Det du behöver veta om insomni

Att ibland ha svårt att sova är normalt men om sömnproblemen sker ofta och pågått länge kan det handla om insomni. Detta är det du behöver veta om insomni.


Vad är insomni?

Insomni är den medicinska termen för sömnlöshet (insomnia) och det handlar om att inte kunna sova. För en person som lider av insomni betyder det återkommande sömnproblem och problem som håller i sig över en längre tid (mer än en månad). Det har dessutom en negativ inverkan på välmående och funktionsförmåga dagtid.


insomni

Diagnosen insomni

För att uppfylla kritierierna för diagnosen insomni krävs:

Svårigheter med att somna på kvällen, problem med nattliga uppvaknanden följt av svårigheter att somna om, eller för tidiga uppvaknanden. Det är inte ovanligt att personer som lider av insomni upplever en kombination av dessa problem. Problemen ska också förekomma minst tre kvällar per vecka och de ska ha pågått under minst en månads tid. Utöver detta ska sömnproblemen orsaka nedsatt funktion dagtid i form av, till exempel, trötthet, humörsvängningar eller koncentrationssvårigheter som stör det dagliga livet.

Symtom vid insomni

Om du har insomni lider du av samtliga symptom:

  • Svårt att somna med en insomningstid på mer än 30 minuter
  • Vaknar ofta under din sömn och har svårt att somna om
  • Vaknar ofta tidigt på morgonen och har svårt att somna om
  • Din sömn gör dig inte utvilad
  • Ditt sömnproblem påverkar dig och ditt liv 
  • Sömnproblemen förekommer minst tre gånger per vecka 
  • Ditt sömnproblem har pågått i minst tre månader

insomni

Behandling vid insomni

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsmetod som har bäst vetenskapligt stöd vid behandling av insomni. Det är även den behandlingsmetod som Socialstyrelsen, i första hand, rekommenderar för personer med insomni. KBT vid insomni har sin grund i väl beprövade metoder såsom sömnrestriktion och stimuluskontroll.

Vad är KBT?

Till att börja med är det bra att veta att KBT är ett samlingsnamn för tekniker och teorier baserade på principer för inlärningspsykologi. Just det kanske inte säger dig så mycket men kanske känner du till ordinarie psykoterapi? Vad som då skiljer den från KBT åt är oftast det faktum att man istället för dåtid och ditt förflutna väljer att fokusera på ditt liv här och nu och din framtid inom KBT.


insomni

Stöttepelarna är att man tittar på tankemönster och beteenden, det vill säga hur samspelet mellan dina tankar och känslor sedan styr och påverkar dina handlingar. Vad är det som får dig att må dåligt? Hur hamnade du där? Även om vi tror oss ha koll på läget är kroppen ett lurigt system som snabbt lär sig av vad vi gör. KBT handlar också om att bryta ner ett felaktigt sömnmönster för att kunna bygga upp en mer välfungerande sömn. Samt att ge en ökad kunskap om vad som bidrar till sömnproblemen och därtill lära ut metoder för att hantera stressande och oroande tankar som kan störa sömnen. 


Hur kan Learning to Sleep hjälpa dig?

Vill du veta mer om vår behandling och vad kan vi göra för dig? Hur du tar första steget? Och hur behandlingens upplägg ser ut? Läs mer om det här och ta del av andra vanliga frågor.

insomni

Relaterade inlägg:

Lider du av återkommande sömnproblem?

Har du problem med att sova?

Den livsviktiga återhämtningen

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.