Ny studie: Är du optimist eller pessimist? Det kan påverka din sömn

Ny studie: Är du optimist eller pessimist? Det kan påverka din sömnkvalitet

Är du optimist eller pessimist? En ny studie visar nämligen att ditt sätt att se på världen också kan påverka hur väl du sover.


Sömn är idag ett alltmer omtalat ämne eftersom antalet personer som inte sover tillräckligt bara blir fler och fler. Faktum är att problemet idag är så pass stort att sömnbrist klassas som ett globalt hälsoproblem. Människor sover mindre än de rekommenderade timmarna världen över och i särklass i världens i-länder där hela 30% av världens arbetande människor dagligen klagar på sömnbrist. Sömnexperter menar att, oavsett livssituation, behöver alla människor 6-9 timmars sömn. Detta för att kroppen ska kunna återhämta sig och helt enkelt göra det jobb den behöver göra när du sover.

Sömnbristens anledning

Själva sömnbristen sägs ha en koppling till livsstilsfaktorer, relaterade till ett modernt dygnet-runt-samhälle med psykosocial stress, oro för ekonomi och arbete, alkoholkonsumtion, rökning, brist på fysisk aktivitet och överdriven användning av elektronik. Sömn är emellertid nödvändig för människans produktivitet, välbefinnande och hälsa. Och sömnbrist tär enormt på vår kropp, kan leda till en rad sjukdomar och överlag en förkortad livslängd.
Det finns en rad ting som kan förbättra din sömn. Till exempel tänka på sin sovrumsmiljö, begränsa alkohol- och kaffekonsumtionen, träna regelbundet och att strikt använda sovrummet för vila. Men ny forskning tyder på att det kan finnas ytterligare en ingrediens som kan hjälpa till att sova. Det handlar om din inställning till livet och att om du har en optimistisk sådan sover du bättre.

Så gick studien till

Studien publicerades i den amerikanska tidskriften Behavioral Medicine. I studien undersökte forskarna 3458 deltagare i åldern 32-51 år, vilka deltog i CARDIA-studien (Coronary Artery Risk Development in Young Adults). För att bedöma deltagarnas optimism bad forskarna dem att uttrycka sin ståndpunkt i en serie på 10 uttalanden med en fempunkts-skala, från ”instämmer till fullo” till ”instämmer inte alls”. Uttalanden bestod av positiva såsom “Jag är alltid optimistisk kring min framtid” och negativa såsom “Jag förväntar mig sällan att saker ska gå min väg”. Undersökningens poängresultatet varierade från 6 till 30, där 30 var det mest optimistiska. Och som en del av CARDIA-studien rapporterade deltagarna två gånger med 5 års mellanrum kring sin sömnkvalitet. De uppgav då antalet timmar de sov regelbundet samt om de uppvisade några symtom på sömnbrist. Vissa deltagare fyllde också in Pittsburgh Sleep Quality Index och Epworth Sleepiness Scale samt att de bar aktivitetsövervakare som objektivt mätte hur länge de sov låter och hur rastlösa de var under natten. För att bedöma sambandet mellan optimism och sömnkvalitet använde forskarna så kallat multivariat regressionsanalyser. Detta är en teknik som uppskattar en enda regressionsmodell med mer än en utfallsvariabel.

Studiens resultat

Studien avslöjade att varje ökning av en ”standardavvikelse”, det vill säga standardavståndet mellan två datapunkter, korrelerade med en 78% ökning i oddsen för bättre sömnkvalitet. Deltagare med högre poäng var också mer benägna att sova i 6-9 timmar varje natt och 74% mindre benägna att ha sömnlöshet. Dr. Rosalba Hernandez, som är biträdande professor vid University of Illinois vid Urbana-Champaign School of Social Work, och huvudförfattare till den nya forskningen menar att resultaten från denna studie avslöjade signifikanta samband mellan optimism och olika egenskaper vid självrapporterad sömn.
Med andra ord kan man säga att studien visade att optimister är 74% mindre benägna att drabbas av sömnbrist än pessimister och att optimister mer sannolikt uppnår de rekommenderade 6-9 timmars oavbruten sömn per natt. Deras chans att få god kvalitetssömn var också 78% bättre än bland pessimister.

Hantera negativa tankar

Vet du med dig att du ofta är pessimistisk och vill förändra det? Genom att få en bättre insikt i dina tankar och dina tankemönster kan du även påverka och förändra det som inte är bra. Dina tankar är alltså väldigt viktiga verktyg för att skapa en förändring. Det hela handlar om att förstå orsaken till varför du tillåter dig själv att traggla gamla misslyckanden och tänka negativt för att sedan kunna ta tag i hur du ska kunna förändra det. När du gjort detta kommer du lättare kunna utveckla mer positiva tankemönster som gör att du kan känna igen varningsflaggen, få bättre kontroll, bli mer medveten och veta när du ska stoppa dom tankar som kan leda till negativa tankemönster.

Steg 1: Skapa distans till dina tankar

Du ÄR inte dina tankar. Försök att släppa taget om dom genom att acceptera dom men inte agera på tankarna. Föreställ dig exempelvis att du släpper upp tankarna i himlen som en ballong eller se dom som moln på himlen. Tankarna får sväva där uppe men behöver inte påverka dig.

Steg 2: Identifiera dina tankar

För gärna en dagbok över ditt mående och när du känner att oro och negativa tankar tar över för att identifiera vad som triggar negativa tankar.

Steg 3: Analysera och utmana dina negativa tankarna

Ställ motfrågor som; Varför uppstod detta? Var det något i min omgivning som triggade det? Hur tolkar jag situationen och kan man tolka den på annat sätt? Känner jag igen tankarna, är dom återkommande? Och vad hade du sagt till en kompis som hade liknande tankar?

Steg 4: Förändring

Ta ett beslut att när dom negativa tankarna dyker upp nästa gång så vill du förändra ditt tankemönster. Du är på så vis beredd och du låter inte dom styra dig. Använd strategi 1 eller strategi 3.


Relaterade blogginlägg:

Sömnbrist – Vilka sjukdomar kan det leda till?

Den livsviktiga

En guide i hur stress påverkar dig och din sömn


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning