Varannan lärare orolig att bli sjukskriven av stress

Lärare känner mer stress än någonsin. En ny Sifo-undersökning visar effekterna av covid-19-pandemin och att läget nu är kritiskt och ohållbart.


Utbrottet av coronapandemin väcker naturligt tankar av oro och stress. Förändringar i samhället, ovisshet, rädsla för att man själv eller närstående ska insjukna. Men också den arbetsrelaterade stressen har ökat lavinartat, särskilt inom vissa yrken. Läraryrket är till exempel ett sådant. I en nyligen publicerad Sifo-undersökning kan man läsa mer om konsekvenserna covid-19-pandemin haft på lärare såhär långt. För lärare känner nämligen mer stress än någonsin. Läget är kritiskt och nu ställer lärarförbundet krav på politikerna att stå upp för den svenska lärarkåren.


lärare känner stress covid-19-pandemin

Befolkningens psykiska hälsa under covid-19-pandemin

En rad studier är utförda sedan covid-19-pandemins utbrott. Inga definitiva slutsatser kan dras men covid-19-pandemin tros påverka befolkningens psykiska hälsa, rapporterar Folkhälsomyndigheten:

  • Det psykiska välbefinnandet i befolkningen verkar ha minskat under pandemin
  • Psykiska besvär tycks ha ökat
  • Tillförlitlig och tillräcklig information om covid-19 verkar skydda mot symtom på ångest, depression och posttraumatisk stress
  • Informationsöverflöd och brist på tillförlitlig information kan bidra till stress och symtom på ångest och depression
  • Copingstrategier, såsom distraktion och emotionellt stöd verkar minska covid-19-relaterad stress

lärare känner stress covid-19-pandemin

Varannan lärare känner oro för att bli sjukskriven på grund av stress

En nyligen publicerad Sifo-undersökning konstaterade att varannan lärare känner oro för att bli sjukskriven på grund av sjukdomsrelaterad stress. 7 av 10 lärare är också oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna. Värst är det i grundskolan åk 1-3, där 6 av 10 lärare är oroliga för att de själva ska bli sjukskrivna och 8 av 10 lärare är oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna.

Stress och hög arbetsbelastning påverkar lärare och deras undervisning

Undersökningen visar även att 8 av 10 lärare har en hög till extremt hög arbetsbelastning. Högst är siffran i grundskolan årskurs 1-3 som nämligen ligger på 85%. Det utökade arbetsuppgifterna är en stor anledning till detta. Täcka upp för kollegor, att arbeta med andra eller helt nya arbetsuppgifter än vad man brukar samt att arbeta i en annan barn-/elevgrupp än vad man vanligen gör. Dubbelarbete med undervisning i skolan såväl som digitalt. Ett faktum som utöver högre arbetsbelastning betyder att lärare, till exempel, ofta arbetar många fler timmar än de är ålagda att göra. Ett faktum som följaktligen påverkar undervisningen. 32% av de tillfrågade i undersökningen vittnar nämligen om att undervisningstiden försvinner och att de utökade arbetsuppgifterna leder till missad planeringstid.

”Arbetsbelastningen har blivit extremt mycket tyngre. Plötsligt ska man både bedriva undervisning på skolan OCH digitalt med de elever som inte kan komma till skolan”. Berättar en grundskolelärare i undersökningen.


lärare känner stress covid-19-pandemin

Lärarförbundet ställer krav på politikerna

Man beskriver nu situationen för lärarkåren som ohållbar. Och medan medan pandemin medfört att stora delar av svenska arbetsmarknaden har blivit tvingade att ställa in och ställa om så har lärarkåren fått ställa upp. Nu vill lärarförbundet att politikerna tar sitt ansvar och står upp för lärarkåren. 

Utgångspunkten i kraven är att lärare inom alla skolformer måste kunna utöva sitt arbete utan att, till exempel, riskera att bli smittade eller bli sjukskrivna av utmattning. Det övergripande ansvaret för detta ska ligga hos staten och regeringen.

  • Staten måste skjuta till extra resurser så att varje kommun har tillräckliga resurser för att kunna göra alla de anpassningar som krävs för att lärare på ett säkert sätt ska kunna utöva sitt yrke under pandemin.
  • Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i lärarnas knän. Vad gäller, till exempel, krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.
  • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många förskolor och skolor.
  • Lärare ska bara ansvara för en undervisningsform åt gången, d v s antingen när- eller distansundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.
  • Antalet utvecklingssamtal och formen för dem ska helt få avgöras av lärarna själva.

Läs mer om rapporten här. 


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Sömn under covid-19-pandemin

Att ha svårt att sova är vanligt och något de flesta människor upplever någon gång i livet. Det finns flera orsaker till att man får sömnproblem men oro och stress är den vanligaste orsaken till sömnproblem. Och att känna oro och stress just nu är det många som gör. En kombination som riskerar att påverka din sömn och du kan få svårt att sova. Men sömnen är essentiell för vårt välmående och motståndskraft och kanske extra viktig att värna om just nu. Här kan du ta del av tips som hjälper dig att sova bättre under pandemin. 


Relaterade inlägg:

Vikten av sömn under en pandemi

Har du svårt att sova under coronakrisen?

Coronapandemins potentiella effekter på psykisk ohälsa

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.