det sker en drastisk försämring i sömntillfredsställelse och dess varaktighet under de första månaderna efter barnets födsel återhämtar vare sig mammorna eller pappornas sömn helt till en normal nivå förrän upp till 6 år efter det att deras första barn har fötts.

Förklaringar och framtidstänk

Forskarna hade inte förväntat sig att finna detta resultat, säger professor Lemola men tillägger att det säkert finns många förändringar som föräldrarna kan göra som kan påverka hur väl de sover. För även om man har ett barn som sover sig igenom hela natten så kan barnet fortfarande bli sjuk eller ha mycket mardrömmar, vilket oundvikligen innebär att deras föräldrar kommer att sova sämre. Likaså kan själva föräldraskapet innebära stora förändringar och bekymmer som oroar och som följaktligen också påverkar och hämmar sömnen. Forskarna tillägger också att det faktum att mammorna är mer drabbade av sömnbrist efter barnets födsel än papporna kan vara förenat med att mammor, i de flesta i-länderna och däribland Tyskland, oftast har mer ansvar i hushållen och för barnen och spenderar mer tid på dessa uppgifter jämfört med papporna.
Forskarna säger slutligen att resultaten av deras studie framhäver vikten av att ge nyblivna föräldrar råd och stöd för att kunna hantera sin sömn. Sömn och dess mönster kommer i många olika varianter men oavsett hur den ser ut är sömn en vital del av vårt välmående och hälsa och viktig att arbeta med, i särklass under perioder då det är svårt att få till den och främst för nyblivna föräldrar. Trots att det kan kännas svårt så försök att arbeta proaktivt med din sömn, för det kan vara då du behöver det som allra mest.

Relaterade blogginlägg:

10 tips till en trött småbarnsförälder

Din sömn under barnets första levnadsår

Sover inte ditt barn hela natten? Lugn, du är inte ensam

 


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
 
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning