Är ditt arbetsschema anledningen till ditt barns sömnproblem?

Är ditt arbetsschema anledningen till ditt barns sömnproblem?

Lever du ett hektiskt liv med ett pressat arbetsschema och barn som strejkar vid läggdags?
Ny forskning tyder på att det ena kan ha med det andra att göra och att ditt arbetsschema faktiskt kan vara anledningen till att ditt barn lider av sömnproblem. 

Efter att ha studerat sömnvanor hos barn i åldrarna 5-9 år fann forskare vid Penn State att när deras mammor hade ett arbetsschema med lägre flexibilitet så resulterade det i att deras barn fick mindre sömn. Vice versa fann man att när mammorna hade mer flexibla arbetsscheman så sov deras barn mer. 

Så gick studien till

Forskarna använde data från 1 040 mammor och deras barn för studien. När barnen var 5 och 9 år gamla ställde man frågor till deras mammor om hur flexibla de tyckte att deras jobb var. Med frågor som exemplevis om deras arbetsschema hade tillräckligt med flexibilitet för att hantera familjens behov. Man frågade också mammorna om deras barn hade en regelbunden sovtid, om deras barn hade svårt att sova och hur många timmars sömn deras barn fick en normal natt. 
Efter att ha analyserat sin data fann forskarna att mindre flexibilitet på arbetsplatsen överlag var förknippad med kortare sömn. Man kunde också se en ökning av arbetsplatsens flexibilitet från när en mammas barn var 5 år till att barnet var 9 år, vilken var associerad med att barnet vidhöll konsekventa sovrutiner.  Detta gav också ett resultat om 44% lägre risk för att barnet hade svårt att somna om kvällen.

Vikten av rutiner

Forskning har visat att rutiner för barn är vitala för den fysiska och psykologiska utvecklingen. Scheman för mat, hygien och sömn är alla de vanor som är relaterade till dessa grundläggande funktioner och nödvändiga för barnet. Konsekventa sovtider kan därför vara lösningen till att kompensera för skadorna som ett stressigt arbetsschema kan betyda. Orfeu Buxton, som är doktor och professor i biologiskt beteende och hälsa på Penn State, menar att resultaten ger ledtrådar till hur och varför en förälders arbetsschema kan påverka deras barns sömn. Vidare menar han att upptäckten inte är unik då man sett länken mellan arbetsscheman med låg flexibilitet och barns sömnmönster förut men däremot är det nytt varför det sker. Det nya resultaten tyder nämligen på att det kanske handlar om att barn inte har en vanlig och konsekvent sovrutin om deras mamma är på en arbetsplats med låg flexibilitet. Därav kan sömnen bli lidande om rutinerna inte finns. Men om föräldrar kan vara där för sina barn och, trots ett arbetsschema med låg flexibilitet, ändå försöka hjälpa dem med en regelbunden sovrutin så verkar det fördelaktigt för dem och deras långsiktiga tillväxt och utveckling. Ett konsekvent sätt att undvika framtida beteendeproblem hos barn är att omge dem med en säker värld som de kan utforska på ett säkert sätt. På detta sätt kommer de att kunna upptäcka och utveckla sina färdigheter, tack vare den stabilitet som vanor kan föra med sig till deras liv.

Arbetsgivarnas roll

Dr. Buxton menar att det var viktigt att mäta hur flexibla mammorna ansåg att deras arbetsscheman var eftersom vissa arbetsgivare utger sig för att erbjuda flexibilitet men dessvärre endast sådan som gynnar arbetsgivaren. Många vuxna, särskilt ensamstående mammor som är låginkomsttagare stämplar på sin arbeten och i många av dessa positioner kan man ringas in i sista minuten eller skickas hem tidigt efter att ha planerat att vara på jobbet för en hel dag. Likaså om de stämplar in 5 minuter för sent kunde det få konsekvenser. Dessa rigida arbetsmiljöer må vara mycket flexibla ur arbetsgivarens perspektiv men inte alls användbara för arbetstagaren, menar Dr Buxton.
Forskningsresultaten kan således vara till hjälp för arbetsgivare att skapa policyer som ger medarbetarna större flexibilitet, vilket kommer gynna såväl arbetstagarna som deras barns hälsa. Medforskaren Dr. Soomi Lee tillägger att detta kan betyda att arbetsgivare får möjlighet att överväga vilka strukturella och kulturella förändringar som skulle kunna göras för att förhindra att flexibiliteten på företaget blir lidande. Om arbetsplatser hade kunnat förbättra medarbetarnas flexibilitet och kontroll över när och var de jobbar, hade det kunnat vara till stor hjälp, menar Dr. Lee. Att till exempel erbjuda olika flexibla arbetsmöjligheter för anställda så som flextid, telefonkommunikation eller arbetsdelning med en annan anställd är bara några förslag på konkreta steg för att företaget skulle kunna bli mer flexibelt.

Förhindra sömnproblem

Forskarna menar också att resultaten kan tillämpas inom allmän hälsovård för att förhindra samt hjälpa barn med sömnproblem. Forskningsresultaten ger nämligen en insikt och genom att ha den kan de tala med föräldrarna om deras arbetsscheman för att se om det finns en koppling till barnets sömnproblem och deras arbete för att därefter hitta lämplig lösning. Framtida forskning kan också fortsätta att identifiera andra faktorer och kopplingen av föräldrars arbete och deras barns sömn. På så vis kan man ingripa tidigare för att främja den allmänna sömnhälsan för barnet och därmed också minska framtida sömnproblem.

Relaterade blogginlägg:
Arbetsproduktivitet och sömn

Dygnsrytm och arbetstider

Tips att få ditt barn att sova bättre


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning