Förebygg jobbstress – 7 tips till dig som anställd eller chef!

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash

Känns jobbet stressigt och har du svårt att bryta mönstret? Håller tankarna på jobbet dig vaken om kvällen? Idag är jobbstress ett stort problem för många människor som påverkar deras välmående. Läs om hur du som anställd eller chef kan förebygga jobbstress på arbetsplatsen! 


Idag ställs det höga krav på medarbetare inom de flesta organisationer och jobbstress är något som många svenskar upplever. Och att jobbet dessutom tar upp alltmer av vår vakna tid är vanligt. Faktum är att redan år 2018 visade siffror från Unionen att var tredje tjänsteman inom privat sektor hade svårt att släppa jobbtankar utanför arbetstid. Och var fjärde tillfrågad uppgav att det gått så pass långt att jobbtankarna påverkade deras sömn negativt. Att arbeta förebyggande med jobbstress är därför väldigt viktigt. I dagens inlägg kan du ta del av 7 tips på hur man kan göra detta. Tips riktade till såväl dig som anställd och som chef. 


Förebygg jobbstress - 7 tips till dig som anställd eller chef!

1. Planera och organisera

Att förekomma våra utmaningar, problem eller uppgifter kan vara till stor hjälp vid jobbstress. Ibland kan alla de saker vi vet att vi ska göra hopa sig och skapa ett kaos i hjärnan. Hjälp den då genom att skriva ner det du vill får gjort och bocka sedan av. Detta hjälper hjärnan att sortera, prioritera och den belönas även när du bockar av det du åstadkommit. Det kan också bli lättare för den att släppa de stressande tankarna kring ”allt man ska göra” när det skrivs ner. Det blir alltså mer konkret och greppbart. Vid stress mår vi nämligen bra av att planera och organisera.  Kanske är det, till exempel, en god idé att avsluta varje arbetsdag med att skriva ner vad som sker nästkommande dag? Då kan din hjärna få chansen att släppa det för stunden och du slipper kanske ägna massa energin åt det på kvällen? 

Detsamma gäller dig som chef. Se till att det finns en struktur och att de anställda känner detta. Det kan, till exempel, vara en god idé att hålla veckovisa (eller dagliga om så krävs) avstämningsmöten för att var och en tydligare ska se vad som behöver göras eller inte. Det blir också ett bra forum att fånga upp sådant som bidrar till jobbstress hos de anställda och planera om. Om du som chef kan bidra till att de anställda känner att det finns en stabil struktur för arbetet dem gör kommer det sannolikt få positiva synergieffekter för hela verksamheten. 


Förebygg jobbstress - 7 tips till dig som anställd eller chef!

2. Var tydlig

Människan mår bra av tydlighet och något att förhålla sig till men ibland är det lättare sagt än gjort. Och för en ambitiös, motiverad eller hjälpsam person blir det kanske extra svårt. Därför är tydlighet A och O. Som anställd kan du tänka på att försöka vara tydlig med vad du hinner och inte, att lära dig var dina gränser går och förmedla dem. Tänk också på att sänka kraven och förväntningarna på dig själv eftersom dessa ofta ställer till det när det kommer till jobbstress. Din omgivning kommer acceptera dig och det kanske, till och med, blir bättre? 

Som chef och en del av ledningen är det viktigt att tydlighet genomsyrar verksamheten. Detta kan, till exempel, innefatta hur arbetsuppgifter ser ut, att arbetsbelastningen är rimlig och att övertid snarare ses som undantag än regel. Se också till att erbjuda dina anställda hjälp – kanske med att prioritera arbetsuppgifter, avgränsa, avlasta eller vård. Att ha en medarbetare som lär sig sina gränser är inte svagare, den är starkare och minskar jobbstressen.


Förebygg jobbstress - 7 tips till dig som anställd eller chef!

3. Satsa på delaktighet

Att känna delaktighet i sitt arbete motverkar stress överlag och i detta fall jobbstress. Därför är tydliga och rimliga mål viktigt för arbetsplatsen. Människan uppfylls på ett personligt plan när vi känner oss delaktiga och att det vi säger och gör har betydelse. För att må bra vill vi ha inflytande på våra uppgifter och miljön vi befinner oss i. Om din chef inte redan inkluderar dig eller får dig att känna dig delaktig så försök ställa krav och gör egna förändringar. Våga fråga och våga ta plats.

Du som chef ska därför tänka på att vara tydlig och ge tillräcklig information om arbetsplatsens mål, eventuella förändringar samt ekonomiska resultat. Var också noga med ge din anställda tydliga arbetsuppgifter och mål och följ upp kontinuerligt. 


Förebygg jobbstress - 7 tips till dig som anställd eller chef!

4. Sätt gränser för tillgänglighet

Vi lever i en ständigt uppkopplad värld. Ett faktum som ofta spiller över i arbetslivet och det privata. De två flyter alltså alltmer samman och var gränserna går för vad som är ok eller inte blir svårare – och kan skapa stress. Eftersom jobbtankar efter arbetstid bevisligen skapat problem i samhället är detta en viktig punkt att arbeta med. Som anställd kan det vara svårt att vara ståndaktig på denna punkt om inte arbetsplatsen är tydlig med vad som gäller. Att inom ledningen därför skapa en tydlig policy kring tillgänglighet på arbetsplatsen är väldigt viktigt för att förebygga jobbstress. Vad är, till exempel, ok och inte? Är det lämpligt att maila eller ringa utanför arbetstid? Återigen mår vi bra av tydlighet och något att förhålla oss till – anställd som chef.

Du som chef kan också uppmuntra dina anställda till att hålla på policyn. Att också be dem stänga av notiser eller ta bort jobbmailen på jobbmobilen kan hjälpa mycket. Visst finns det särskilda situationer då man kanske inte kan tillämpa detta. Men överlag, hur ofta är ett jobb eller projekt så pass kritiskt att du måste svara just precis då? Sällan. Och att inte arbetskulturen genomsyras av att den anställda är ”duktig” som är ständigt uppkopplad blir här också viktigt att tänka på. En anställd som har ”kopplat ner” efter arbetstid är inte en mindre bra eller engagerad anställd. 


5. Var lyhörd

Om du stressar för mycket kommer det, för eller senare, att märkas. Det påverkar nämligen både kroppen och psyket. Tidiga tecken är, bland annat, sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, trötthet, koncentrationssvårigheter och problem med minnet. För dig som anställd gäller det att vara lyhörd kring dig själv och våga stoppa, arbeta med eller söka hjälp i tid. 

En bra chef är lyhörd och ser sina anställda. Den värdesätter välmående hos sina medarbetare och tar sig tid att kontinuerligt prata med dem och ta reda på hur de mår. En chefs relation till sina anställda är nämligen väldigt viktig. Den sätter ton för arbetsplatsen och teamet som helhet. Om de anställda litar på sin chef och om de gillar och respekterar personen blir de också ofta mer effektiva. Har du en medarbetare som uppvisar tecken på långvarig stress måste du finnas där som hjälp. Åtgärder kan handla om allt från att se över dennes arbetsuppgifter, och arbetsmiljö till allmänna hälsoråd såsom kost och träning. 


Förebygg jobbstress på arbetsplatsen - 7 tips till dig som anställd eller chef!

6. Föregå med gott exempel

Återhämtning är viktigt för alla. Du som chef måste tänka på att det du gör och säger påverkar dina anställda – och således hela arbetsplatsen. Om du själv föregår med gott exempel och tar pauser, inte jobbar för mycket övertid och prioriterar din sömn avspeglas detta sannolikt på dina anställda. Om du däremot själv är stressad och irriterad sätter också det ton för dina anställda och den generella teamkänslan. Se därför till att föregå med gott exempel och uppmuntra gärna de anställda att ta pauser och stressa ner. Detta förebygger jobbstress.

För dig som anställd kan, till exempel, 5 minuters paus under arbetsdagen göra stor skillnad. Hitta det som får dig att varva ner. Gör andningsövningar, lyssna på musik, ta en kopp te eller avsätt tid för en promenad på lunchen. Det handlar om att hitta sätt att hjälpa din hjärna att slappna av såväl under arbetsdagen som när det är dags att sova på kvällen. Om att lära sig att sända signaler till sin kropp, hitta rutiner och vara konsekvent med dem, så att kroppen också registrerar vad som komma skall.


7. Prioritera sömn

Hög arbetsbelastning och jobbstress medför ofta dålig sömn medan god sömn ofta bidrar till en bättre upplevelse av sitt jobb. Studier har visat att den som sover bra också har bättre förutsättningar att kunna hantera stress och negativa attityder på jobbet. I krävande positioner blir dock ofta sömnen bortprioriterad i tanken om att man då kan lägga mer timmar på arbetet men resultatet blir ofta kontraproduktivt. Att offra sömnen för att få mer gjort fungerar inte och studier har visat att anställda som är utvilade är mer effektiva, friska och känner mer meningsfullhet i sitt yrke. Tänk på detta nästa gång du som anställd väljer bort sömnen för jobb. Planera in och prioritera din sömn och du ska se att du mår bättre.

…Chefens trötthet

En amerikansk studie visade att sömnbrist bland chefer undergräver en ledares karisma och att det kan leda till maktmissbruk och dåligt beteende gentemot den anställde. Det är då vanligt att den anställde börjar känna att chefen inte visar respekt, saknar empati och att det generella arbetsförhållandet känns dåligt. Det övergår alltså lätt i att den anställda inte litar på sin chef och tycker slutligen inte om den personen.

…Chefens syn på sömn

Bland chefer är det tyvärr fortfarande vanligt att mängden tid en anställd lägger på ett uppdrag motsvarar dennes produktivitet, men detta är inte sant. Och att övervärdera en anställd som undervärderar sin sömn är inte klokt och kan bli kostsamt för företaget, menar professor Matthew Walker. Mindre sömn förutsäger enligt studier både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift. Med andra ord är trötta anställda inte produktiva anställda och de genererar även färre och mindre konkreta lösningar på ett problem. Vad gäller åtgärder kring detta så kan du börja med att föregå med gott exempel men också utbilda dig och sedan dina anställda kring vikten av god sömn. För oavsett om det gäller dina anställda eller dig som chef är för lite sömn en säker väg att förstöra för sig själv – och i förlängningen sitt team.  Detta eftersom sömnbrist påverkar hur vi ser och uppfattar vår omgivning. 

Fler människor bör, helt enkelt, utbildas kring vikten av sömn och sömnhygien – i särklass kopplat till arbetet. Och generellt sett måste synen på sömn ändras och vi måste förstå att den är nödvändig för en god hälsa. Likaså att ett företag fungerar bra när cheferna är medvetna om hur deras anställda mår.


Relaterade inlägg:

Sömnbristens prislapp

Bli av med stressrelaterade tankar

Offrar du sömnen för att få mer gjort? – Du lurar bara dig själv

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning
Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.