Bli en bättre chef genom att sova mer

hunters-race-MYbhN8KaaEc-unsplash

Är du chef? Visste du att din sömn påverkar ditt ledarskap och dina anställdas syn på dig? Läs mer om hur du kan bli en bättre chef genom att sova mer.


Ställs det höga krav på dig som chef? Har din sömn blivit lidande? Detta är något som många upplever. Redan år 2017 kunde Tidningen Chef i en undersökning meddela att 7 av 10 chefer sover så dåligt att det inverkar negativt på deras jobb. En siffra som knappast minskar. Men vad är det som händer i kroppen och hjärnan egentligen? Varför är sömnen så viktig och hur påverkar chefens sömn de anställda?


chef

Därför är sömnen så viktig

Kroppen och sömnen…

Sömn är essentiell för vår funktion och vårt välmående. Under sömnen sker nämligen en rad viktiga processer för kroppen och hjärnan som kan ses som en läkningsprocess. Sömn tillåter kroppen och hjärnan att återhämta sig, bearbeta intryck och bilda nya celler. När du sover går pulsen, kroppstemperaturen, blodtrycket och dina stresshormoner ner. Musklerna slappnar av, immunsystemet aktiveras och hormoner bildas. 

Hjärnan och sömnen…

God sömn främjar kognitiva funktioner och du får lättare att hantera stress och påfrestningar. God sömn främjar också din koncentration- och prestationsförmåga, stärker ditt minne och reglerar dina känslor och ditt omdöme. Du mår bättre och känner dig mer positiv, alert och har ett, generellt sett, bättre humör. En god natts sömn är alltså A och O och direkt avgörande för ditt välmående och hur du upplever din dag.


chef

Att vara chef och sova för lite

Som chef har du, generellt sett, mer kognitivt krävande uppgifter. Du ska driva arbetet framåt, hantera konflikter och problem, hålla kvalité och se till att det är god stämning där de anställda är nöjda. Men om du inte prioriterar sömnen och sover för lite är det en säker väg att förstöra för dig själv – och i förlängningen dina anställda. Detta eftersom sömnbrist påverkar hur vi ser och uppfattar vår omgivning.

Din förmåga att hantera snabba förändringar, behålla struktur, fatta kloka beslut, riskbedöma, kommunicera och ditt humör kommer påverkas negativt. Även empati och självinsikt påverkas negativt av för lite sömn. Dessutom är en konsekvens av långvariga sömnproblem att risken för utbrändhet ökar kraftigt.

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Så påverkar chefens dåliga sömn de anställda

En amerikansk studie visade att sömnbrist bland chefer undergräver en ledares karisma och att det kan leda till maktmissbruk och dåligt beteende gentemot den anställde. Det är då vanligt att den anställde börjar känna att chefen inte visar respekt, saknar empati och att det generella arbetsförhållandet känns dåligt. Det övergår alltså lätt i att den anställda inte litar på sin chef och tycker slutligen inte om den personen.


chef

En trött chef är en sämre chef

I krävande positioner blir ofta sömnen bortprioriterad med tanken om att mer timmar då kan läggas på arbetet. Resultatet får däremot ofta motsatt effekt. Bland chefer är det också tyvärr fortfarande vanligt att mängden tid man lägger på ett uppdrag motsvarar ens produktivitet, men detta är inte sant. Mindre sömn förutsäger enligt studier både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift. Med andra ord är trötta chefer och anställda inte produktiva chefer och anställda och de genererar även färre och mindre konkreta lösningar på ett problem.


Bli en bättre chef genom att sova mer

Att offra sömnen för att få mer gjort fungerar inte och studier har visat att anställda som är utvilade är mer effektiva, friska och känner mer meningsfullhet i sitt yrke. Övervärdera därför aldrig en person som undervärderar sin sömn. Det kan bli kostsamt för företaget. Var istället den typen av chef som förespråkar god sömn och som föregår med gott exempel. Du ska se att du märker skillnad hos dig själv och dina anställda!


chef


Relaterade inlägg:

Offrar du sömnen för att få mer gjort? – Du lurar bara dig själv

Sömnbristens prislapp

Förebygg jobbstress – 7 tips till dig som anställd eller chef!

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.