MENY STÄNG
Ny studie: Hur påverkar sömnbrist vår känslomässiga uppfattning?

Ny studie: Hur påverkar sömnbrist vår känslomässiga uppfattning?

Hur påverkar egentligen sömnbrist vår känslomässiga uppfattning? En forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har nu skrivit en avhandling som syftar till att svara på denna fråga.

Kanske känner du igen dig i att du efter en natt med dålig sömn kan känna dig låg, lite sur, ha kortare stubin och att du tenderar att överreagera lättare? Detta är inte konstigt eftersom när vi inte lyckas tillfredsställa vårt sömnbehov så sparkar kroppen bakut och fungerar inte som den är tänkt att göra. Forskning har visat att det räcker med så lite som en natt med dålig sömn för att din hjärnans förmåga att reglera dina känslor ska påverkas. Detta gör, till exempel, att du kan ha svårare att avgöra vad som är viktigt och mindre viktigt och ofta blir en naturlig reaktion att överreagera i olika situationer. Situationer där du med en god natts sömn hade kunnat hålla lugnet bättre. Studier har även visat att sömnbrist kan jämställas med att vara berusad. Ja, för sömn och berusning har mer gemensamt än vad många tror och likt det som sker vid berusning så försämrar sömnbrist ditt minne, din reaktionstid samt din förmåga att bearbeta information. Du får också svårt att bibehålla uppmärksamheten, att fatta goda beslut och dina reflexer, ditt omdöme och uppfattningsförmåga försämras även. Ny forskning visar också att sömnbrist är tätt kopplat till ensamhet social isolering. I en ny studie gjord av University of California, Berkley visade ett flertal experiment att personer som lider av sömnproblem ofta känner sig mer ensamma samt känner ett mindre behov av att umgås och interagera med andra människor. Något som, i sin tur, också gör att människor i deras omgivning också blir mindre benägna att vilja umgås med dem, menar forskarna.
Så, att sömnbrist påverkar hur vi uppfattar vår omvärld och hur vi interagerar med människorna i den kan de flesta förstå och känna igen sig i. Men nu presenterar Sandra Tamm vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet i Stockholm sin doktorsavhandling där hon utforskar exakt hur sömnbrist kan förändra våra känslomässiga uppfattningar och vårt engagemang.

Så gick studien till

Tamm delade upp sin forskning i fem olika studier, som var och en bedömde en annan aspekt av förhållandet mellan sömnbrist och känslomässig uppfattning. Den första studien undersökte effekten av dålig sömn på känslomässig smitta, det vill säga en annan persons förmåga att efterlikna och reagera på andras känslor. Den andra studien tittade på sömnbristens effekt på en persons förmåga att känna empati för andras smärta. Den tredje undersökte sambandet mellan sömnbegränsning och emotionell reglering, det vill säga, en persons förmåga att kontrollera sina egna känslomässiga reaktioner. Den fjärde tittade på sömnbegränsning och dess koppling i hjärnan. Den femte utvärderade effekten av säsongsallergi, vilket är en riskfaktor för sömnstörningar, men tittade även på hjärninfarkt, som syftar till att identifiera den mekanism som kan leda till sömnbrist. Sedan undersökta Tamm sammantaget data från 117 såväl unga som äldre vuxna deltagare och använde sig utav dels PET (Positronemissionstomografi), vilket är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotopmärkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser, rör sig i kroppen. Också MR-skanningar (Magnetisk resonanstomografi) användes, vilket är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetkamera.Tekniken används för att upptäcka, lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar som är dolda eller svåra att se vid ordinarie röntgen eller datortomografiundersökning.

Sömnbrist gör oss mer negativa

De fem studierna avslöjade sammantaget att människor som upplevde sömnbrist var mer benägna att negativt tolka känslomässiga stimuli. Man talar här om en situation som kan kallas negativa fördomar. Närmare bestämt visade studie ett och tre att en natt med begränsad sömn var tillräcklig för att orsaka förändringar i känslomässigt beteende. Dessutom var deltagarna sammantaget också mer benägna att vara på ett dåligt humör och ha svårare att reglera sin känslomässiga respons. Detta kännetecknas av en dålig överföring mellan den information som mottas och bearbetas av hjärnan och de känslomässiga beteendena. I sin avhandling sammanfattar Tamm denna upplevelse som; Efter mindre sömn fungerar inte vår top-down-reglering lika bra. Top–down-reglering handlar om hur hjärnans prefrontala bark reagerar på våra sinnesintryck och när top–down-regleringen inte funkar får man problem. Till exempel är det den kognitiva top–down-regleringen som inte fungerar när en person med adhd har svårt att koncentrera sig. Tamm fann också i studie två att empatiskt beteende påverkades i äldre men inte hos de yngre efter sömnbegränsningen men generellt att sömnbristen inte signifikant försämrade en persons förmåga att uppleva smärtintegivning, det vill säga vår förmåga att svara på andras smärta. När det gällde deltagarna med allvarlig säsongsallergi för björkpollen rapporterar Tamm att de upplevde sämre sömn, både under pollensäsongen men även under resterande tid på året – trots att de lyckades få mer djupsömn under pollensäsongen än när det inte var det.

Sömn är en viktig faktor för mental hälsa

Sammanfattningsvis visar denna avhandling att begränsad sömn är förknippad med negativa fördomar och minskad förmåga att reglera känslor, åtminstone hos unga. Andra hjärnmekanismer som ligger bakom emotionell dysfunktion och som är relaterade till dålig sömn behöver ytterligare undersökning, menar Tamm. Men menar också att hennes fynd bidrar till ökad förståelse kring sömnbrist som den riskfaktor för mental ohälsa som det faktiskt är. Resultaten av denna forskning kan hjälpa oss att förstå hur kroniska sömnproblem och trötthet bidrar till psykiatriska tillstånd, till exempel ökad risk för depression, säger Tamm.

Du kan få hjälp

Om du vet med dig att du lider av sömnproblem så ta gärna kontakt med oss.Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Relaterade blogginlägg:

6 anledningar till att sömn är bra för din mentala hälsa

Sömnens roll i den globala ensamhetsepidemin

5 saker som händer i kroppen när du sover för lite


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning