Brittiska skolbarn erbjuds sömnundervisning efter ökade problem

Brittiska skolbarn erbjuds sömnundervisning

Sömnproblem bland barn och unga ökar och experter kallar bristen på sömn för en dold folkhälsokris. De senaste rapporterna tyder också på att sömn har större inverkan på barn och ungas välbefinnande än vad mobbning har.

Snart kan det bli verklighet att skolbarn i hela Storbritannien ska erbjudas sömnundervisning. Detta är ett steg i riktningen att hjälpa och eliminera det växande problemet med sömnlöshet bland unga. 
Det är The PSHE Association och avdelningen för sömnmedicin på barnsjukhuset Evelina London som arbetat fram sömnundervisningen och under slutet av år 2018 kunde redan lärarna ta del av dem. Själva lektionerna fokuserar på att ge barn strategier för att sova samt öka deras medvetenheten kring hur sömnbehovet förändras i tonåren.

Bristen på sömn – Den dolda folkhälsokrisen

En nyligen publicerad rapport i British Medical Journal menade att sömn har en större inverkan på ungas mentala välbefinnande än vad mobbning, fysisk aktivitet och skärmtid har. Och en oro kring ämnet har växt sedan en tid tillbaka. Många kallar sömnlösheten bland barn och ungdomar för den “dolda folkhälsokatastrofen”. Det sägs att ett barns tre första år är helt avgörande för deras framtida utveckling. Hjärnan utvecklas i en snabb hastighet och i detta skede spelar sömnen en avgörande roll. För utöver vår hjärnans utveckling styr sömnen vårt minne, immunsystem, koncentration, humör och mycket mer.
Mätningar från NHS Digital visar att sömnstörningar bland barn och ungdomar under 17 år har ökat från 6,520 under år 2012-2013 till 9 429 under år 2018 – trots att det sjönk totalt för alla åldrar från 29 511 till 29 184 under samma period. Rachael Taylor som är grundare av Sleep Sanctuary menar att sömnproblem är ett stort problem och att det är en dold folkhälsokris. Idag diagnostiseras många med ångest kring sin sömn och detta är ett område de tittar mycket på då ångest ofta påverkar sömnen och att själva ångesten ger sig i uttryck och alltså leder till sömnproblem.

Ökad medvetenhet kring sömn

Sömnundervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldern 7-16 år och finns tillgängliga som en del av PSHE-läroplanen (Personal, Social, Health and Economic Education). Dr Charlie Tyack, som är en klinisk psykolog på avdelningen för sömnmedicin på Evelina London, understryker att god sömn är en viktig grund för emotionellt och fysiskt välbefinnande, liksom vår utbildningsprestanda. Denna PSHE-undervisning förstärker således vikten av sömn och hjälper unga människor att tänka realistiskt kring hur man ger sig själv de bästa förutsättningarna till att få sömnen som man så väl behöver för att nå sin fulla potential och må bra.
Många forskare menar att teknikanvändandet bland barn och unga skapat en epidemi av sömnstörningar. Dessa kan, i sin tur, bidra till olika slags hälsoproblem så som fetma, depression, ångest, hyperaktivitet, ökad aptit, humörsvängningar, sämre reaktionsförmåga och försämrat minne. En studie som utfördes av en barnläkare från Harvard Medical School under år 2017 visade också att barn som inte får tillräckligt med sömn i åldrarna 3-7 år är benägna att få mer problem med uppmärksamhet, känslomässig kontroll och jämlikhet senare i barndomen. Sömnbrist har alltså en direkt inverkan på vår förmåga att lära. Koncentrationen påverkas djupt och barn  som lider av sömnbrist kommer därför att få det svårare att ta in och bearbeta information samt lösa problem. Forskning visar även att om ett barn bara förlorar en timmes sömn per natt, över en längre period, så sker det en återgång i utvecklingen av våra kognitiva förmågor.
Professor Russell Viner, som bland annat är ordförande för Royal College of Pediatrics and Child Health menar att det finns allt fler bevis som visar att sömnbrist har stor inverkan på barns mentala och fysiska hälsa, såväl som för deras lärande. Och i en tid där det finns så mycket konkurrens med sömn tack vare teknik och livsstil, kommer all utbildning om vikten av sömn att vara till nytta för dagens moderna barn och ungdomar.

Relaterade blogginlägg:

Så påverkar skärmtiden ditt barns sömn

Sömnstörningar bland unga ökar 

10 sömnförberedande tekniker du måste testa

En guide i hur stress påverkar dig och din sömn


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning