Skillnaden mellan mäns och kvinnors sömn

Har du någonsin funderat på skillnaden mellan mäns och kvinnors sömn? Ser den likadan ut eller skiljer den sig åt? Varför i sådana fall?


I Sverige menar man att en vuxen, frisk, person brukar behöva mellan 6-9 timmar sömn per dygn. Sömnbehovet skiljer sig dock mellan olika individer och kan påverkas av sådant som ålder, sjukdom, stress men även kön. Forskning visar nämligen att det finns några anmärkningsvärda skillnader i sömn- och vakenhet för män och kvinnor. Att det alltså finns skillnad mellan mäns och kvinnors sömn. Något som skulle kunna förklara varför män tenderar att vara nattugglor medan kvinnor är mer benägna att vara morgonlärkor. Och allt hör ihop med människans cirkadiska rytm.


mäns och kvinnors sömn

Hur fungerar den cirkadiska rytmen?

Cirkadiska rytmen är en intern, biologisk, 24-timmars klocka som hela tiden tickar på i bakgrunden av din hjärna och som pendlar mellan trötthet och vakenhet i bestämda intervaller. Man kallar den också dygnsrytm. 

Yttre faktor så som dagsljus och mörker påverkar den cirkadiska rytmen. Ljus indikerar att det är dags att vakna och när det, till exempel, är mörkt skickas en signal till vår hypotalamus i hjärnan som säger att det är dags att känna sig trött. Hjärnan sänder då, i sin tur, ut en signal till kroppen att det är dags att utsöndra melatonin, vilket är det hormon som gör att du känner dig trött. 


mäns och kvinnors sömn

Skillnaden mellan mäns och kvinnors sömn

Utöver den cirkadiska rytmens faktiska funktion så finns det en annan viktig variabel som sägs påverka din dygnsrytm, närmare bestämt ditt kön. Forskning visar nämligen att manliga och kvinnliga dygnsrytmer inte matchar och att mäns och kvinnors sömn således skiljer sig åt.

Mäns interna klockor tenderar att följa en hel 24-timmarscykel eller längre och i genomsnitt har män en cirkadisk cykel som är sex minuter längre än för kvinnor. Detta innebär att män ofta känner sig mindre trötta på kvällen. Hos kvinnor är det däremot mer sannolikt att den interna klockan är kortare än en hel 24-timmarscykel. Detta gör att det är mer troligt att kvinnor kommer att bli trötta tidigare men också vakna tidigare. Något som också kan öka deras känslighet för att utveckla sömnproblem med att just vakna för tidigt. Likaså gör de biologiska faserna i en kvinnas liv – menstruation, graviditet, klimakteriet – och de hormonella förändringar som följer med dem att kvinnor är mer benägna att uppleva sömnstörningar.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Hur skiljer sig hantering av sömnproblem bland män och kvinnor?

Trots att man kunnat se att det finns skillnader i mäns och kvinnors sömn. Och trots att 8 timmars sömn anses idealiskt för båda könen, har det visat sig att män och kvinnor även skiljer sig åt när det kommer till perioder av sömnlöshet. För även om kvinnor löper större risk att drabbas så verkar män nämligen drabbas hårdare av perioder av sömnlöshet.

Till exempel kan sömnbrist påverka arbetsprestationen och detta mer för män än för kvinnor. Män återhämtar sig också mindre snabbt från sömnbrist än vad kvinnor gör. Å andra sidan innebär kvinnors kortare cykler att de är mer benägna att få en energidipp på kvällen/natten. Något som kan förklara varför det finns en ökad risk för arbetsrelaterade skador hos kvinnliga skiftarbetare. 


mäns och kvinnors sömn

Kan jag påverka min dygnsrytm?

Oavsett kön är det dock naturligtvis möjligt att “träna” din dygnsrytm så att du känner dig mer pigg eller sömnig under olika delar av dagen. Något som till exempel kan ha och göra med din livsstil och saker du kan ändra. 

Att upprätthålla ett regelbundet sömnmönster, det vill säga, att gå och lägga sig och gå upp samma tid varje dag, håller till exempel dygnsrytmen i schack. Något som även hjälper till att minska risken för sömnproblem.


Relaterade inlägg:

Hur mycket sömn behöver man egentligen?

Vad vet du om din biologiska klocka?

7 saker du kanske inte visste påverkar din sömn

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.