Sommartid och sömn

Kommer sommartiden att slopas?

Söndag 25 mars och omställningen till sommartid närmar sig i en rasande fart och med den väcks också diskussionen om tidsomställningarnas vara eller icke vara igen. Borde den slopas eller fortsätta likt förut?
I detta inlägg tittar vi närmre på tidsomställningens historia, hur den kan påverka dig och om det är en förändring på gång.

Sommartiden är en förskjutning med en timme under årets ljusare del av det som kallas normaltiden, det vill säga vintertiden. Under flera års tid har debatten kring våra tidsomställningar ökat och just omställningen till sommartid står främst i fokus. Många menar nämligen att vi endast borde förhålla oss till normaltiden och slopa sommartiden och tidsomställningarna överlag. Och kanske är du en av alla dem som själv känt hur tidsomställningar påverkar dig eller kanske gör all modern teknik du använder idag att du inte ens reflekterat kring det?

Tidsomställningens historia

Första förslaget till sommartid väcktes av USA:s Frankrikeambassadör Benjamin Franklin redan år 1784 men det skulle dock dröja till första världskriget innan det infördes. Tyskland och Österrike-Ungern införde sommartid år 1916 för att minska bränsleförbrukningen och trots att vi inte deltog i kriget hakade Sverige på. Men efter protester från bönderna togs den bort igen endast ett år senare.
Efter oljekrisen på 1970-talet gick ett par europeiska länder samman och beslutade att man skulle anpassa arbetsdagarna efter antalet soltimmar. Vad det sedan kunde översättas till var energibesparande eftersom det naturliga ljuset togs om hand på ett annat sätt under de verksamma arbetstimmarna. År 1980 kom sommartiden åter till Sverige och då med just den primära anledningen att minska vår elförbrukning men också för att den gränsöverskridande handeln med våra grannländer skulle bli lättare när alla följde samma klockslag. Att vi också fick fler ljusa sommarkvällar ansågs positivt.
Sedan år 1996 är tidsomställningen reglerad av EU och alla medlemsländer ställer alltså om klockan samtidigt. Men precis som vi tidigare berört i bloggen har kritiken till tidsomställningen nu endast ökat och ökat. Teorierna kring dess vara eller icke vara går isär och medan somliga tycker att extra solljus under sommaren eller en extra timmes sömn om vintern är skönt så finns det en hel del människor som ställer sig frågande till hela fenomenet att behöva ställa om klockan. Nutida forskning visar att det inte längre finns någon eller endast marginell energibesparande effekt med omställningen och vår handel bedrivs, trots allt, med länder runt hela världen idag – där tidsomställningen ändå inte påverkar. Men tyngsta argumenten kring tidsomställningen verkar ändå vara hälsoriskerna.

Lättare att ställa om väckarklockan än dygnsrytmen

Många sömnforskare trycker på att den plötsliga tidsomställningen påverkar vår biologiska klocka, det vill säga kroppens dygnsklocka och cirkadiska rytm som hjälper oss att styra och skilja på sömn och vakenhet och som dessutom styr vår hormonbalans i kroppen. Att ställa om den är, med andra ord, svårare och mer komplicerat än vad omställningen av sin väckarklocka är. Den biologiska klockan styrs nämligen av just dagsljuset och att förhållandet mellan ljus under dagen och kvällstimmarna är viktig. Produktionen av serotonin och melatonin i kroppen sätts lätt i gungning och man har sett kopplingar till sömnproblem, trötthet, orkeslöshet och försämrad uppmärksamhet när vi ställer om klockan.
Det är möjligt att ställa om kroppen men sanningen är att det egentligen  kan ta flera veckor för den att bemästra tidsomställningar och detta är något som kan anses farligt för personer som redan innan varit i riskzonen för somliga sjukdomar. Här talar man främst om statistik som tyder på att hjärtinfarkter, depression samt att självmordsantalet ökar vid omställningen till sommartid. Man kan också konstatera att en generell tidsomställning tenderar att påverka äldre och tonåringar mer samt att trafikolyckor ökar med cirka 10%. Även rutinberoende djur i lantbruk påverkas av omställningen och antalet trafikdödade djur stiger då fler bilister befinner sig på vägarna tidigare på dygnet.

Kommer tidsomställningen slopas?

I svenska riksdagen är det främst Kristdemokraterna och Centerpartiet som förespråkat ett avskaffande av omställningen till sommartid. Men vårt grannland Finland har dock länge burit fanan för avskaffandet och år efter år drivit frågan på EU-nivå. I höstas lyckades ett finskt medborgarinitiativ samla ihop 70 000 underskrifter för att slopa tidsomställningen men då Finland binds av ett EU-direktiv kunde de inte själva bestämma om slopandet men det gjorde dock att det togs vidare i EU-parlamentet. En röstning skedde därefter i februari och det visade sig att en majoritet vill att EU-kommissionen utreder om tidsomställningarna ska avskaffas. Resolutionen godkändes med 384 ja-röster, 153 nej-röster och 12 nedlagda röster. Efter omröstningen i EU-parlamentet ska nu alltså frågan utredas vidare och det ska komma ett förslag för EU-parlamentet att ta ställning till. Men vad en konkret åtgärd blir, om tidsomställningen slopas eller inte, om vår normaltid ändras eller inte får vi vänta på. En faktiskt förändring kan inte ske förrän tidigast år 2020 så tills dess får vi sitta lugnt i båten och göra vad vi kan för att individuellt hantera tidsomställningarna på allra bästa sätt.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning