Ny studie: Djupsömn kan bota ångest

Ny studie: Djupsömn kan fungera som en naturlig ångestlindring
fernando-dearferdo-6x2iKGi6SPU-unsplash

Känner du dig ångestfylld? Sov du dåligt inatt? Att sömnstörningar och ångest är tätt sammankopplat är erkänt inom forskning. Nu avslöjar dock en ny studie mer kring det och varför djupsömn kan bota ångest.


Det är välkänt inom forskning att det finns ett samband mellan sömnbrist och ångest. Men i en ny studie antyder man att djupsömn kan fungera som en naturlig ångestlindring. Man kunde också klargöra att endast en sömnlös natt kan öka din ångest med hela 30 %.

Det var i tidskriften Nature Human Behaviour som studien nyligen publicerades. Studiens huvudförfattare Eti Ben Simon, doktor i neurovetenskap vid University of California, Berkeley, har tidigare berört ämnet. Då visade resultaten att hjärnaktiviteten vi sömnförlust liknar ångest. Men tillsammans med fler kollegor, däribland, den omtalade Matthew Walker som är professor i neurovetenskap och psykologi vid University of California, tittade de ännu närmre på sambandet. Och de avsåg i denna studie att på 18 deltagare undersöka sömnbrist och de grundläggande hjärnmekanismerna. Samt effekterna av olika sömnstadier kopplat till ångest. 


ångest

De olika sömnstadierna

Forskare delar rutinmässigt upp sömn i särklass två breda kategorier – REM och icke-REM-sömn samt understadier. De första två stadierna av sömn utan REM är stadier med en lätt sömn där kroppen börjar anpassa sig från vakenhet till vila. Den tredje etappen av sömn som inte är REM är den djupa, återställande sömnen som vi behöver för att ladda om och må bra. Sömn utan REM följs vanligtvis av REM-sömn, som är det drömfyllda, lättare stadiet innan du vaknar.

…Mer om sömnstadierna:

1. Insomning

Du går från vakenhet till sömn och kroppen börjar slappna av.

2. Bas-sömn

Kroppen blir ännu mer avslappnad och vi får minskad hjärnaktivitet.

3. Djupsömn

Nu börjar återhämtningen på riktigt och du kan börja drömma. I detta skede är vi mer svårväckta än tidigare stadier.

4. Djupsömnen fortsätter

Din kropp är nu i sin djupaste medvetandenivå och hjärnans återhämtning är i full gång. Kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen sjunker ytterligare och djupsömnen fortsätter. Nu är du som mest svårväckt.

5. REM-sömn (Rapid Eye Movement)

I detta stadie bearbetas dagens händelser och lagras i ditt minne. Det är även nu du drömmer som mest och stadiet infaller nära det att du vaknar, därav minns du oftast dina drömmar just då.


ångest

Hjärnaktivitet och frågeformulär avslöjar mer kring ångest

De olika sömnstadierna reflekteras olika i hjärnans aktivitet. Och genom att mäta hjärnaktiviteten hos deltagarna kunde Ben Simon och Walker se effekterna av ångest i de olika sömnstadierna. För att kunna göra detta och mäta ångestnivåerna hos de 18 deltagarna bad forskarna dem att titta på känslomässigt oroande videor – efter en hel natts sömn och efter en sömnlös natt. Efter varje videovisning fyllde sedan deltagarna i ett frågeformulär för ångest, ett så kallat State-Trait Anxiety Iventory (STAI). Detta formulär ger ett mått på aktuell ångestnivå (state) såväl som ångestbenägenhet (trait). Forskarna använde även MRI för att skanna hjärnorna hos de sovande deltagarna. Likaså använde dem polysomnografi. Vilket är en klinisk neurofysiologisk metod för att undersöka sömn och vissa sömnrelaterade fenomen. Tillsammans kunde metoderna identifiera deltagarnas olika sömnstadier. 

Ångest ökar vid dålig sömn

Hjärnskanningarna visade att hjärnområdet medial prefrontalkortexen inaktiverades efter en sömnlös natt. Detta är en del av hjärnan som nämligen är direkt kopplad till amygdalan och som hjälper oss att kontrollera våra negativa känslor. Och tidigare studier har visat att just detta hjärnområde dämpar ångest och stress. Till exempel, är det detta område som aktiveras när vi försöker lugna ner oss själva och mindre eller ingen aktivitet alls här är alltså associerat med mer ångestkänslor. Hjärnskanningarna avslöjade också överdriven hjärnaktivitet i andra regioner associerade med bearbetning av känslor. Forskarna kunde även konstatera att en sömnlös natt höjde ångestnivåerna med upp till 30%.

Djupsömnens viktiga roll

Professor Walker förklarar att utan sömn är det nästan som om hjärnan är för tung på den känslomässiga gaspedalen, utan tillräcklig broms. Vidare fann studien att ångestnivåerna sjönk efter en hel natts sömn och att denna minskning var ännu mer betydande hos människor som tillbringade mer tid i det djupa, långsamma, icke-REM-sömnstadiet. Ben Simon förklarar detta som att djupsömnen hade återställt hjärnans prefrontala mekanism. Denna reglerar våra känslor, sänker emotionell och fysiologisk reaktivitet och förhindrar eskalering av ångest


ångest

Större studie och onlineundersökning

Men forskarna nöjde sig inte där. De genomförde också ett större test på 30 nya deltagare samt en onlineundersökning på 280 personer. Testet på de 30 deltagarna bekräftade att människor som upplevde djupare sömn på natten hade minst ångest dagen därpå. Onlineundersökningen bekräftade att mängden och kvaliteten på sömn som människor fick påtagligt förutsagde deras ångestnivåer dagen därpå.

Sömn bör rekommenderas för personer med ångestbesvär

Ben Simon anser att god sömn bör vara en klinisk rekommendation för att behandla ångest. Personer med ångestbesvär rapporterar rutinmässigt att de har störd sömn, men sällan betraktas sömnförbättring som en klinisk rekommendation för att minska ångesten, menar hon. Vidare säger hon att deras studie ju inte endast visar ett orsakssamband mellan sömn och ångest, utan den identifierar också vilken typ av djupsömn (Icke-REM-sömn) som vi behöver för att lugna den ångestfyllda hjärnan. De har alltså identifierat en ny funktion av djupsömnen – en som minskar ångest över en natt genom att omorganisera anslutningar i hjärnan. Djup sömn verkar vara en naturlig ångestdämpare (ångesthämmare), så länge vi får den varje natt, avslutar professor Walker.


Sover jag bra?

En god natts sömn ska i de bästa av världar vara lång, oavbruten och innehålla mycket djup- och REM-sömn. Om du vaknar minst 5 gånger per natt och din insomningstid överskrider 20 minuter kan man klassa det som en dålig natts sömn. Om du sover mindre än 5 timmar per natt kan du ha problem med din djupsömn då den varar mellan 3-4 timmar och vi behöver minst 2 timmars djupsömn per dygn. Du behöver inte oroa dig om du då och då får för lite djupsömn. Om du däremot känner att du mer ofta än sällan sover för kort tid är det dags att titta närmre på dina sömnproblem. Studier visar KBT har väldigt god effekt på sömnproblem och att behandlingen är en långsiktig lösning. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn

Relaterade inlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Vad kan hända i hjärnan vid sömnbrist?

Ny studie: Hur påverkar sömnbrist vår känslomässiga uppfattning?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.