Fakta om stress – Vad är det egentligen?

Att uppleva stress är normalt men om den blir långvarig kan det bli skadligt. I dagens inlägg går vi igenom fakta om stress – Vad är det egentligen?


Vad är stress?

Känslan av stress är en fysisk reaktion i kroppen. En reaktion som vi upplever när vi känner oss hotade och som, i sin tur, aktiverar en rad processer i vår kropp. Processer som har för avsikt att göra oss redo för det som hotar. 

Fakta om stress: Vanliga symtom

  • Trötthet och sömnproblem
  • Svårt att koncentrera sig
  • Försämring av minnesfunktionerna
  • Minskad prestationsförmåga och kreativitet
  • Lättirritation
  • Undvikande av sociala situationer
  • Depression, ångest och uppgivenhet

fakta om stress

Olika typer av stress

Hoten du upplever kan komma från vår omgivning och olika situationer du upplever. Däremot behöver en stressreaktion inte alltid vara negativ. Stress kan uppstå vid, till exempel, nervositet och då fungera som extra kraft att klara av en viss uppgift. 

Stressreaktioner är också individuella. Detta betyder att det en person upplever som stressande kan för en annan uppfattas som trevligt. Ett mönster som, exempelvis, påverkas av tidigare erfarenheter i livet eller hur du är som person. 

En stressad person

Det är vanligt att känna sig stressad både i arbetslivet och i det sociala. Press i skola och arbete kan stressa, krav i ens sociala liv och privata relationer likaså. Krävande situationer triggar ofta stress eftersom det också ofta är synonymt med mindre kontroll och ensamhet. 


fakta om stress

Tankar och känslor styr

Vid stress är det vanligt att själva hotet egentligen är baserat på tankar och känslor. Så som krav vi satt upp på oss själva. Våra rädslor om att inte räcka till, hinna med, klara av eller att inte våga säga nej.

Hjärnan kan inte skilja på verklighet och tankar

Förr var stressreaktionen nödvändig för överlevnad. Men i det moderna samhället är det sällan du behöver kämpa fysiskt för att överleva. Däremot kan inte kroppen och hjärnan skilja på ett verkligt hot eller ett som du bara tänker dig. Ungefär samma saker sker i kroppen oavsett eftersom den reagerar på hjärnsignalerna som sänds. Detta är förklaringen till att du kan bli stressad bara av att föreställa dig ett hot eller en situation som inte finns eller som kanske inte ens kommer hända.

Långvarig stress är skadlig

Stress blir skadligt när du under en längre tid befunnit dig i stressande situationer. Detta gäller såväl verkliga som sådana du tänkt dig till. Till exempel kan långvarig stress leda till förhöjt blodtryck, även i vila och till spända muskler som börjar göra ont. De olika hormoner som utsöndras i blodet vid stress kan med tiden också göra att minnet och koncentrationen försämras. Långvarig stress kan också påverka dina reserver. Sådana du behöver vid en stor påfrestning för att orka ta dig igenom svåra situationer. 


fakta om stress

Sömnens betydelse

Sömn fungerar som en motpol till stress och den dåliga sömnen förstärker stressens effekter på dig. Utan sömn, i perioder av stress, leder ofta till en negativ spiral och du kommer inte kunna hantera de stressiga situationerna lika bra. Likaså påverkar det en rad hormonella reaktioner i din kropp som, i sig, kan rubba din sömncykel. Detta leder till att när du vaknar känner du dig inte utvilad och det påverkar lätt din dag och ditt välmående.

Få hjälp med dina problem

Nu när du läst mer fakta om stress är det bra att veta vikten av att ta sig tid till återhämtning om du upplever dig stressad. En del stressande situationer kan dock vara svårare att vila upp sig från, så som, ekonomisk kris, hög arbetsbelastning, mobbning eller dödsfall. I dessa fall krävs ofta stöd och hjälp från någon utomstående eller professionell hjälp.

I detta inlägg ger vi dig tipsen för att bli av med stressrelaterade tankar.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade blogginlägg:

Bli av med stressrelaterade tankar

Sömn och ångest hör ihop

En guide i hur stress påverkar dig och din sömn

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning