MENY STÄNG
Hemligheten bakom vår minnesbildning

Hemligheten bakom vår minnesbildning

Vet du hur sömn hör ihop med din träning och inlärning? Den första studie av sitt slag har presenterats och visar hur just kardiovaskulär träning påverkar din hjärna efter motorisk inlärning.

Att regelbundet få dina åtta timmars sömn är det bästa sättet för att säkerställa att du kommer vara alert och att din hjärna kommer att fungera optimalt när du är vaken. Flera studier påvisar just de mentala fördelarna med sömn och däribland hur ditt minne, din förmåga att lösa problem och din förmåga att tänka kreativt förbättras. Men hur den verkliga kopplingen ser ut är det få som känner till. I en studie, publicerad i den medicinska tidskriften ”Neurolmage”, presenteras forskning gjord kring korrelationen av inlärning, motion och sömn.

Träning och sömn främjar minnesbildning

Studien tyder på att när vi lär sig en helt ny uppgift så förbättras och bibehålls ens långsiktiga färdigheter gällande uppgiften om vi motionerar intensivt omedelbart efteråt samt om detta följs av en god natts sömn. Och faktum är att detta är den första studien som undersöker vilka hjärnmekanismer som ligger bakom de summerande effekterna av motorisk inlärning och kardiovaskulär träning kopplat till vår minnesbildning. Forskarna har kunnat identifiera just det samt att det faktiskt stärker minnesbildningen. Resultaten ger därav nya mekaniska insikter till en bättre förståelse av det temporära och tillika komplexa förhållandet som finns mellan motion och vårt minne.
En av studiens författare och tillika professorn Marc Roig vid McGill University School of Physical and Occupational Therapy menar att väldigt lite forskning är gjord kring just förhållandet mellan motion, sömn och minnesbildning men att det finns en tydlig koppling mellan de tre.

Så gick studien till

I studien lärde sig deltagarna att använda en joystick-liknande enhet som kallas en dynamometer för att spela ett videospel alltmedan man mätte deras värden med så kallat EEG och EMG via elektroder utplacerade på kroppen. Strax efter videospelet vilade hälften av deltagarna medan den andra halvan cyklade intensivt i 15 minuter efter att de hade spelat videospelet. Och bland dem som cyklade efter inlärningen kunde forskarna se att hjärnan fungerade med ökad effektivitet, vilket kan ha hjälpt dem att behålla den färdighet de just lärt sig.
Åtta timmar senare bad forskarna alla deltagarna att upprepa den uppgift de hade lärt sig och sedan ytterligare en gång till 24 timmar senare. Forskarna kunde då notera att efter åtta timmar var det ingen skillnad mellan den grupp som hade motionerat efteråt och den grupp som hade vilat. Däremot 24 timmar senare var bibehållandet av färdigheten cirka 25% bättre för gruppen som hade motionerat, jämfört med den grupp som inte hade motionerat.

Studien kan hjälpa 

Klart står att om någon lär sig en ny, motorisk färdighet under dagen så sker en koppling med vår motor cortex. Motor cortex är den motoriska hjärnbarken som är en den del av hjärnbarken som planerar och ger upphov till att vi frivilligt utför vissa rörelser. Man kan säga att motor cortex dirigerar över hjärnstammen och ryggmärgen och där ryggmärgens neutrala nätverka i sin tur dirigerar musklerna genom perifera nerver. Motor cortexen är aktiv under somliga sömnstadier under natten och därför menar Dr. Roig att han är intresserad av en uppföljningsstudie för att bättre förstå hur detta bidrar till minnesbildningen.
Vidare menar forskarna att resultatet från studien kommer kunna användas för att påskynda en återhämtning från en stroke eller annan skada eller helt enkelt användas för att hjälpa någon att lära sig en ny motorisk färdighet. De nuvarande resultaten kan, till exempel, tillämpas på rehabilitering för patienter med Parkinsons sjukdom eller andra allvarliga skador, säger Fabien Dal Maso, medförfattare av studien och biträdande professor vid University of Montreal.

Läs gärna mer om studien HÄR.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning