MENY STÄNG
5 saker som händer i kroppen när du sover för lite

5 saker som händer i kroppen när du sover för lite

Det finns mycket som händer med oss när vi inte får tillräckligt med sömn. Effekterna av sömnbrist kan nämligen vara farliga och oavsett om du har problem med att somna eller om du vaknar mitt i natten, finns det flera sätt hur det kan påverka dig följande dag. I detta inlägg kan du läsa om några utvalda saker som är vanliga om du inte sover tillräckligt.

Din kognitiva förmåga påverkas

Du kanske har märkt att du generellt sett rör dig mer långsamt och att din hjärnkapacitet och kognitiva förmåga inte är på topp när du sovit dåligt? Detta är inte konstigt eftersom det är en utvilad hjärna som ger en person förbättrad inlärning och bättre fokus och uppmärksamhet. Under din sömn sorterar och kategoriserar hjärnan upp allt som skett under dagen så att du ska minnas vad du lärt dig och för att du ska kunna lära dig nya saker. Du kan se din hjärna som ett arkiv. Detta arkiv behöver sömn för att kunna fungera så att du minns allt du lärt dig men också för att kunna göra plats för allt nytt som du ska lära dig. Är inte arkivet fungerande kan du alltså inte ta in information på rätt sätt. Sömnbrist kan alltså påverka din uppmärksamhet, ditt fokus och minne. Faktum är att ett flertal studier pekar på att många unga som blivit diagnostiserade med ADHD eller andra inlärningssvårigheter i själva verket har sömnbrist att skylla. 

Stress och sömn hör ihop

I perioder av stress, tenderar sömnen att prioriteras bort eller hamna i skymundan. Vad få människor dock inser är att en dålig natts sömn och stress ofta hänger ihop och att god sömn minskar stressen i ditt liv. Sömn fungerar, med andra ord, som en motpol till din stress. Den dåliga sömnen förstärker stressens effekter på dig. För lite sömn leder ofta till en negativ spiral och du kommer inte kunna hantera de stressiga situationerna lika bra. Om vi är stressade kan vi också drabbas av rubbningar av stresshormonet kortisol vilket påverkar din sömn. Kortisolnivåerna är normalt som lägst under natten men balansen kan rubbas när vi utsätts för stress. Det innebär att kortisolnivåerna kan vara fortsatt höga även under natten och kroppen kan således inte gå ner i varv och återhämta sig. Kroppen vill varva ner för att få en god natts sömn men är din stressnivå hög vid läggdags sätter det käppar i hjulet för dig. När du väl somnar kan den till exempel störa din djupsömn och även kvalitet på sömnen. När du vaknar känner du dig inte utvilad och det påverkar lätt din dag och ditt välmående. Nästa kväll ligger du där igen och stressen av att inte kunna somna jagar dig. En negativ spiral är igång och din upprepade stress hindrar en normal utveckling av din sömn. Läs mer om stress HÄR.

Den känslomässiga motståndskraften försämras

Efter en dålig natts sömn är det vanligt att uppleva humörsvängningar. Du är lättirriterad och kan känna dig hotad och kanske överreagerar du lättare. Allt detta är helt normalt eftersom sömnen styr vår förmåga att bearbeta och hantera våra känslor. Sover du inte bra kommer alltså humörsvängningarna som ett brev på posten. Faktum är att det kan räcka med en natts störd sömn eller att ha du förlorar 1-2 timmar från det du brukar för att du ska uppleva att din reaktionsförmåga och din känslokontroll blir sämre. Och allt hänger ihop med vår cirkadiska tid, den biologiska klockan och alltså vårt faktiska behov av sömnen. Detta kan pekas ut som en av anledningarna till att tonåringar oftast blir lite griniga eftersom deras biologiska klocka förskjuts när de kommer in i puberteten – något som inte går i samklang med deras skoltider, vilka är desamma. Detta betyder att de tvingas gå upp och vakna innan deras biologiska klocka egentligen vill och de borde gå upp, något som kan skada deras känslomässiga motståndskraft. Sover du däremot bra kommer du känna dig mer alert och ha ett, generellt sett, bättre humör.

Depression är vanligt

Sömnen har en god effekt på vår mentala hälsa. Depression är idag en av de vanligaste psykiska sjukdomarna men vad få människor vet är att depression och sömnproblem ofta går hand i hand. Somliga med depression sover mer än normalt, det vill säga mer än 9 timmar, och lider av hypersomnia. I den andra änden av spektrat finner vi dem som lider av sömnbrist och forskning tyder på att dessa personer löper 10 gånger så stor risk att drabbas av klinisk depression. Varför? Jo, eftersom hjärnan inte tillåts att återhämta sig och bearbeta intryck från dagen påverkas sedan vårt humör efterföljande dag och i förlängningen i största allmänhet. När hjärnforskaren och sömnspecialisten Matthew Walker utförde scanningar på hjärnan i en studie med människor som led av sömnbrist kom han fram till att det skett en förstärkning om 60 % på amygdalan i deras hjärnor. Amygdalan är en bilateral struktur i hjärnan som utgör en del av limbiska systemet och tros ha en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk. Den styr alltså uppkomsten av såväl positiva som negativa känslor hos dig och styr således eventuell ilska och raseriutbrott. I studier har man kunnat se en koppling mellan sömnbrist och aggression och mobbing bland barn, en koppling mellan sömnbrist och självmordstankar bland ungdomar och att det även är associerat med återfall bland missbrukare. Och medan det inom psykiatrin ofta heter att psykiska störningar orsakar sömnstörningar så menar Walker att det kan gå på andra hållet också och man har kunnat se att sömnrestriktion kan förbättra hälsan hos, till exempel, de med bipolär sjukdom.

Beroenden kan öka

För att orka ta sig igenom en dag trots utmattning och att man känner sig sliten väljer många att hinka i sig kaffe och för andra är en sängfösare vid dagens slut en lösning i hopp om att lugna sina känslor.

– Koffein

Om man känner sig slutkörd och övertrött är det vanligt att många vänder sig till att dricka en massa kaffe eller annan koffeinhaltig dryck. Koffein är känt för att göra oss pigga då det fungerar som ett stimulansmedel i centrala nervsystemet men få känner till dess verkliga effekt. Det är i huvudsak två faktor som spelar in i sambandet av hur din vaken- och trötthet samt sömn ser ut. Först och främst styrs detta från din biologiska klocka och dygnsrytm, vad man kallar cirkadisk rytm. Förutom att denna rytm styr och reglerar flera processer i din kropp och signalerar till dina organ är det denna rytm som på ett naturligt sätt skapar en dags- och nattrytm hos dig. Alltså en rytm som gör att du vid regelbundna tider känner dig trött respektive pigg, något som med andra ord styr när du ska vara vaken respektive när du ska sova. Nummer två handlar om ditt sömntryck och den kemikaliska substans som skapas i din hjärna med målet att bygga upp det så att du mot slutet av dagen känner dig naturligt trött. Man talar här om adenosin, vilket alltså skapas i vår hjärna och som byggs upp under varje vaken minut. Det vill säga, ju längre du är vaken desto mer adenosin skapas det. Efter vanligtvis 12-16 timmars vakenhet är det sedan de stora doserna utav adenosin som sänker de signaler från hjärnan som vill hålla dig vaken och istället höjer nivån av de som gör dig trött och du kan somna gott. Kruxet med adenosin är att koffein har en liknande molekylär uppbyggnad vilket gör att koffein binder sig till receptorerna för adenosin i din hjärna och blockerar samtidigt dess effekter. Så, istället för att bygga upp ditt naturliga sömntryck blir du alltså pigg. Enkelt förklarat kan man säga att när koffeinet väl lagt sig tillrätta i adenosinreceptorerna så stannar de där och släpper inte in eller gör mer plats åt det adenosin som fortsätter att skapas och din hjärna luras att vara pigg och den naturliga processen av att göra dig trött blir rubbad. Detta kan, som du säkert förstår, sluta med sömnlösa nätter för dig och endast en kopp kaffe kan faktiskt räcka för att sätta käppar i hjulet för din naturliga sömn. Läs mer om detta HÄR.

– Alkohol

Alkohol har en snabb effekt då det går rakt in i ditt blod och når hjärnan inom ett par minuter men dess effekter är dock kortlivade eftersom din lever och dina njurar omedelbart tar itu med det. Om du då dricker inför läggdags betyder detta dels att din kropp är i full gång under en period den borde få vila eller lägga fokus på annan reperation samt att fenomenet att vakna mitt i natten är vanligt. Förklaringen till varför man lätt vaknar mitt i natten efter några glas är flera. Bland annat har ditt hjärta arbetat mot alkoholen från den stund du intagit den och när den väl lämnat ditt blod och den sövande effekten försvunnit vaknar du av den onormala pulsen det skapat. Vidare kan man förklara det som att alkohol också rubbar din normala produktion av substanser i hjärnan. Vad detta mer ingående kan betyda är att eftersom alkohol har en lugnande effekt så kan de signalsubstanser som styr din sömncykel påverkas negativt. Detta gäller i särklass de två huvudämnena Glutamat och GABA. Glutamat reglerar din vakenhet och är viktigt för ditt minne och inlärning medan GABA hämmar de neuroner som håller dig vaken samt agerar ångestdämpande och muskelavslappnande. De två signalsubstanserna återfinns i centrala nervsystemet, arbetar i samklang med varandra och är en viktig del för hjärnan. Därtill skapar alkohol en obalans bland de substanser som har som uppgift att göra dig trött när du har varit vaken länge och som sedan ska avta när du har fått tillräckligt med sömn. Man talar här om adenosin. När du druckit alkohol sker en onaturlig ökning av den sömnframkallande signalsubstansen i hjärnan, vilket möjliggör den snabba insomningstiden. Men produktionen sjunker däremot lika fort, vilket gör att du är mer benägen att vakna mitt i natten – innan du fått den sömn och vila som du, i själva verket, behöver. I korta drag skadas alltså din sömncykel. Effekterna av detta blir, som du säkert förstår, inte bara trötthet som följd utan eftersom signalsubstanserna sätts i obalans så riskerar även du och ditt välmående att göra detsamma. Läs mer om det HÄR.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning