Är ditt arbetsschema anledningen till ditt barns sömnproblem?

Är ditt arbetsschema anledningen till ditt barns sömnproblem?
annie-spratt-721979-unsplash

Är ditt arbetsschema pressat och har du ett barn som inte vill sova? Ny forskning tyder på att arbetsschemat kan vara anledningen till barns sömnproblem.


En studie kring barns sömnproblem

Efter att ha studerat sömnvanor hos barn i åldrarna 5-9 år fann forskare vid Penn State en intressant upptäckt. För när barnens mammor hade ett arbetsschema med lägre flexibilitet resulterade det i att barnen fick mindre sömn. Vice versa fann man att när mammorna hade mer flexibla arbetsscheman så sov deras barn mer. 

Så gick studien till

Forskarna använde data från 1 040 mammor och deras barn för studien. När barnen var 5 och 9 år gamla ställde man frågor till deras mammor om hur flexibla de tyckte att deras jobb var. Frågor som exemplevis om arbetsschemat hade tillräckligt med flexibilitet för att hantera familjens behov. Man frågade också mammorna om deras barn hade en regelbunden sovtid. Om deras barn hade svårt att sova och hur många timmars sömn barnen fick en normal natt. 
Efter att ha analyserat datan från studien fann forskarna att mindre flexibilitet på arbetsplatsen överlag var förknippad med kortare sömn. Man kunde också se en ökning av arbetsplatsens flexibilitet från när en mammas barn var 5 år till att barnet var 9 år. Detta var associerat med att barnet vidhöll konsekventa sovrutiner.  Det gav också ett resultat om 44% lägre risk för att barnet hade svårt att somna om kvällen.


barns sömnproblem

Vikten av rutiner för att undvika barns sömnproblem

Forskning visar att rutiner för barn är vitala för den fysiska och psykologiska utvecklingen. Scheman för mat, hygien och sömn är alla de vanor som är relaterade till dessa grundläggande funktioner och nödvändiga för barnet. Konsekventa sovtider kan därför vara lösningen till att kompensera för skadorna som ett stressigt arbetsschema kan betyda.

Orfeu Buxton, som är doktor och professor i biologiskt beteende och hälsa på Penn State, menar att resultaten ger ledtrådar. Ledtrådar till hur och varför en förälders arbetsschema kan påverka deras barns sömn och skapa sömnproblem. Vidare menar han att upptäckten inte är unik. Man har nämligen sett länken mellan arbetsscheman med låg flexibilitet och barns sömnmönster och sömnproblem förut men däremot är det nytt varför det sker. Det nya resultaten tyder på att det kan handla om att barn inte har en vanlig och konsekvent sovrutin om deras mamma är på en arbetsplats med låg flexibilitet. Därav kan sömnen bli lidande om rutinerna inte finns.

Lösningen på barns sömnproblem

Om föräldrarna kan vara där för sina barn. Att de, trots ett arbetsschema med låg flexibilitet, försöker hjälpa dem med en regelbunden sovrutin så verkar det fördelaktigt för dem och deras långsiktiga tillväxt och utveckling. Ett konsekvent sätt att undvika framtida beteendeproblem hos barn är att omge dem med en säker värld som de kan utforska på ett säkert sätt. På detta sätt kommer de att kunna upptäcka och utveckla sina färdigheter. Detta tack vare den stabilitet som vanor kan föra med sig till deras liv.


barns sömnproblem

Flexibelt för arbetstagaren eller arbetsgivaren?

Dr. Buxton menar att det var viktigt att mäta hur flexibla mammorna ansåg att deras arbetsscheman var. Detta eftersom vissa arbetsgivare utger sig för att erbjuda flexibilitet men dessvärre endast sådan som gynnar arbetsgivaren. Många vuxna, särskilt ensamstående mammor, som är låginkomsttagare stämplar på sin arbeten. Och i många av dessa positioner kan man ringas in i sista minuten eller skickas hem tidigt efter att ha planerat att vara på jobbet för en hel dag. Likaså om de stämplar in 5 minuter för sent kunde det få konsekvenser. Dessa rigida arbetsmiljöer må vara mycket flexibla ur arbetsgivarens perspektiv men inte alls användbara för arbetstagaren, menar Dr Buxton.

Hur kan arbetsgivaren underlätta

Forskningsresultaten kan vara till hjälp för arbetsgivare att skapa policyer som ger medarbetarna större flexibilitet. Detta kommer gynna såväl arbetstagarna som deras barns hälsa och undvika sömnproblem. Medforskaren Dr. Soomi Lee tillägger att detta kan betyda att arbetsgivare får möjlighet att överväga vilka strukturella och kulturella förändringar som skulle kunna göras. Åtgärder som kan göras för att förhindra att flexibiliteten på företaget blir lidande.

Om arbetsplatser hade kunnat förbättra medarbetarnas flexibilitet och kontroll över när och var de jobbar, hade det kunnat vara till stor hjälp, menar Dr. Lee. Att till exempel erbjuda olika flexibla arbetsmöjligheter för anställda så som flextid, telefonkommunikation eller arbetsdelning med en annan anställd är bara några förslag på konkreta steg för att företaget skulle kunna bli mer flexibelt.


barns sömnproblem

Förhindra barns sömnproblem

Forskarna menar också att resultaten kan tillämpas inom allmän hälsovård. Detta för att förhindra samt hjälpa barns sömnproblem. Forskningsresultaten ger nämligen en insikt i problematiken och genom att ha den kan de tala med föräldrarna om deras arbetsscheman. För kanske finns kopplingen till barnets sömnproblem och deras arbete? Därefter kan man försöka hitta en lämplig lösning. Framtida forskning kan också fortsätta att identifiera andra faktorer och kopplingen av föräldrars arbete och deras barns sömn/sömnproblem. På så vis kan man ingripa tidigare för att främja den allmänna sömnhälsan för barnet och därmed också minska framtida sömnproblem.


Gör intresseanmälan idag!

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig helt kostnadsfritt.

Relaterade inlägg:

Så påverkar sömnen din prestation på jobbet

Borde dygnsrytmen styra våra arbetstider?

6 tips att få ditt barn att sova bättre

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.