Mäns sömn är mer känslig för fullmåne

Sambandet mellan fullmåne och sömn är mytomspunnet. Nu rapporterar forskare att mäns sömn är mer känslig för fullmåne.


Att fullmåne påverkar tidvattnet står klart. Men idag är också fullmåne och påverkad sömn ett vida känt fenomen. Ett fenomen som det finns många teorier och studier kring men som dock saknar tydliga svar. Nu rapporterar forskare vid Uppsala universitet ett resultat som visar att mäns sömnmönster kan vara mer känsliga för månens cykler än kvinnor. 


fullmåne sömn

Studier i fullmåne och sömn

Flertalet studier har tidigare försökt undersöka sambandet mellan måncykeln och sömnen. Resultaten har däremot varit inkonsekventa. Somliga har visat på en koppling, medan andra hävdar att det inte finns någon koppling alls. Många av de utförda studierna har också misslyckats med att ta hänsyn till faktorer som är kända för att påverka människors sömn, såsom obstruktiv sömnapné eller insomni.


Vad är sömnapné?

Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett tillstånd där en person upplever korta och upprepade andningsuppehåll när dem sover. Tillståndet beror oftast på att tungan faller bakåt i svalget och täpper till luftströmmen. Vanligtvis är andningsupphållen vid obstruktiv sömnapné 20-30 sekunder långa. Men ibland kan de pågå i upp till en minut eller längre. För att räknas som en apné ska ett andningsupphåll vara minst tio sekunder långt.

Vad är insomni?

Insomni är den medicinska termen för sömnlöshet (insomnia) och det handlar om att inte kunna sova. För en person som lider av insomni betyder det återkommande sömnproblem. Samt problem som håller i sig över en längre tid (mer än en månad). Det har dessutom en negativ inverkan på välmående och funktionsförmåga dagtid.


fullmåne sömn

Så gick studien till

I studien mätte man sömnkvaliteten hemma hos 492 kvinnor och 360 män genom att använda polysomnografi. En teknik där man fäster elektroder på huvudet och via dem kan man mäta elektrisk aktivitet i hjärnan samt ögonrörelser. Ingen av personerna i testgruppen kände dock till att mätningen hade en koppling till månens cykler. 

– Vi kunde se att män vars sömn mättes under månens första faser hade sämre sömnkvalitet och vaknade oftare under natten jämfört med män vars sömn mättes under månens avtagande faser. Hos kvinnorna var sömnen i stort sett opåverkad av månens cykel. Våra resultat var robusta för justeringar för kroniska sömnproblem och sömnapné, berättar Christian Benedict, docent och sömnforskare vid Uppsala universitet och ansvarig för studien.

Möjlig förklaring till genusperspektivet för fullmåne och sömn

En nyligen presenterad studie visar att mäns hjärnor kan vara mer mottagliga för omgivande ljusförhållanden än vad kvinnors är. Något som kan ha och göra med resultatet i studien. Detta eftersom månens inverkan på sömn tros påverka mängden solljus som reflekteras från månen runt tiden få människor oftast lägger sig. Just denna studie kan dock inte fastslå om det är månens cykel som påverkar sömnen hos män eller om måncykeln samvarierar med någon annan faktor som påverkar sömnen, säger Christian Benedict. 


Gör intresseanmälan idag!

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig helt kostnadsfritt.


Relaterade inlägg:

Kan man skylla sin dåliga sömn på fullmåne?

Automatisk identifiering av sömnstadier hjälper patienter med sömnapné

Det du behöver veta om insomni

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning