Ny studie bryter ner 3 vanliga myter om sömn

Ny studie bryter ner 3 vanliga myter om sömn

Det står klart att sömnproblemen ökar världen över och samtidigt figurerar många myter kring den omtalade sömnen – men vad stämmer egentligen? Nu djupdyker en ny studie i 3 av de mest vanliga myterna om sömn.

Att sömn är viktigt för oss känner nog de flesta till vid det här laget. Det till trots ser verkligheten för många annorlunda ut eftersom man lever ett stressat liv där sömnen inte sällan bortprioriteras. Men det figurerar också en hel del myter kring den och några av dem kanske du rentav inbillat dig stämmer. Så, vad är egentligen sanningen?
En forskargrupp vid the School of Medicine på NYU Langone var nyfikna på just dessa förutfattade meningar och idéer kring ämnet och genomförde en studie som nyligen publicerades i Sleep Health Journal. Rebecca Robbins, forskare och huvudförfattare av studien, konsulterade med sina kollegor på mer än 8 000 webbplatser för att sammanställa den kunskap vi tror oss ha om sömn och presenterade sedan den för en expertkommitté i sömn. Detta gjorde det möjligt för dem att identifiera vad som var felaktigt och vad som därtill rentav kunde vara farligt för vår hälsa.

Påstående 1: Det räcker med 1-5 timmars sömn per natt för vuxna

Överraskande nog är svaret “5 timmar eller ännu mindre” det svar som internetanvändarna ger på följande fråga: “Om du vill kunna fungera optimalt hela dagen utan att känna dig sjuk, vara mentalt stark och leva det liv du önskar – hur många timmars sömn behöver du då?”
Professor Jean-Louis Girardin, som arbetar på avdelningen för befolkningshälsa och psykiatri vid NYU Langone och som var delaktig i studien, menar att detta är det mest problematiska antagandet som görs. En människas sömnbehov är förvisso individuellt och påverkas av till exempel ålder men i genomsnitt behöver en vuxen människa 7-10 timmars sömn för en optimal återhämtning. Att höra; ”Jag klarar mig på 4 timmars sömn!” är inte ovanligt. Och visst finns det människor som klarar så få timmar av sömn men dom är högst ovanliga. Vad forskning istället visar är att för lite sömn påverkar hjärnans funktioner, immunförsvaret och vårt humör negativt. På lång sikt kan det också leda till hjärt-och kärlsjukdomar. National Health Service (NHS) i Storbritannien utfärdade tidigare i år varningar att de flesta vuxna nu sover mindre än 7 timmar per natt och att detta leder till en hälsopåverkan. Sömn spelar en avgörande roll för vår metaboliska- och termodynamiska balans, vår vävnadsåterställning, sårläkning, tillväxt, minne, sortering av idéer och reglering av känslor, säger Girardin.

Påstående 2: Snarkningar är ofarligt

Givetvis talar man här om återkommande snarkningar och inte den vanliga sorten som kan ske då och då – dessa är helt normala och inget konstigt. När vi andas passerar luften de mjuka delarna av gommen och tungan och dessa delar kan vibrera och ett ljud i form av snarkning kan då uppstå. Om det däremot handlar om andningsuppehåll, så kallat, sömnapné ska man uppsöka läkare. Detta tillstånd handlar om att luften täpps till under sömnen, man vaknar och det påvekar alltså din totala sömnupplevelse och ska inte tas lätt på. Enligt det nationella institutet för hjärta, lung och blod i USA ökar denna sömnstörning risken för hjärtinfarkt, förmaksflimmer, astma, högt blodtryck, glaukom, cancer, diabetes, njurproblem, kognitiv dysfunktion och beteendestörningar. Det är därför viktigt att du är uppmärksam kring om du eller din partner kanske behöver hjälp med detta.

Påstående 3: Det spelar ingen roll när du sover – så länge du sover

Att jobba natt, att vända på dygnet eller att ha växlande eller förskjutna timmar påverkar vår sömn och således vår hälsa. Även om somliga människor känner att de fungerar bäst om natten så är det inte riktigt så enkelt eftersom kroppen styrs av en biologisk klocka och naturlig rytm, den så kallade cirkadiska tiden. Vår sömn-och vakenhetscykel har utvecklats för att vi människor ska kunna hålla oss vakna under dagen när det är ljust och bli trötta när mörkret kommer och sova på natten. Den säger alltså att det naturliga för oss är att vara aktiva på dagen och att sova på natten och tar inte hänsyn till ditt skiftande arbetsschema. Kroppen och hjärnan är alldeles för precist inställt för att luras och därav slår den tillbaka när vi ruckar på inställningarna. Den cirkadiska tiden är helt avgörande för vårt välmående och vår hälsa då den även hör ihop och reglerar vår matsmältning, hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur. En person som skiftarbetar, eller inleder sin arbetsdag före kl. 06.00, strider mot rytmen i sin cirkadiska tid och därmed störs kroppens funktioner och risken för misstag och sjukdomar ökar. När man studerat vanliga sjukdomar och epidemier har man också kunnat klargöra att vår dygnsrytm, den cirkadiska tiden är vital för vår hälsa. Så pass viktig att rapporter visat att nattskiftsarbetare, som alltså inte förhåller sig till den cirkadiska tiden, har ökad risk för att utveckla olika former utav cancersorter. År 2007 klassificerade till och med World Health Organization (WHO) nattskift som sannolikt cancerframkallande av just den anledningen.

Forskarna om resultatet

Robbins beskriver sömn som en viktig del av livet och som påverkar vår produktivitet, vårt humör och vår allmänna hälsa och välbefinnande. Att beskriva mer om myterna kring sömn främjar därför våra sömnvanor, vilket i sin tur främjar en övergripande bättre hälsa, menar Robbins.
Girardin säger att sömn är viktigt för hälsan och det måste ske en större ansträngning kring att informera allmänheten om detta och det stora folkhälsoproblem som det är. Till exempel kan läkare börja diskutera sömnvanor med sina patienter så att sömnmyterna förhindrar att spridas vidare.

Relaterade blogginlägg:

Är sömn den bästa medicinen när du är sjuk?

10 myter om sömn

En guide till bättre sömn för skiftarbetare


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning