MENY STÄNG
Ingen ska behöva vänta på att få hjälp med sina sömnproblem

Ingen ska behöva vänta på att få hjälp med sina sömnproblem

Antalet personer med sömnproblem ökar och därmed också trycket på sjukvården. Patienter hamnar i långa vårdköer och sjukskrivningarna ökar. Men ingen ska behöva vänta på att få hjälp med sina sömnproblem. Det är dags att lägga fokus på KBT och den digitala vården!


Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning upplever att de sover dåligt. En siffra som är fördubblad sedan 1980-talets Sverige. Av hela världens befolkning räknas närmre 30% lida av sömnproblem och problemet tycks endast öka. Höga krav på jobbet och i det privata, mycket som ska hinnas med och ständigt uppkopplade. Sjukskrivningarna ökar, alltmedan människor som behöver hjälp hamnar i långa vårdköer. Men ska det verkligen behöva vara så?

Långa vårdköer hindrar människor med sömnproblem att få hjälp

I takt med att antalet personer med sömnproblem ökar, ökar också trycket på sjukvården. Redan under år 2017 kunde siffror från Socialstyrelsen visa att antalet kvinnor i Sverige som söker vård för sömnproblem hade fördubblats. Också antalet män med sömnproblem hade ökat tre gånger så mycket under de senaste 15 åren. Samma siffror visade också att användning av hormonet melatonin som sömnläkemedel hade i Sverige ökat med hela fyra gånger under de senaste två åren. Det skrivs alltså ut en mängd sömnläkemedel i Sverige men man ska inte glömma att det är sällan som det rekommenderas för längre bruk. Vad som däremot är en långsiktigt lösning är kognitiv beteendeterapi (KBT), läs mer om skillnaden mellan KBT och sömnläkemedel här.

KBT är effektivt men prioriteras inte alltid inom vården

KBT är en effektiv behandlingsmetod som nämns allt oftare för behandling vid sömnproblem. Faktum är att Socialstyrelsen, i första hand, rekommenderar KBT vid sömnproblem. Problemet är dock att det är svårt att få tillgång till KBT i offentlig sjukvård. Resurserna för patienter med sömnproblem och insomni är små och vårdköerna långa. I slutet av oktober rapporterade Sveriges Radio om effekten av KBT och sömnproblem men att det saknas terapeuter att hänvisa till. Överläkare Lena Leissner på sömnenheten på USÖ är frustrerad när man kan konstatera att KBT-behandling är effektiv, inte speciellt kostsam och att kompetensen finns – men omprioriteringar som gjorts stödjer det inte. Psykologen Sofia Bergbom, som är ansvarig för psykologiutbildningen på Örebro universitet, är kritisk till att inte fler vårdcentraler ställer upp som handledare inom KBT-behandling. Många patienter får därför inte den hjälp de behöver, de fastnar i vårdköer och sjukskrivs. Något som kostar mänskligt lidande och samhällets pengar. Sjukskrivningar kopplade till dålig sömn ökar

Att dålig sömn kan härledas till sjukskrivningar är inget nytt. Flera vetenskapliga studier har nämligen kunnat påvisa ett samband mellan sömnsvårigheter och risken för långtidssjukskrivningar. Överbelastning i arbetslivet, stress, prestationsångest och allmänna krav och ansvar i privatlivet är bara några faktorer som spelar in i detta. Enligt Försäkringskassans statistik från i år kan mer än 48 % av Sveriges sjukskrivningar relateras till psykisk ohälsa. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av symtom i form av ångest, oro, nedstämdhet eller sömnstörningar. Detta motsvarar cirka 20 % av den totala arbetskraften. Sjukskrivningsantalen toppas av kvinnor och ur ett nationellt perspektiv är det ungefär 2,5 gånger vanligare att en kvinna drabbas. Sjukskrivningar medför ett stort personligt lidande för personerna det rör och likaså drabbas hela familjer. Själva sjukskrivningarna kostar också samhället mycket i ökade kostnader för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård, samt minskade skatteintäkter. 

Digital vård – en mer tillgänglig vård utan väntetider

Dagens vård är under utveckling och att söka hjälp online, utanför den offentliga vården, har skapat en större tillgänglighet för människor. Inom digital vård passar KBT mot sömnproblem in extra bra eftersom det inte kräver fysiska träffar. Inom den offentliga vården kan det i en del regioner finnas möjlighet att få KBT-behandling online men dessvärre kan väntetiden vara lång. Men behandling online utanför den offentliga vården gynnar många. Inte endast genom att den avlastar offentliga vården, ökar tillgängligheten och erbjuder resurser som saknas. Utan främst för att den hjälper de som verkligen behöver hjälp. De som inte vill vänta och de som inte kan vänta på att få hjälp.

Få hjälp med dina sömnproblem direkt

Digital vård är en snabb och modern vård. Du riskerar nämligen inte att hamna i en lång vårdkö, utan du kan få hjälp med dina sömnproblem i samma stund du beslutat dig för att du behöver det. Också dess tillgänglighet gör att du kan få tillgång till behandling var du än befinner dig och när det passar dig. På så vis passar en digital sömnbehandling lättare in och skräddarsys efter din vardag. Och den undviker att bli ännu en sak på din to-do-lista. Faktum är att studier visat att om du just utför en KBT-baserad sömnbehandling online så har det gett väldigt goda resultat och ibland, till och med, bättre resultat än traditionell KBT-behandling med fysiska möten.

Learning to Sleep vill hjälpa dig

Vi på Learning to Sleep tycker att det ska vara lätt att söka vård för dina sömnproblem. Vi bedriver därför digital vård med KBT-behandling som faktiskt gör skillnad i din vardag. Learning to Sleep är en sömnklinik med vårdavtal, vilket betyder att vi är en registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen. Vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt och hos oss gäller såväl högkostnadskort som frikort. Vi tror på en lösning för en av de största hälsoutmaningarna världen står inför och vi är stolta över att vara en del av den lösningen. 

Learning to Sleep erbjuder en KBT-behandling för sömnproblem med god kvalitet, som bygger på metoder där det finns vetenskapligt stöd för god effekt vid sömnproblem. Hos oss arbetar legitimerade psykologer som är specialiserade på sömn och som ger dig en personlig kontakt genom hela behandlingen. Vi arbetar för att ge dig en platsoberoende vård utan väntetider. En vård som inte ska påverkas av din arbets- och livssituation eller var du bor. Hos oss är varje patient och dennes resa unik och vi tar hänsyn till det. Vi bryr oss om dig och värnar om ditt välmående.


Relaterade blogginlägg:

Sömbehandling online – Som fungerar i din vardag

KBT som sömnbehandling – en nybörjarguide

Sover du dåligt? Detta är KBT-knepen som kan hjälpa dig


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag. Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning