Brist på djupsömn kan leda till Alzheimers sjukdom

Ny studie: Brist på djupsömn kan leda till Alzheimers sjukdom

En ny amerikansk studie tyder på att varningstecken på Alzheimers sjukdom kan komma före själva symptomen uppträder. Studien visar också att vuxna som inte får tillräckligt med djupsömn kan vara i riskzonen bland dem som kan utveckla sjukdomen.

Forskare från Washington University School of Medicine i St. Louis, MO, fann att äldre människor som upplever mindre, så kallad, långvågssömn eller vad många känner igen som djupsömn, har förhöjda nivåer av ett hjärnprotein som kallas tau. Och att ha högre nivåer av tau är ett tecken på Alzheimers sjukdom. Förhöjda nivåer har också tidigare varit förknippade med både hjärnskador och kognitiv nedbrytning.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom sägs vara den vanligaste formen av demens och begreppet demens beskriver minnesförlust och andra kognitiva problem som är allvarliga nog att störa det dagliga livet. Tidiga symtom på Alzheimers sjukdom brukar vara att få problem med minnet och ha en förändrad tidsuppfattning. Andra symtom är att man kan få svårt att finna ord och kan känna sig orolig, nedstämd och oföretagsam. Det är vanligt att man är medveten om sina svårigheter och därför drar sig tillbaka och undviker kontakt med andra. Fler tidiga symtom är att man får svårt att följa med i TV-program eller att förstå sammanhang när man läser tidningen. Man kan ha svårt för att vara ensam, även kortare stunder. Det beror på att man inte längre kan bedöma hur länge en närstående har varit borta.
Det är dock viktigt att notera att Alzheimers sjukdom inte är en vanlig del av åldrandet för trots att de flesta med sjukdomen är äldre än 65 år så kan sjukdomen förekomma hos yngre människor också. Alzheimers är en progressiv sjukdom vilket innebär att tillståndet blir sämre med tiden.
Dödligheten från sjukdomen varierar men den genomsnittliga personen lever 4-8 år efter diagnos har fastställts. I vissa fall kan dock en person med Alzheimers sjukdom leva upptill 20 år efter att de har diagnostiserats.

Djupsömn och hjärnprotein

Kanske har du hört det många gånger förut men det tål att upprepas för djupsömnen är väldigt viktig för oss. Så pass viktig att den faktiskt är essentiell för kroppens återhämtning, vår hormonproduktion, cellreparation, förstärkning av immunförsvaret, hjärnan, inlärningsförmågan och minnet. Djupsömnen är den del av sömnen som hjälper oss att befästa våra minnen och erfarenheter och det är också den del som gör att du kan vakna och känna dig pigg, alert och fylld av energi. Man har länge pratat om och fastslagit att för lite djupsömn påverkar våra liv och att sömnbrist överlag kan leda till många sjukdomar – däribland Alzheimers sjukdom. Men kopplingen mellan hur bristen på djupsömn och utvecklingen utav sjukdomen ser ut är desto nyare.

Studie i djupsömn

För att ta reda på om det finns en koppling mellan brist på djupsömn och utvecklingen av Alzheimers sjukdom sammanställde forskarna en studie som involverade 119 personer i åldern 60 år eller äldre. Hela 80 procent av deltagarna hade inga kognitiva problem och resterande hade endast en mild kognitiv nedsättning. För att sedan genomföra studien övervakade forskarna testgruppens sömn i deras hem under en veckas tid. Varje deltagare tilldelades ett bärbart elektroencefalogram (EEG) som mätte deras hjärnvågor under deras sömn och hade också en sensor för att hjälpa till att uppmäta kroppsrörelser. Utöver detta skrev de sömndagbok som inkluderade hur mycket de sov på natten och om de sov något under dagen. Forskarna mätte därtill mängden amyloid beta och tau i hjärnan och i cerebrospinalvätskan (ryggvätskan) som omger hjärnan och ryggmärgen. Detta genom att låta 38 personer genomgå en PET-scanning av hjärnan, 104 personer genomgå ryggmärgsprov (spinal kranar) och 27 personer genomgå båda undersökningarna. När de sedan tittade på de insamlade uppgifterna fann de att de vuxna som upplevde mindre djupsömn hade högre nivåer utav proteinet tau i hjärnan, och de hade också ett högre tau-till-amyloidförhållande i sin cerebrospinalvätska.
Dr Brendan Lucey som är medförfattare i studien och chef för Washington University Sleep Medicine Center samt assisterande professor i neurologi menar att nyckeln i upptäckten är att det inte var den totala sömnmängden som var kopplad till proteinet tau utan att det var den långsamma djupsömnen – vilket speglar sömnkvaliteten. För de som hade ökad mängd tau sov faktiskt mer på natten och sov även mer under dagen men de fick ändå inte lika god sömn,  förklarade han. Experter menar att denna upptäckt i sig är något som vårdgivare och läkare kan dra lärdom av och ta med sig bland vård av äldre. För även om de ännu inte visar några tecken på sjukdomen så kan denna metod hjälpa till att identifiera tidiga tecken på Alzheimers. Upptäckten är något som lätt kan följas över tiden och om en persons sömnvanor plötsligt förändras kan det vara ett tecken på att en läkare borde undersöka närmre vad som försiggår i hjärnan. 

Undersökning av Alzheimers i Sverige

Om du uppsökt läkare för besvärat minne är det i Sverige vanligt att du får gå igenom en undersökning för att få reda på vad det beror på. Först får du själv och en närstående berätta för en läkare om besvären så läkaren tydligare kan se hur symtomen ser ut och hur de har förändrats. Därefter blir du undersökt i flera olika steg:

  • Hela kroppen undersöks noggrant. Läkaren uppmärksammar särskilt hjärnan. Minnesfunktioner, tankefunktioner, syn-, språk- och känselfunktioner testas.
  • Enkla blodprover tas för att kontrollera ämnesomsättningen, och för att undersöka om du kan ha brist på vitamin B12 eller rubbade kalkvärden. Låg ämnesomsättning, brist på vitamin B12 liksom för höga nivåer av kalk, kan försämra hjärnans funktioner.
  • Ofta får du också genomgå en magnetkameraundersökning eller en skiktröntgen, så kallad datortomografi, av hjärnan. Sådana undersökningar kan visa om det finns förändringar på hjärnan. Kognitiva tester som MMSE-SR och klocktest är också vanliga. En undersökning som kallas CT brukar också göras för att utesluta andra sjukdomar.
  • Vid en utvidgad utredning undersöks också vätskan som omger och skyddar hjärnan. Denna vätska finns även nere i ryggmärgskanalen i ryggraden. Ett prov tas genom ett stick i ryggslutet. Provet kan avslöja om det finns proteiner som har läckt ut från skadade nervceller. Framför allt kan den här undersökningen vara viktig i tidiga sjukdomsstadier, då många andra undersökningar visar värden som är som de ska vara.
Mer om sömn och Alzheimers sjukdom

Det finns för närvarande inget botemedel mot sjukdomen men det finns behandlingar tillgängliga för att minska dess symptom. Dessa behandlingar kan ofta sakta sjukdomsutvecklingen och därför är en tidig diagnos avgörande och därför är också forskning kring sjukdomen så viktig. Och precis som vi nämnt många gånger förut är sömn avgörande för vårt liv – och likaså vad det gäller Alzheimers sjukdom. Sömn är en återställare och ett hjälpmedel för vår förmåga att skapa nya minnen och vår förmåga att lära oss nya saker. Om du systematiskt sovit lite under din vuxna levnadstid finns det tyvärr forskning som visar att din risk för att utveckla Alzheimers sjukdom ökar. Att sammanfatta orsakerna till detta är något komplext men kort sagt skulle man kunna säga att det handlar om att toxinproteinet amyloid lagras i hjärnan hos dem som lider av sjukdomen, ett protein som i sin tur dödar de omgivande cellerna. Detta kan ses som en typ av avlagring på hjärnan. En avlagring som en tillräckligt lång och god natts sömn effektivt rengör men som här alltså uteblivit. Och vad som då sker vid Alzheimers sjukdom blir som en ond cirkel. Sömnbristen hos personen i fråga skapar avlagringar i hjärnan, och då i särklass i den region som styr vår djupsömn. Sedan attackeras denna region och bryts ner mer och mer. Den förlust av djupsömn som då uppstår gör sedermera att vår förmåga att under natten försöka eliminera dessa attacker från hjärnan försämras och ju mer amyloid som bildas desto mindre djupsömn lämnas du med. Som sagt, en ond cirkel.

Relaterade blogginlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem

Sömnbrist – vilka sjukdomar kan det leda till?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning