Är sömn den bästa medicinen när du är sjuk?

Är sömn den bästa medicinen när du är sjuk?
rex-pickar-564246-unsplash

Att sömn hjälper oss när man är sjuk vet nog många men nu fastslår en ny studie varför sömn också ofta är just den bästa medicinen när man är sjuk.


Vikten av sömn när du är sjuk

Medan du sover producerar immunsystemet skyddande och infektionshämmande ämnen i kroppen, såsom cytokiner. Denna delen av cytokiner är en grupp proteiner och peptider. Några vars funktion är att bära kemiska signaler i kroppen och bidra till immunsystemet. De fungerar, i korta drag, som en sköld som hjälper dig att bekämpa olika virus och bakterier. Men de hjälper dig även att sova vilket ger immunsystemet mer energi och kraft att fortsätta försvarar sig mot sjukdomar. Sömn är alltså oerhört kraftfullt.

Och kanske känner du, till exempel, igen dig i att bara vilja sova när du fått influensa? Att sova sig frisk är en instinkt och en effektiv sådan. När du blir sjuk stimulerar immunsystemet aktivt sömnsystemet. Vilket betyder att det kräver mer sömn för att bygga upp ett starkt försvar mot sjukdomarna.

En natt av dålig eller för lite sömn räcker för att motståndskraften för sjukdomar avsevärt ska bli påverkade. Så, om du är trött är det alltså mer sannolikt att du, exempelvis, blir förkyld. Nu gör också en ny tysk studie inom immunologi bakom sömn klart; Varför man anser att just sömnen, eller rättare sagt djupsömnen, sedan urminnes tider är den bästa medicinen. 


sjuk

T-cellens viktiga funktion för att undvika att bli sjuk

Studien är kallad ”Gαs-coupled receptor signaling and sleep regulate integrin activation of human antigen-specific T cells” . Den är ledd av Stoyan Dimitrov och Luciana Besedovsky. De kommer från Tübingen Universitetets Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology. 12 februari blev studien publicerad i Journal of Experimental Medicine.
Forskarna kunde i denna studie identifiera hur sömn förbättrar T-cellernas potentiella förmåga att ansluta sig och hålla fast vid sina utsatta mål och utföranden. Resultat som hjälper till att förklara vidare det vi talade om ovan och varför sömn förbättrar förmågan att bekämpa infektion. Samt hur andra dagliga faktorer som är kopplade till sömnbrist kan göra oss mer mottagliga för sjukdom. 

Vad är T-celler?

T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. En del som spelar en avgörande roll i cellernas sätt att medla. Närmare bestämt blir T-cellerna utbildade för att känna igen specifika patogener. Detta är det som framkallar sjukdomar så som gifter, stress eller smittämnen och deltar alltså aktivt i kroppens övergripande immunsvar. När T-cellerna känner igen ett specifikt mål, till exempel, en virusinfekterad cell, aktiverar de något som heter intergriner. Detta är ett slags protein som går igenom cellmembranet och har som uppgift att förbinda cellen med andra celler. Dom är ofta beskrivna som något klibbigt och kardborreliknande. Något som alltså häftar sig fast på en infekterad cell och reparerar den.

Forskningen kring integriner tog fart under 1980-talet har har fortsatt sedan dess. Under 2000-talet började forskare intressera sig för hur specifika signaler aktiverar integrinens klibbighet. Samt vilka signaler som dämpar T-cellernas förmåga att hålla sig fast vid sina mål och utföranden.


sjuk

En studie kring T-celler

I ett försök att knäcka koden kring T-cellen bestämde Dimitrov och hans kollegor att undersöka; Hur sömn, sömnbrist och sjukdomar påverkar förmågan hos en grupp signalmolekyler som kallas “Gas-kopplade receptoragonister”. Detta för att reglera aktivering av integrin av antigenspecifika T-celler i människor.

Intressant nog visade deras studie att sömn inte bara reglerar utan också ”upp”-reglerar aktiveringen av integrin via undertryck av Gαs-kopplad receptorsignalering. Specifika Gαs-kopplade receptoragonister, vilket innefattar hormoner såsom epinefrin och norepinefrin, tillsammans med proinflammatoriska molekyler som prostaglandin (PG) E2 och PGD2. Samt neuromodulator-adenosin förebygger T-cellerna från att aktivera deras integriner när de känner igen sitt mål – på ett dosberoende sätt.


sjuk

Viktiga upptäckter kring att vara sjuk och hur kroppen fungerar

Forskarna menar att nivåerna av molekylerna som behövs för att hämma aktiveringen av integrin är något som man kan se i många patologiska tillstånd. Till exempel vid tillväxten av en tumör, malariainfektion samt stress. Därav kan deras väg nu bidra till att immunförsvaret blir undertryckt i dessa patologiska tillstånd. 

Vidare menar forskarna att deras resultat visar att det räcker med endast ett par timmars sömnförlust för att minska själva vidhäftningskapaciteten hos antigenspecifika T-celler. Ett resultat som, de menar, visar att sömn har potentialen att förbättra effektiviteten hos T-cellernas reaktioner. Något som är särskilt användbart i takt med den stigande siffran av dem som lider av sömnstörningar. Likaså tillstånd som karakteriseras av nedsatt sömn, såsom depression, kronisk stress, åldrande och skiftarbete.

Och förutom att detta forskningsteam tydligare kunnat fastställa varför sömn ofta är den bästa medicinen tror dem att deras fynd också skulle kunna inspirera skapandet av nya terapeutiska strategier och läkemedel som skulle kunna optimera vidhäftningen av T-cellerna till sina mål och således hjälpa människor. 


Relaterade inlägg:

Håll dig frisk med goda sovvanor!

Sömnbrist – vilka sjukdomar kan det leda till?

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.