Ny studie: Därför är mindre än 7 timmars sömn kopplat till hjärtproblem

Ny studie: Därför är mindre än 7 timmars sömn kopplat till hjärtproblem

Har du hört talas om att sömnbrist kan leda till hjärtproblem men alltid undrat hur? En ny studie besvarar nu hur kopplingen, rent konkret, ser ut mellan sömnstörningar och hjärtsjukdomar.

Länken mellan sömn och hälsa har aldrig tidigare pratats så mycket om som nu och den har heller aldrig varit evidensbaserat starkare än vad den är just nu. För alltfler studier och forskning pekar på samma sak – att sömnen verkligen är grunden till hur väl vi mår och hur väl vi presterar. Den är avgörande för vår hälsa och vårt övergripande välbefinnande och är den mekanism som återställer kroppen, reparerar celler och laddar vår hjärna. Att sova för lite är dock inte ovanligt men man ska känna till att otillräcklig sömn inte endast har kopplats till bilkrascher, dålig arbetsprestation och humörsvängningar utan sömnbrist ökar även risken för hjärt- & kärlsjukdomar, diabetes, fetma, psykisk ohälsa, cancer och Alzheimers. Men att förstå sambandet mellan följderna av dålig sömn kan vara svårt. För hur kommer det sig egentligen att sömnbrist kan göra en sjuk? Nu presenteras en ny studie som mer konkret visar hur, i alla fall, kopplingen mellan sömn och hjärthälsa ser ut. Chris DeSouza som är professor i intergrativ fysiologi och fil.dr. vid University of Colorado Boulder, är i spetsen för studien och vid sin sida står doktoranden Jamie Hijmans.

MikroRNAs, sömn och hjärthälsa

Studien beskriver och visar att sömn i mindre än sju timmar per natt kan minska specifika fragment av, så kallade, icke-kodande RNA-molekyler som finns i vårt blod och som heter mikroRNAs. MikroRNA eller miRNA är korta, enkelsträngande RNA-molekyler med en längd på 18–25 nukleotider och utgör en form av icke-kodande RNA, vilket innebär att de inte kodar för proteiner. Dess främsta funktion är istället att bidra till genregleringen genom att binda till budbärar-RNA och därmed påverka aktiviteten hos dessa.
De cirkulerande nivåer av specifika mikroRNA, som studerades, har kopplats till kardiovaskulär hälsa och sjukdom, menar medforskaren Jamie Hijmans. Till exempel kan reducerade nivåer av ett fördelaktigt mikroRNA ha negativa konsekvenser, fortsätter han. Och vid den studie som DeSouza och Hijmans utförde verkade sömnbrist kunna minska nivåerna av de fördelaktiga mikroRNA.

Vikten av att sova minst 7 timmar per natt

Forskargruppen valde ut 24 stycken studiedeltagare som alla var i medelåldern och forskargruppen hade därtill även försökt välja en enhetlig grupp vad gäller motion och kroppssammansättning. De fick sedan rapportera hur många timmar de sovit per natt, och forskarna delade in dem i två grupper: 1) De som rapporterade att de sov sju timmar per natt eller mer 2) De som rapporterade att de sov mindre än sju timmar per natt.
Det må, förvisso, finnas studier som visar att sömnbehovet är individuellt och ändras i takt med åldern men sömnexperter rekommenderar, generellt, en frisk, vuxen person att sova 7-9 timmars sömn per natt och därav utgick man i denna studie 7 timmar. När det gäller mikroRNAs verkar också 7 timmar fungera som riktmärke, menar forskarna i denna studie. Epidemiologiska data tyder på att personer som vanligtvis sover mellan 7-9 timmar per natt har en signifikant lägre risk att utveckla hjärtsjukdom än de som vanligtvis sover mindre än 7 timmar per natt, säger Hijmans. Men varför 7 eller 8 timmar verkar vara det ”magiska” numret är oklart. Det är dock troligt att människor behöver minst 7 timmars sömn per natt för att behålla nivåer av viktiga fysiologiska regulatorer, såsom mikroRNA. Skillnader i sömntid visade i studien effekter på mikroRNA som cirkulerar i blodet hos människor i varje grupp. De som sov mindre tenderade att ha färre nivåer av specifika mikroRNA, ett faktum som visat sig påverka vår hjärthälsa. Till exempel hade de som sov mindre lägre nivåer av miR-146a har visat sig undertrycka kardiovaskulär inflammation, menar Hijmans. Med andra ord, har en minskning av cirkulerande nivåer av miR-146a visat sig resultera i högre nivåer av vaskulär inflammation, vilket är en viktig föregångare till hjärtsjukdomar, tillägger han.

God sömn ger god hälsa

Sammanfattningsvis gav studien en intressant inblick i hur sömn kan påverka vår kropp men man ska, givetvis ha i åtanke, att resultaten också kan påverkas av övriga kost- och livsstilsfaktorer, trots att studiedeltagarna hade liknande kroppssammansättning och motionsnivå. Forskargruppen menar att denna studie ger ett nytt perspektiv när det kommer till att se på sömnens effekter av vår hjärthälsa och menar att dessa fynd erbjuder en potentiell vägkarta för framtida studier. De tillägger dock att det finns mycket mer att lära, inklusive om mer än 7 timmars sömn varje natt kan bidra till att återställa nivåerna av mikroRNA eller ej. Men som det ser ut just nu är det troligt att mer sömn ger en mer återställande effekt för oss och vår hjärthälsa, menar forskargruppen. Vidare menar de att de förmodar att ökad nattlig sömntid påverkar den cirkulerande mikroRNA-profilen positivt.
Så, om denna läsning väckt din uppmärksamhet eller nyfikenhet är det kanske dags att se sig omkring. Kan du hjälpa dig själv eller någon du tycker om? God sömn ger god hälsa och enligt studien minskar risken för dig att drabbas av hjärtsjukdomar om du sover minst 7 timmar per natt. Det är, i alla fall, värt att tänka på nästa gång du bortprioriterar din sömn.

Relaterade blogginlägg:

Ny studie: Sov inte för lite – och inte heller för mycket

Ny studie: Sömn ger en naturlig smärtlindring

Ny studie: Hur påverkar sömnbrist vår känslomässiga uppfattning?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning