Högpresterande personer lider ofta av sömnproblem

Högpresterande personer lider ofta av sömnproblem och insomni. När man ständigt vill vara på topp är det nämligen lätt att också sömnen blir en prestation.


Om du är en högpresterande person är det lätt att även sömnen ses som en prestation man ska klara på bästa sätt. Men denna jakt på den perfekta sömnen kan vara en bidragande orsak till att du utvecklar sömnproblem. Jakten kring den skapar nämligen stress och oro, något som håller dig vaken och som därtill förvärrar problemet. Ibland så mycket att du utvecklar långvariga sömnproblem och insomni.


högpresterande

Vad är insomni?

Insomni är den medicinska termen för sömnlöshet (insomnia) och handlar om att inte kunna sova. Insomni innebär återkommande sömnproblem som håller i sig över en längre tid (mer än en månad) och som, till exempel, har en negativ inverkan på välmående och funktionsförmåga dagtid. 

Symptom på insomi

Du lider av samtliga symptom om du har insomni: 

  • Svårt att somna med en insomningstid på mer än 30 minuter
  • Vaknar ofta under din sömn och har svårt att somna om
  • Vaknar ofta tidigt på morgon och har svårt att somna om
  • Din sömn gör dig inte utvilad
  • Ditt sömnproblem påverkar dig och ditt liv
  • Sömnproblemen förekommer minst tre gånger per vecka
  • Ditt sömnproblem har pågått i minst 1 månad

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Utveckla insomni – Ärftlighet, stress eller personlighetstyp? 

Det har också visat att insomni kan vara ärftligt. Om någon i din familj har kronisk insomnia ökar, till exempel, risken att du också drabbas. Dock tycks generna endast utgöra cirka 30 procent. Stress är nämligen också en stor utlösande faktor. Något som stämmer in på högpresterande personer.

Dieter Riemann som är professor i psykofysiologi vid universitetet i Freiburg, Tyskland, meddelade i en artikel på svt.se att också personlighetstyp verkar vara en bidragande faktor till utvecklandet av insomni. 


högpresterande

Högpresterande sover sämre

Riemann säger att, i särklass, en personlighetstyp utmärker sig bland dem han träffar på sin klinik. Det handlar nämligen om de ambitiösa och högpresterande. Sådana som både är det hemma och på sina jobb och som har en dragning mot perfektionism. Just det kan förklara varför de får svårt att somna. Att sova gott blir till en prestation, sömnen ska vara perfekt, säger Riemann.


högpresterande

Högpresterande personer kopplas också samman med högre risk för utmattningssyndrom. Man har nämligen kunnat se att det oftare drabbar den som är, högpresterande, perfektionist, ambitiös och även känner stort ansvar för sitt yrke och de runtomkring dem. 


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Långvarig stress och utmattningssyndrom

Så påverkar sömnen din prestation på jobbet

Förebygg jobbstress – 7 tips till dig som anställd eller chef!