MENY STÄNG
Ny studie: Förskolebarn som tittar på TV sover mindre

Ny studie: Förskolebarn som tittar på TV sover mindre

Tittar dina barn mycket på TV? Eller du tycker du att det är ett bra sätt för dem att varva ner på kvällen? Nu visar ny forskning varför detta inte är bra och att förskolebarn som tittar på TV sover betydligt mindre än de som inte tittar på TV.

Att barn tittar på TV är inget nytt och väldigt vanligt men vad det kan få för konsekvenser för deras sömn talas det inte alltid lika mycket om. Rebecca Spencer är sedan tidigare känd för sin banbrytande forskning kring vilken roll tupplurar spelar för barns minne och lärande. Hon arbetar inom neurovetenskap vid University of Massachusetts Amhers och i sin nya studie tittade hon tillsammans med utvecklingsvetenskapliga doktoranden Abigail Helm lite noggrannare på hur TV påverkar barns sömn.

Det kan dålig sömn leda till för ditt barn

Enligt ett sjukhus i Boston där man är specialiserad på att studera barns sömn uppskattas sömnbehovet i åldern 3-7 år ligga kring 10-12 timmar per dygn (inklusive tupplurar). Att få tillräcklig sömn främjar mental och fysisk hälsa och leder till förbättrad uppmärksamhet, beteende, lärande, minne, känslomässig reglering och kvalitet av livet. Många forskare menar dock att teknikanvändandet bland våra barn har skapat en epidemi av sömnstörningar. Sömnstörningar som, i sin tur, kan bidra till olika slags hälsoproblem så som fetma, depression, ångest, hyperaktivitet, ökad aptit, humörsvängningar, sämre reaktionsförmåga och försämrat minne. En studie som utfördes av en barnläkare från Harvard Medical School under år 2017 visade också att barn som inte får tillräckligt med sömn i åldrarna 3-7 år är benägna att få mer problem med uppmärksamhet, känslomässig kontroll och jämlikhet senare i barndomen. Sömnbrist har alltså en direkt inverkan på vår förmåga att lära. Koncentrationen påverkas djupt och barn som lider av sömnbrist kommer därför att få det svårare att ta in och bearbeta information samt lösa problem. Forskning visar även att om ett barn bara förlorar en timmes sömn per natt, över en längre period, så sker det en återgång i utvecklingen av våra kognitiva förmågor.

En tillförlitlig studie kring barns TV-tittande och sömnvanor

Hela 36 % av barnen som medverkade i studien i 3-5 års åldern hade en TV i sitt sovrum och en tredjedel av dessa barn somnade även med TV:n på och då ofta tittandes på stimulerande eller våldsamma vuxenprogram. För att ta reda mer om konsekvenserna av barns TV-tittande och deras sömn användes i denna studie, för första gången, Actigraph-verktyg i form av en klocka som barnen bar på handleden för att mäta resultaten. Actigraph mäter och registrerar motorisk aktivitet för att sedermera bedöma vila-och aktivitetscykler hos en person. Förutom en generell brist på data om TV-tittade och sömn bland denna åldersgrupp har tidigare forskning också baserats på sådant som föräldrarna själva rapporterar in om sömnen, något som blir bristfälligt. Föräldrar tenderar nämligen att överskatta barnens sömnvaraktighet. Därav var en av de största fördelarna Spencer och Helm hade med sitt tillvägagångssätt just användningen av Actigraph-verktyg, eftersom det har visat sig ge ett tillförlitligt mått på sömn.
En mångsidig grupp om 470 förskolebarn från västra Massachusetts deltog i studien och samtliga använda Actigraph-verktyg i upp till 16 dagar. Deras föräldrar och vårdgivare besvarade också frågeformulär om demografi, barnens hälsa och beteende, inklusive detaljerade frågor om tv-användning.

Resultaten från studien publicerades i amerikanska tidskriften Sleep Health och tyder, helt enkelt, på att TV-tittande hos småbarn påverkar sömnens kvalitet och varaktighet. Vidare visade studien att tupplurarna under dagen ökade bland de barn som tittade på mest TV, men att dessa tupplurar inte kompenserade helt för den förlorade sömnen det innebar på natten för dem. Förskolebarn som tittar på TV mindre än en timme per dag sover 22 minuter mer på natten – eller nästan 2,5 timmar mer per vecka, än de som tittar på TV mer än en timmer varje dag.
I genomsnitt sov de barn som inte hade en TV i sitt sovrum 30 minuter mer på natten än de barn som hade en TV i sitt sovrum. Även om de barn som hade en TV i sitt sovrum i genomsnitt sov 12 minuter längre under sina tupplurar, så sov de fortfarande 17 minuter mindre under en 24-timmarsperiod än de barn som inte hade en TV i sitt sovrum.
Den goda nyheten med dessa resultat menar Spencer är att det är användbara mätningar. Hon menar att det numer finns en möjlighet att utbilda föräldrarna om detta resultat – själva beviset på att TV-tittande INTE hjälper barn att somna. Verkligheten ser så ut att de flesta föräldrar faktiskt tror att TV-tittande får deras barn att varva ner men tyvärr är detta fel. De barn som tittade på TV fick, i studien, inte en god natts sömn och det hjälpte dem inte heller att somna lättare, säger Spencer. Just dessa resultat är mätbara och kan alltså användas för att föräldrar lättare ska förstå konsekvenserna av deras barns TV-tittande.

Nya riktlinjer från WHO för barn

Och resultaten från Spencer och Helms studie stödjs och går också i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) nya riktlinjer gällande detta. De säger nämligen att barn mellan 2 och 4 år inte borde ha mer än en timmes stillasittande skärmtid dagligen – och att mindre eller ingen skärmtid alls faktiskt är ännu bättre. Likt detta föreslår American Academy of Pediatrics att daglig skärmtid för 2- till 5-åringar borde begränsas till en timme av “högkvalitativa program” och att föräldrarna bör titta på programmen med sina barn. WHO betonade också vikten av att unga barn får bättre kvalitetssömn för sin långsiktiga hälsa.
Spencer och Helm kunde således konstatera att cirka 54 % av barnen i deras studie faktiskt inte följde WHO:s riktlinjer för TV-tittande på vardagar och att resultaten hoppade upp till hela 87% under helgerna.
Spencer säger efter denna studie att hon planerar att utöka sina framtida studier kring barns sömn för att undersöka effekterna av handhållna digitala enheter, så som iPads och smartphones, men att TV-tittande lever ett liv för sig själv och att det var värt att titta på separat.


Relaterade blogginlägg:

Så påverkar skärmtiden ditt barns sömn

Brittiska skolbarn erbjuds sömnundervisning

Är ditt arbetsschema anledningen till ditt barns sömnproblem?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning