Kan man skylla sin dåliga sömn på fullmåne? Ett inlägg av Learning to Sleep

Kan man skylla sin dåliga sömn på fullmåne?

Sedan urminnes tider har fullmånen varit ett mytomspunnet fenomen som fått skulden för en rad olika ting, däribland, den vanliga företeelsen att den sägs påverka vår sömn. Men finns det verkligen någon vetenskap som styrker det? I detta inlägg tar vi reda på mer om detta. 

Vad är en fullmåne?

Fullmåne är en av månens faser som inträffar när månen är på motsatt sida av jorden från solen. Fullmånar är även traditionellt sett förknippade med temporär sömnlöshet, sinnessjukdom och olika “magiska fenomen”. Ett av de vanligare fenomenen är där en människa förvandlas till en varulv.

Studier och forskning

Det finns många teorier och forskning kring sömnproblem vid fullmåne men inget klart svar. Här presenterar vi några av dem.

”Evidence that the Lunar Cycle Influences Human Sleep”

År 2013 utfördes en studie av forskare vid Baseluniversitetet i Schweiz där man lät 33 testpersoner sova i ett sömnlabb för att undersöka om fullmånen påverkar vår sömn. Personerna var alla omedvetna om syftet med studien och kunde inte heller se månen från där de låg och sov. 
Resultatet visade då att under en fullmåne tog det testpersonerna fem minuter längre tid att kunna slappna av, de sov 20 minuter mindre samt att de tillbringade hela 30 % mindre tid i sin djupsömn. Personerna hade också en 30 minuter längre period i REM-sömn, den ytliga sömnen som man drömmer i. Dessutom kände de sig tröttare och hade lägre nivåer av sömnhormonet melatonin i kroppen.
Att tro att detta helt beror på det ljus som en fullmåne ger kan tyckas vara en trolig anledning men samtliga testpersoner var placerade i ett mörkt rum och därav kunde forskarna konstatera att förändringarna inte kom från ljuset. Däremot menar forskarna att den troliga förklaringen istället handlar om att testpersonerna var synkade med månens naturliga cykel. Professor Christian Cajochen menar att månens cykel biologiskt påverkar människans sömn – fast att man inte alltid ser den eller känner till dess faktiska månfas.  Således kan också vissa människor vara mer känsliga för månen än andra, säger forskarna.

Sleep Medicine and Sleep Research

Österrikiska Sleep Medicine and Sleep Research har studerat sömnmönstret hos 391 personer från olika europeiska länder. Cirka hälften av testpersonerna hade någon form av sömnproblem men ingen av deltagarna visste att forskningen skulle studera effekten av månen. Testpersonerna ombads att varje morgon när de vaknade skriva en sömndagbok där de utvärderade natten med bland annat sömnkvalitet och hur länge de sov. De var också försedda med rörelsedetektorer så att forskarna kunde mäta huruvida deras sömn varit.  Resultatet visade att 8% av testpersonerna fick ökade sömnproblem när det var fullmåne medan hela 25% rapporterade att dem tvärtom hade sovit bättre än vanligt.

Gravitationen

En annan teori kring sömnproblem vid fullmåne baseras på månens påverkan på flödet av vätskor likt den som uppstår vid ebb och flod. Man talar här om den dragningskraft som månen har  på de stora haven och att samma kraft skulle kunna orsaka sömnbesvär. När månen står rakt ovanför kan den nämligen lyfta upp vattenytan med ungefär en decimeter. På samma sätt tror en del experter att månen påverkar vattnet i våra kroppar – alltså de olika vätskor som vandrar in och ut genom cellerna och styr vårt välbefinnande och illamående bland annat. Andra forskare avvisar dock detta och menar att gravitationsförskjutningarna på den mänskliga kroppen som uppstår vid fullmåne är ungefär lika stark som en mygga landar på ens huvud, alltså obefintlig.

Konfimeringsbias

Den brittiska sömnexsperten Dr. Neil Stanley säger också att om folk rapporterar att de upplever sig sova sämre efter en fullmåne så kan det vara ett exempel på konfimeringsbias. Det vill säga en tendens i vårt mänskliga beteende som betyder att vi omedvetet är selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Människan är, helt enkelt, mer benägen att märka och komma ihåg information som passar deras egna övertygelse. Och eftersom en fullmåne, trots allt, fångar ens uppmärksamhet och människor därtill, per automatik, gärna kopplar samman det till en natt med dålig sömn så blir det svårt att särskilja vad som faktiskt skett. 


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning