Ett trötthetsexperiment i trafiken - så farligt är det

Ett trötthetsexperiment i trafiken – så farligt är det

Att köra när man känner sig trött eller sovit för lite är inte bara en dum idé utan också en väldigt farlig sådan. Statistik visar att var sjätte bilist nickar till bakom ratten och sömnbrist är även kopplat till många olyckor inom trafiken. I SVT:s Vetenskapens värld visade man också nyligen i ett experiment vad trötthet kan göra med vår prestationen bakom ratten.

Så fungerar vår trötthet

Vi människor verkar ibland tro att vi kan styra och ställa med vår kropp lite som vi vill, men riktigt så enkelt är det inte. Inuti var och en av oss och våra celler finns en molekylär klocka som styr tidpunkten för nästan varje fysiologisk process i våra kroppar. Dygnsrytmskärnan – nucleus suprachiasmaticus eller suprachiasmatiska kärnan (ofta förkortad SCN) är ett litet område i hypotalamus, precis ovanför chiasma som styr den cirkadiska tiden, det vill säga kroppens vakenhetsnivå och dess aktivitet påverkas av signalering från ljuskänsliga nervceller i näthinnan. Denna signalering överförs till dygnsrytmkärnan genom tractus retino-hypothalamicus, som löper genom synnerven. SCN kontrollerar tallkottkörtelns utsöndring av melatonin, vilket ökar då ljusnivån minskar. Det mest uppenbara av dessa processer är när vi känner oss trötta men cirkadiska klockor kontrollerar också när vi utsöndrar hormoner, aktiviteten hos våra immunceller, vår kroppstemperatur, även vårt humör vid olika tidpunkter på dagen och natten. Denna biologiska klockan är uppbyggd på dygnets 24 timmar vilken, bland annat, styr vår dygnsrytm, vårt sömnmönster, vår kroppstemperatur, aptit och vår tillväxt. Yttre faktor så som dagsljus och mörker påverkar denna klocka. När det är mörkt skickas nämligen en signal till vår hypotalamus i hjärnan som säger att det är dags att känna sig trött. Hjärnan sänder då, i sin tur, ut en signal till kroppen att det är dags att utsöndra melatonin, vilket är det hormon som gör att du känner dig trött. Närmare bestämt handlar detta om ditt sömntryck och vakenhetsdrift. Under dagen byggs ditt sömntryck upp, vilket är den process som säger åt oss att vi ska sova. Samtidigt blåser kroppen liv i vår vakenhetsdrift under dagen, vilken alltså är den process som håller dig vaken och pigg under dag- och eftermiddag. Men så sakteliga sjunker sedan vakenhetsdriften och sömntrycket tar vid och släpper helt när du somnar eftersom det är det som ju får dig att just somna och som också avgör om du får en god natts sömn eller ej. Som du säkert förstår gäller det alltså att dessa två processer är i symbios med varandra för att du ska fungera så bra som möjligt och få din återhämtning. Men kanske förstår du också att idén om att trotsa sitt sömntryck, den cirkadiska tiden, och sätta sig i bilen när man egentligen borde sova inte är särskilt klokt?…kanske inte ens görbart – egentligen.

Trötthet bakom ratten

Att köra bil när man är trött kan vara ett lagbrott som jämställs med alkohol- och drogpåverkan i svenska trafikförordningen. Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört tester med trötta personer bakom ratten som visar att 25% av förarna orsakade farliga situationer. I USA beräknas trötthet stå för 20% av alla dödliga kraschar och en studie utförd av American Automobile Association (AAA) menar att de som inte får sina rekommenderade 7 timmars sömn ökar risken för en trafikolycka avsevärt mycket. Bara 1-2 timmars sömnbrist gör att risken för en olycka fördubblas och de likställer också mindre än 5 timmars sömn med rattfylla. Din kropp och hjärna behöver, helt enkelt, sömn för att bearbeta intryck, reparera celler och göra dig redo för en ny dag. Om du då inte sover ordentligt så kommer det att påverka dig i trafiken och det kan tyvärr få förödande konsekvenser. Du blir inte bara en fara för dig själv utan också för andra. Sömnbrist försämrar ditt minne, din reaktionstid och din förmåga att bearbeta information. När du kör bil trött så gör tillståndet att du har svårt att bibehålla uppmärksamheten och kommer negativt påverka din förmåga att fatta goda beslut. Dina reflexer och reaktionsförmåga försämras och din koncentrationsförmåga, omdöme och uppfattningsförmåga försämras också. Likaså gäller din förmåga att tänka, bedöma, ta beslut samt att din koordinationsförmåga försämras. Även din blick kan bli suddig och ögonlocken kännas tunga.

Ett trötthetsexperiment i trafiken

För ett par veckor sedan visade, intressant nog, SVT:s Vetenskapens värld vad trötthet kan göra med vår prestationen bakom ratten och lät programledaren Victoria Dyring göra ett sömnexperiment.
Dyring skulle hålla sig vaken 24 timmar och sedan försöka köra cirka 20 mil, tur- och retur Linköping-Gränna mitt i natten. Hon förseddes med elektroder som mätte blinkningar, hjärnaktivitet och andra tecken på trötthet och körde på landsväg i vanlig trafik i olika stadier av trötthet både dag- och nattetid. Nattkörningen ingick i ett experiment som Vetenskapens värld gjorde tillsammans med forskare vid VTI och vid hennes sida i bilen satt en säkerhetsförare, som hade dubbelkommando och kunde bromsa bilen vid behov. Både säkerhetsföraren och Dyring kunde dessutom avbryta försöket när som helst.
Efter knappt en timmes körning upplevde hon att situationen blev ohållbar och tvingades bryta.
– Det här var så fruktansvärt jobbigt faktiskt. Så vidrigt att känna att man är på vippen att somna, och faktiskt gör det, och måste tillbaka på körfältet igen. Det är som en slags skräckfilm, säger Dyring.
– Jag hade trott att jag skulle kunna skärpa mig och hålla mig vaken, säger hon. Men sömnen kom plötsligt och jag kände hur bilen gled iväg.

Sov med öppna ögon

När forskarna analyserade värdena från testbilen och elektroderna samt Victorias självskattning visade det sig att hon både drabbats av korta insomningar, så kallad mikrosömn, och episoder av lokal sömn i hjärnan under körningarna. Vid lokal sömn har man ögonen öppna, men aktiviteten i vissa delar av hjärnan går kraftigt ner.
Även under monoton körning dagtid visade mätningarna att Dyring hade mycket höga värden av sömnighet, vid ett par tillfällen faktiskt lika höga som nattetid och det påverkade hennes körprestation kraftigt. Anna Anund, forskningschef vid VTI, säger att det stämmer väl med vad forskningen visar. Trötthet handlar inte bara om att man blir sömnig mitt i natten.
– Det finns ett bidrag av lokal sömnighet i delar av hjärnan även när du är vaken och har ögonen öppna, som vi måste lära oss att förstå, om vi ska kunna garantera säkra förare, säger hon.

Se mer i Vetenskapens värld på SVT Play.


Relaterade blogginlägg:

Så farligt är det att köra bil när du är trött

Vad vet du om din biologiska klocka?

5 saker som händer i kroppen när du sover för lite


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning