Internationell undersökning – Hur sover du under coronapandemin?

tai-s-captures-Lhb-zwQ-QGI-unsplash

Oro kring hälsa, social isolering och ekonomi kan påverka sömnen. Just nu pågår en internationell undersökning – Hur sover du under coronapandemin?


Coronapandemin har inneburit en orolig vardag för många. Räddslor kring att bli sjuk eller att någon i ens närhet ska bli det. Friställning eller permittering från arbetet som påverkar ekonomin. En social isolering som tär och som påverkat vår utevistelse och således intaget av dagsljus och vår dygnsrytm. Detta är några få konsekvenser av pandemin men samtliga faktorer är sådant som kan påverka din sömn negativt. 

Internationell undersökning kring sömn

Just nu pågår ett internationellt samarbete inom sömnforskning kopplat till COVID-19. I studien deltar Sverige och 11 andra Europeiska länder samt Asien. Det rör sig om en webbundersökning kring sömnen under coronautbrottet. 

Ett av målen med undersökningen är, bland annat, att förstå möjliga effekter av pandemin på sömn och vakenhet. Man undersöker faktorer som kan vara av betydelse för sömnen och dygnsrytmerna. Till exempel hur sömn, kost, motion och psykisk hälsa ser ut under pandemin. 


coronapandemin

Delta i undersökningen

Undersökningen är anonym och öppen för alla. Urvalet är inte slumpmässigt eller statistiskt utvalt. Detta för att representera hela befolkningen men därmed kommer det inte gå at dra några säkra slutsatser för alla svenskar. Inom två veckor hoppas forskarna ha fått minst 6000 svenskar ay svara på formuläret. Samma webbundersökning görs också i Norge, Finland, Tysklan, Polen, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Kanada och Storbritannien. Resultateten av denna studie tros efter granskning publiceras i en vetenskaplig tidskrift i augusti/september.

Delta i undersökningen här.

Sömn under coronapandemin i Kina 

I februari publicerades en studie från Kina utförd på 145000 personer. Personer som hade isolerats, på grund av, misstänkt smitta och rapporterat om försämrad sömnkvalitet. Detta gällde även de personer som var arbetande vårdpersonal. En annan kinesisk studie menade dock att sömnproblemen som ökat under coronapandemin var på grund av oro. 


coronapandemin

Sovtid och sömnkvalitet

I en webbundersökning utförd i mars-april på 435 personer från Österrike, Schweiz och Tyskland tittade man på sovtid och sömnkvalitet. Människor rapporterade där att de sov längre och hade mer regelbundna tider för sänggång mellan vardag och helg. Däremot var ändå deras sömnkvalitet sämre än före coronapandemin. 

En amerikansk undersökning visade dock att sömnen förbättrats under coronapandemin. Undersökningen utfördes på 139 universitetsstudenter vilka svarade på en enkät under april. Distansstudierna gjorde nämligen att sovtiderna blivit mer regelbundna och studenterna sov i snitt en halv timme längre per natt än före Covid-19.


coronapandemin

#pandemicdreams

Sedan coronapandemins utbrott har människor rapporterat om märkliga coronadrömmar. National Geopgraphic refererar till en pågående studie i Lyon som visat att 35 % kommer ihåg fler drömmar när de vaknar än vanligtvis och 15 % uppgav att de drömde fler mardrömmar. En annan pågående studie från Italienska sömnmedicinsällskapet tyder på att mardrömmar och sömnstörningar ökat i samma utsträckning som hos personer med post-traumatiskt stressyndrom.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade inlägg:

Vikten av sömn under en pandemi

Har du svårt att sova under coronakrisen?

Coronapandemins potentiella effekter på psykisk ohälsa

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.